Więcej

  Jan Dziedziczak o pomocy dla Polonii

  Czytaj również...

  Jan Dziedziczak wraz Janem Badowskim wzięli udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

  Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą, wraz z dyrektorem Biura ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Janem Badowskim wzięli udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Jednym z ważnych tematów była kwestia finansowania działalności polskich mediów za granicą.

  Pełnomocnik rządu ds. Polonii poinformował, że po przesunięciu pieniędzy z Kancelarii Senatu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i 4 resortów do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafiło 59,2 mln zł. W związku z koniecznością zapewnienia funkcjonowania organizacji i instytucji polonijnych podjęta została w tym roku decyzja o uproszczonym trybie ubiegania się o środki na pomoc Polonii z pominięciem konkursu ofert. Minister podkreślił, że w kolejnych latach przeprowadzony zostanie konkurs ofert.
  Jak wyjaśnił, w pierwszym rzędzie zadbano o media polonijne i polskie poza granicami kraju, z uwagi na ich kulturotwórczą, integrującą rolę i podtrzymywanie polskiej tożsamości narodowej, a także funkcje, które pełni radio, media internetowe w czasach epidemii. Zapewniono ciągłość ich działania.

  „Trzeba zrobić wszystko, aby utrzymać te redakcje (…). Istotne było to, aby media polonijne dostały zastrzyk środków, aby one nam nie poupadały” – podkreślił Jan Dziedziczak.

  „Doskonale wiemy, że upadek mediów polonijnych i wyzwania związane później z ich odtworzeniem są nieporównywalnie trudniejsze niż ich utrzymanie” – zauważył minister.
  W czasie spotkania podjęto również temat TVP Wilno. Jak poinformował Jan Badowski, na funkcjonowanie TVP Wilno zostało przewidziane 10 milionów złotych. „Jesteśmy na finalnym etapie uzgodnień z Telewizją Polską.(…) Mam nadzieję, że w najbliższych dniach podpiszemy dwa protokoły uzgodnień: z jednej strony 10 milionów na TVP Wilno i ponad 16 milionów na TVP Polonia ” – powiedział dyrektor biura, podkreślając, że również TVP zmaga się obecnie z koronawirusem.
  Minister Dziedziczak poinformował, że od 6 marca wpłynęło 211 ofert. Z tych ofert 20 proc. zostało już ocenionych formalnie i merytorycznie i pieniądze w kwocie 11,5 mln zł. są przekazywane beneficjentom.

  „To kwestia tygodni, które pozwolą nam na rozstrzygnięcie pozostałych” – powiedział minister.

  Pytany przez senatorów, do kiedy mogą być składane wnioski o dotacje polonijne, odpowiedział, że oferty mogą być składane do czasu wyczerpania środków. „Obecnie w opracowaniu jest 115 ofert i cały czas podpisywane są umowy” – poinformował.
  Jan Dziedziczak odpowiedział również na pytanie, czy w związku z epidemią ograniczone zostaną środki na pomoc polonijną. Według ministra środki mogą być zmniejszone o ok. 10 proc., ale organizacje polonijne nie odczują tej redukcji, gdyż, z uwagi na epidemię, nie odbędzie się wiele bardzo kosztownych wydarzeń, kongresów, spotkań, festiwali.
  „Postanowiłem, by zredukować wydatki dotyczące wydarzeń, które się nie odbędą, a zostawić nienaruszone finansowanie pozostałych” – zauważył minister.
  Dziedziczak dodał, że w czasie pandemii pojawiło się także wiele nowych wyzwań. „Skala redukcji wydarzeń, którą musimy zrobić ze względów sanitarnych i tak przewyższy 10 proc. środków. Nadwyżka, która w związku z tym się pojawi, zostanie wykorzystana na pomoc charytatywną, część zapewne na edukację za pośrednictwem Internetu” – mówi minister.
  Przedstawiciel rządu podkreślił, że warto wyciągnąć wnioski z okresu pandemii. Według niego taką szansą mogą być choćby stale prowadzone przez Internet lekcje dla dzieci, które nie mają dostępu do zorganizowanej edukacji w języku ojczystym ze względu na miejsce zamieszkania, w którym nie ma skupisk Polaków.

  Jednym z ważnych tematów była kwestia finansowania działalności polskich mediów za granicą

  „Powinniśmy rozbudować sieć nauczania internetowego – zauważył minister. Nie zamiast, bo nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu”– dodał.

  Nad Polonią i Polakami za granicą pieczę od 1989 r. sprawuje Senat, jednak w 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych. W 2016 r. środki wróciły do dyspozycji Senatu, ale były wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, na który przeznaczono ponad 60 mln zł. Od 2017 r. całą pulą środków na Polonię zarządzał Senat.
  W połowie grudnia ub.r. powołany został pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą, którym został poseł PiS, były wiceszef MSZ odpowiedzialny za Polonię, Jan Dziedziczak. W wyniku przyjęcia poprawki do projektu budżetu RP na 2020 r., ponad 100 mln zł środków przeznaczonych na Polonię z gestii Senatu zostało przeniesionych m.in. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


  Opr. I. L. Na podst.: PAP, senat.gov.pl
  Fot. Facebook / Jan Dziedziczak

  Więcej od autora

  Msza Święta w intencji śp. Ireny Sławińskiej w Wilnie. Spoczęła w ziemi grodzieńskiej

  „Matematyki już po to uczyć się należy, iż ona umysł nasz do ładu doprowadza”M. Łomonosow Przed miesiącem odeszła jedna z najlepszych nauczycielek matematyki na Wileńszczyźnie – Irena Sławińska. Przez wiele lat „umysły do ładu doprowadzała” w obecnym Gimnazjum im. Szymona...

  Zgasł na świeczniku kultury polskiej na Litwie kolejny Płomień …

  30 czerwca 2022 r. w centrum Wileńszczyzny, na ojcowiźnie, we wsi Miedniki Królewskie pod Wilnem przestało bić serce Aleksandra Sokołowskiego. Odszedł w Roku Romantyzmu Polskiego obchodzonego na Litwie i w Polsce. Doktor nauk pedagogicznych, fizyk, matematyk, długoletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu...

  Rynek bloków mieszkalnych się zmieni — czego się spodziewać?

  Mieszkańcy, którzy w najbliższym czasie nie planują renowacji swoich bloków mieszkalnych, w przyszłości mogą otrzymać mniejsze wsparcie ze strony państwa. Dlaczego? „Poprzez modernizację bloku można osiągnąć nawet 80-procentowe oszczędności energii, tj. poprzez renowację budynku do klasy efektywności energetycznej A i...

  Gratulacje od Šimonytė, Nausėda z wizytą. Wymiana gestów przyjaźni w Dniu Niepodległości USA

  Premier wyraziła również wdzięczność USA za dodatkowe siły wojskowe na Litwie, odnotowując ich wpływ na bezpieczeństwo społeczności litewskiej, regionu i regionu transatlantyckiego.