Finał loterii paragonowej

Od lutego 2018 r. do loterii wciągnięte zostały też sieci handlowe, za wyjątkiem największych – takich jak Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl i Senukai. Fot. Marian Paluszkiewicz

5 listopada zakończyła się loteria paragonowa, organizowana od dwóch lat przez Państwową Inspekcję Podatkową przy Ministerstwie Finansów na Litwie. Szacuje się, że dzięki loterii do budżetu państwa wpłynęło dodatkowo prawie 12 mln euro z tytułu podatku VAT.

„W pierwszym roku inicjatywy jej cele związane były ze zwiększaniem ewidencji dochodów poprzez zmniejszenie szarej strefy w sektorze usług – szczególnie w priorytetowym dla działalności Państwowej Inspekcji Podatkowej sektorze żywienia zbiorowego, jak również – na targowiskach. Szacuje się, że jedynie w sektorze żywienia zbiorowego do budżetu wpłynęło dodatkowo około 3,2 mln euro z tytułu podatku VAT. Inwestycje te opłaciły się już po pierwszym roku realizacji. Oprócz tego, paragony wydane przez więcej niż 2/3 przedsiębiorstw (około 1,3 tys.) żywienia zbiorowego, których na Litwie jest około 1,8 tys., rejestrowane były w loterii paragonowej”.

Oceniając ewentualny wpływ loterii na targowiskach, uwzględniono zmianę dochodów osób prowadzących działalność indywidualną na podstawie rejestrowanych w loterii paragonów wydanych przez użytkowane przez nich kasy fiskalne.

Ze złożonych w tym roku deklaracji o dochodach za ubiegły rok osób prowadzących działalność indywidualną wynika, że, w stosunku do roku 2017, za ubiegły rok zadeklarowały one o 8 proc. dochodów więcej (co stanowi około 3,77 mln euro)” – w komunikacie prasowym cytowany jest kierownik projektu loterii paragonowej, Rolandas Puncevičius.

W ramach loterii w ciągu dwóch lat zarejestrowano ponad 4,5 mln paragonów za usługi i towary. Około 60 proc. z nich otrzymano za towary, pozostałe – za usługi.

„Chcemy podziękować wszystkim tym, którzy brali udział w loterii. Cieszy fakt, że ludzie nie pozostali obojętni i zarejestrowali prawie 5 milionów rachunków. Podczas gry ogłoszono 4 363 zwycięskich paragonów, w tym 4 340 – to zwycięzcy tygodniowych nagród, 23 osoby otrzymały nagrody miesięczne w wysokości 5 000 euro. Według najnowszych danych, mieszkańcy wygrali ponad 400 tys. euro” – poinformował Rolandas Puncevičius.

Pierwsza w historii kraju narodowa loteria paragonowa ruszyła w listopadzie 2017 r. Jej założeniem było zmniejszenie szarej strefy gospodarki. W pierwszej edycji loterii udział brały nie wszystkie kwity, ale tylko te otrzymane za zakupy na targowiskach oraz za usługi, m.in. w zakładach fryzjerskich, placówkach żywienia zbiorowego, warsztatach samochodowych itp. Od lutego 2018 r. do loterii wciągnięte zostały też sieci handlowe, za wyjątkiem największych – takich jak Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl i Senukai.

Co tydzień można było wygrać 10 nagród pieniężnych po 200 euro każda oraz nagrodę miesiąca w wysokości 5 000 euro. Liczba zarejestrowanych przez jedną osobę paragonów była nieograniczona. Do tygodniowej loterii zaliczane były paragony otrzymane od poniedziałku do niedzieli, jednak zarejestrować je można było również w poniedziałek. Ważne były tylko te otrzymane za towary o wartości co najmniej 1 euro.

Państwowa Inspekcja Podatkowa nie odrzuca opcji, że w przyszłości zostanie zorganizowana podobna inicjatywa.