Więcej

  Wilno oddało hołd Antoniemu Wiwulskiemu

  Czytaj również...

  Podczas uroczystego odsłonięcia rzeźbę poświęcił biskup Darius Trijonis

  Dziś tylko nieliczni wilnianie wiedzą, że przed ponad stu laty w mieście rozpoczęto budowę okazałej świątyni. Zaprojektowany przez Antoniego Wiwulskiego kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa miał stanąć na placu pomiędzy ulicami, noszącymi obecnie nazwy A. Vivulskio i Vytenio. Tak się złożyło, że nigdy nie doszło do ostatecznej realizacji tego projektu.

  Budowę kościoła rozpoczęto w roku 1913. Zostały wzniesione mury, nawa główna, rozpoczęto wznoszenie wieży i prezbiterium. Prace nad budową przerwała najpierw I wojna światowa. Podczas II wojny światowej niewykończony budynek kościoła został uszkodzony, zaś w latach 60. ub. wieku zarządzeniem władz LSSR zburzony. Na fundamentach kościoła wzniesiono Pałac Kultury Budowlanych. Obecnie działa tu teatr Vilniaus klasika.

  Symbolicznie, że w roku, kiedy jest obchodzona 100. rocznica śmierci Antoniego Wiwulskiego (1877-1919) Wilno oddało hołd pamięci polskiemu architekcie. W ramach zainicjowanego przez stołeczny samorząd projektu „Tworzę Wilno” („Kuriu Vilnių”) przy ulicy nazwanej jego imieniem została odsłonięta rzeźba z brązu przedstawiająca kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej autorami są litewscy architekci Gintaras Čaikauskas i Tadas Gutauskas.

  „Największym marzeniem artysty i architekta jest realizacja jego zamierzeń, dlatego w taki sposób postanowiono uwiecznić wielkiego artystę i oddać mu hołd, podkreślając ponadczasowość jego idei” – powiedział podczas uroczystości odsłonięcia rzeźby prof. Gintaras Čaikauskas.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Rzeźba przedstawia przestrzenny model świątyni zaprojektowanej przez Wiwulskiego, odlany z brązu w skali 1:50 i odtworzony z dużą dokładnością i starannością na podstawie szkiców architekta. Dzieło litewskich architektów poświęcił biskup Darius Trijonis. Z tej okazji stołeczny samorząd uporządkował tereny wokół nowego pomnika.
  – Na ulicach A. Vivulskio i Vytenio wyłożono ponad 2 000 nowych płyt chodnikowych, odnowiono przejścia dla pieszych, zainstalowano na nich sygnalizatory dźwiękowe dla osób niewidomych i słabowidzących oraz zjazdy dla wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych. Zadbano także z zazielenienie pobliskich terenów. Dla oświetlenia rzeźby zainstalowane zostało specjalne oświetlenie. Na modernizację tego miejsca samorząd stołeczny przeznaczył 25 tys. euro. Kolejne 20 tys. euro przeznaczyliśmy na realizację projektu rzeźby – wspomniał wicemer Wilna Vytautas Mitalas.

  Antoni Wiwulski był polskim rzeźbiarzem i architektem, znanym przede wszystkim jako twórca pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, Trzech Krzyży w Wilnie, a także kaplicy Objawienia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie. Był także autorem wielu rzeźb: portretów, kompozycji figuralnych o charakterze symbolicznym oraz religijnym, studiów i szkiców do pomników.

  W „Encyklopedii Ziemi Wileńskiej ” czytamy: „(…) Urodzony w Rosji Antoni Wiwulski (1877-1919) pochodził z drobnej szlachty polskiej osiadłej na Litwie. W Wilnie zamieszkał w 1912 r., otworzył tu własną pracownię rzeźbiarską. Na zlecenie ks. bpa Edwarda Roppa zaprojektował kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Świątynię zaczęto budować w 1913 roku. Prace przerwała pierwsza wojna światowa, ale artysta pracował dalej. W latach okupacji niemieckiej zajmował się rzeźbieniem ołtarzy. Jednakże kościół nigdy nie został ukończony (…)

  Wicemer Wilna Vytautas Mitalas oraz litewscy architekci Gintaras Čaikauskas i Tadas Gutauskas

  W 1915 roku według jego projektu ustawiono na Górze Zamkowej krzyż upamiętniający zamordowanych tu powstańców z 1863 roku, który wkrótce z rozkazu władz niemieckich został zniszczony. Ponownie krzyż ustawiono w styczniu 1921 roku, już po śmierci artysty. W 1915 roku ksiądz Kazimierz Mikołaj Michalkiewicz, administrator apostolski Wilna, rozpoczął zbiórkę funduszy na odbudowę wileńskich Trzech Krzyży. Wiwulski wykonał projekt pomnika. Trzy Krzyże stanęły w całej okazałości w 1916. Artysta po raz pierwszy użył wtedy żelazobetonu, materiału wówczas rzadko używanego. Krzyże przetrwały do 1950 roku, kiedy decyzją władz komunistycznych zostały wysadzone w powietrze. Dopiero w 1989 roku pomnik odbudowano.

  CZYTAJ WIĘCEJ: Wawrzyniec Gucewicz – zasłużył na wdzięczną pamięć potomnych

  W 1917 roku Wiwulski wykonał tablicę pamiątkową w kościele pw. św. Janów ku czci Tadeusza Kościuszki, zaprojektował pomnik Kościuszki i księcia Kiejstuta. Wcześniej, w 1903 r., zaprojektował kaplicę w Szydłowie (Šiluva) na Żmudzi (zbudowana w l. 1912-1924). Jesienią 1918 roku Niemcy opuścili Wilno, a wraz z nimi wyjechał do Kowna rząd litewski. Rozpoczął się w Wilnie krótki okres władzy Polaków. Na początku 1919 roku do miasta zbliżały się wojska bolszewickie. Członkowie Samoobrony Wilna, do której należał Wiwulski, pełnili dyżury w mieście. 3 stycznia pełniąc dyżur na ul. Zarzecznej przeziębił się, zachorował na zapalenie płuc i wkrótce zmarł (..)”.
  O tym smutnym wydarzeniu przypomina dziś odlany z brązu szynel Wiwulskiego umieszczony na ścianie kamienicy nr 5, przy której artysta pełnił swój ostatni dyżur. Powszechnie się sądzi, że Wiwulski oddał swój płaszcz zziębniętemu koledze…
  Antoni Wiwulski został pochowany w krypcie kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1964 r. szczątki przeniesiono na cmentarz na Rossie.

  Fot. vilnius.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Park Grutas — odłamek komunistycznej przeszłości w jednym miejscu

  Prywatny skansen otworzył swoje bramy przed zwiedzającymi 1 kwietnia 2001 r. Początkowo skromna kolekcja sowieckich pomników była systematycznie uzupełniana kolejnymi. Obecnie jest tu 86 prac 46 autorów. Co roku park przyciąga około 300 tys. odwiedzających. Na terenie 20 ha większość eksponatów...

  Nowe tendencje migracji na Litwie

  Irlandia oraz Wielka Brytania od dawna są najbardziej popularnymi kierunkami emigracji zarobkowej wśród obywateli Litwy. Wśród licznych przyczyn emigracji najpowszechniejsza jest ekonomiczna. Szczyt emigracji do tych krajów odnotowano w 2008 r. Jedną z podstawowych przyczyn masowego odjazdu ludzi był wówczas ogólnoświatowy...

  Zdewastowanie Kalwarii Wileńskiej — efekt antyreligijnej nagonki rozpoczętej przez władze sowieckie

  Walka z religią Był to efekt antyreligijnej nagonki rozpoczętej przez władze sowieckie. W 1929 r. z polecenia Stalina rozpoczęto walkę z religią poprzez utworzenie organizacji propagującej ateizm — Związku Wojujących Bezbożników. Kampania wymierzona była głównie przeciwko cerkwi prawosławnej, a także innym konfesjom. Nowa ateistyczna organizacja była...

  Od końca maja w wileńskiej komunikacji miejskiej nowy system skanowania biletów

  Instalacja nowych aparatów w autobusach i trolejbusach czy układanie kabli elektrycznych odbywają się w nocy. — Nowy system skanowania biletów ma być bardziej przyjazny dla pasażerów — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Neringa Žukauskaitė, kierowniczka Działu Marketingu i Komunikacji...