Nadal nieracjonalnie korzystamy z leków

Leki przeterminowane lub niepotrzebne nie warto trzymać w domu, ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia czy nawet życia Fot. Marian Paluszkiewicz

Z każdym rokiem wzrasta ilość zwracanych przeterminowanych i niepotrzebnych leków. Państwowa Kasa Chorych informuje, że mieszkańcy Litwy z jednej strony zachowują się bardziej odpowiedzialnie, z drugiej – nadal kupują więcej leków, niż potrzebują. Leki przeterminowane lub niepotrzebne nie warto trzymać w domu, ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia czy nawet życia.

W 2019 r. zebrano więcej niepotrzebnych leków niż w 2018.
– W roku 2019 od mieszkańców zebraliśmy 21,3 ton niepotrzebnych leków. W pierwszym półroczu zebrano ich 7,5 ton, a w drugim 13,8. W ubiegłym roku zgromadziliśmy o 1,9 ton więcej odpadów medycznych niż w 2018, gdy było ich 19,4 ton – informuje „Kurier Wileński” Irma Medžiaušaitė, doradczyni działu Refundacji Leków w Państwowej Kasie Chorych przy Ministerstwie Zdrowia RL.

Zagrożenie dla ludzi i zwierząt

Po upływie terminu ważności leki są zaliczane do odpadów niebezpiecznych. W żadnym wypadku nie wolno ich wrzucać do śmietnika wraz z innymi odpadami komunalnymi. Nie wolno również ich wrzucać do kanalizacji. Jeśli trafiłyby na zwykły śmietnik, mogłyby zagrozić środowisku naturalnemu albo zdrowiu osób, które mogłyby je znaleźć. Stanowiłyby również zagrożenie dla zwierząt, które żerują na wysypiskach śmieci.
Poza tym warto co pół roku dokonywać przeglądu domowej apteczki. Powinniśmy wtedy zwrócić uwagę nie tylko na datę ważności, ale również na konsystencję, kolor czy zapach. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia trzeba zwrócić leki do apteki.

CZYTAJ WIĘCEJ: Minister zdrowia w obronie wysokich cen na leki?

Do śmietnika lub kanalizacji

Wzrastająca ilość zwracanych leków ma swoje plusy i minusy.
– Rosnąca ilość leków przeznaczonych do likwidacji świadczy, że z każdym rokiem coraz więcej mieszkańców zachowuje się odpowiedzialnie i nie wyrzuca niepotrzebnych leków do śmietnika lub kanalizacji, a oddaje je do apteki. Z drugiej strony, nie trzeba byłoby nic oddawać, gdyby leki były przeznaczane i kupowane racjonalnie. Spożywać medykamenty trzeba w sposób umiarkowany, konsultując się z lekarzem lub aptekarzem. Niestety sporo ludzi nie zwraca uwagi na rady lekarzy i kupuje oraz przyjmuje leki według własnego uznania – tłumaczy Medžiaušaitė.
Kasa chorych alarmuje, że leków, które zostały po osobach zmarłych, nawet jeśli nie są przeterminowane, nie wolno nikomu darować lub sprzedawać. Po pierwsze, nie wiadomo, w jakich warunkach były przechowywane. Po drugie, lekarz wystawia receptę konkretnej osobie w konkretnym przypadku. Dlatego nie warto ryzykować zdrowiem, stosując te leki, nawet jeśli ma się tę samą lub podobną chorobę.

Apteki i odpady wielkogabarytowe

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, każda apteka powinna przyjąć od mieszkańców przeterminowane oraz niepotrzebne leki. W przypadku, jeśli apteka odmówi ich przyjęcia, trzeba niezwłocznie poinformować Kasę Chorych.
– Przypominam, że przeterminowane i niepotrzebne leki mieszkańcy powinni przekazać aptekom, gdzie odpowiedni specjaliści powinni je przyjąć bezpłatnie – podkreśla specjalistka z działu Refundacji Leków.
Kasa Chorych informuje, że nie wolno wyrzucać również do zwykłych śmietników strzykawek. Powinny one być przekazane do miejsc przyjmowania odpadów wielkogabarytowych. Tam również są przyjmowane stare termometry. Nie trzeba zwracać do apteki różnego rodzaju dodatków do jedzenia, ponieważ nie są one zaliczane do leków, dlatego można je wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Natomiast witaminy muszą być zwrócone do apteki.