Rok szkolny rozpocznie się jak zwykle

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach ogólnokształcących i zawodowych odbędzie się 1 września Fot. Marian Paluszkiewicz

„Rok szkolny ma się rozpocząć jak zwykle, ale z zachowaniem większych środków bezpieczeństwa” – poinformował dziennikarzy Algirdas Monkevičius, minister oświaty, nauki i sportu. Według niego, w starszych klasach może być częściowo stosowane kształcenie w trybie zdalnym, podczas gdy przedszkolne i wczesnoszkolne nauczanie odbywałoby się bezpośrednio w placówkach oświatowych.

Jak w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaznacza Zofia Matarewicz, dyrektor Szkoły-Przedszkola Wilia w Wilnie, placówki prowadzącej nauczanie w języku polskim dla dzieci od żłobka do klasy 4. szkoły początkowej włącznie, nauczyciele klas początkowych niepokoili się perspektywą nauczania zdalnego, ponieważ doświadczenie ubiegłych miesięcy wykazało, że uczniowie młodszych klas potrzebują bezpośredniego kontaktu z pedagogiem.
– To, że uczniowie klas początkowych i wczesnoszkolnych powrócą do sal lekcyjnych, jest słuszne. Uczniowie zerówki i klas 1-4 koniecznie muszą mieć kontakt osobisty z nauczycielem. To jest fakt. Co prawda, brak jeszcze konkretnych rekomendacji na ten temat, ale, jak sądzę, niebawem powstaną – mówiła dyrektor.
Jeżeli chodzi o organizację uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego, placówka jest do niej przygotowana. Szkoła ma też w zanadrzu scenariusz zapasowy.

– Uroczystość pierwszego dzwonka rozpocznie się 1 września na boisku. Na wypadek deszczu jest przygotowany duży namiot dla dzieci. Myślę, że nie będzie z tym większego kłopotu. Jesteśmy też przygotowani na inny, zapasowy scenariusz: jeżeli zostanie wprowadzony zakaz większych skupisk ludności, to inaugurację roku szkolnego będziemy przeprowadzali etapami. Przykładowo, klasy A przyjdą na uroczystość w pierwszej połowie dnia, a klasy B przyjdą później, tak, żeby zachować bezpieczną odległość między uczniami – tłumaczy Zofia Matarewicz.

Zofia Matarewicz Fot. Marian Paluszkiewicz

Jak zapewnia, uroczystość zostanie skrócona w czasie, ograniczone zostaną bezpośrednie spotkania. Dodaje, w okresie letnim wychowawcy placówki opiekują się ok. 40 dzieci w wieku przedszkolnym.
– Przestrzegamy skrupulatnie wszystkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności, często wietrzymy pomieszczenia, odkażamy je środkami, częściej się sprząta na wilgotno. Planujemy, że wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wychowawcy będą spotykali dzieci przy drzwiach wejściowych do budynku i zabierali je do środka, tak by ograniczyć kontakt z rodzicami – informuje.
W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego Szkoła-Przedszkole Wilia zostanie zamknięta na dwa dni.
– Przeprowadzimy dezynfekcję całej placówki. Poprosimy rodziców, by znaleźli możliwość pozostawienia dzieci w domach, żeby odkazić absolutnie wszystko w budynku. Odkażone zostaną też korytarze, kuchnia, stołówka. Wszyscy będziemy pracowali, żeby dzieci przyszły do czystych pomieszczeń – zapewnia Zofia Matarewicz.
Minister Algirdas Monkevičius poinformował, że w czwartek przedstawi więcej szczegółów odnośnie przygotowań do kolejnego roku szkolnego, by był on jak najbardziej bezpieczny. Według niego, jest oczywiste, że uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w dniu 1 września będą wymagały przestrzegania surowszych wymogów bezpieczeństwa.
Resort oświaty ogłosił, że trwają przygotowania do trzech scenariuszy w nowym roku szkolnym: edukacji w dotychczasowym normalnym trybie, kształcenia na odległość lub łączenia normalnej edukacji z edukacją zdalną.
W ubiegłym tygodniu resort ogłosił, że obecnie planowane jest dodatkowe finansowanie szkół w celu dostarczenia narzędzi informatycznych, a także poprawy kompetencji cyfrowych nauczycieli. Na ten cel planuje się przeznaczenie kwoty w wysokości 12 mln euro.