Więcej

  1 września szkołach: ograniczenie kontaktów, odkażanie i środki ochronne

  Czytaj również...

  Administracje szkół muszą zmieniać odpowiednio harmonogramy lekcji, zapewniać wentylację i dezynfekcję pomieszczeń Fot. Marian Paluszkiewicz

  – Do roku szkolnego jesteśmy już prawie przygotowani. Plecak i zeszyty już mamy kupione, kłopot jest tylko z zakupem szkolnego mundurka. W sklepie z mundurkami wytłumaczono nam, że podczas kwarantanny zakład krawiecki nie pracował, zaś po kwarantannie uszyto tylko odpowiednią liczbę mundurków w mniejszych rozmiarach dla młodszych klas. Można większy rozmiar zamówić, ale nie ma pewności, że firma zdąży je uszyć przed 1 września. Poza tym, nie wiadomo, jak długo potrwa nauka w szkole i czy po miesiącu nauki w szkole, na przykład, nie powrócimy do nauczania zdalnego – o swych przygotowaniach do szkoły opowiada mama Joanny, uczennicy z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie w rejonie wileńskim.

  Od 1 września uczniowie wrócą do zajęć w szkolnych klasach, ale szkoły będą musiały zadbać o to, by uczniowie mieli jak najmniej kontaktu ze sobą. Administracje szkół muszą zmieniać odpowiednio harmonogramy lekcji, zapewniać wentylację i dezynfekcję pomieszczeń. Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu przygotowało placówkom zalecenia dotyczące organizowania edukacji w szkołach, a także organizowania odżywiania i dowożenia uczniów do szkół.

  „Podstawową zasadą organizacji edukacji jest zarządzanie przepływem uczniów w celu ograniczenia kontaktów uczniów z różnych klas” – podkreślała Jolanta Urbanowicz, wiceminister oświaty, nauki i sportu.

  – Na razie rok szkolny rozpocznie się jak zwykle, ale oczywiście z zachowaniem środków bezpieczeństwa zalecanych przez resort oświaty – mówi Regina Markiewicz, kierownik Wydziału oświaty, nauki i sportu Samorządu Rejonu Solecznickiego. – Jeżeli sytuacja epidemiologiczna będzie się zmieniała, zmieni się również tryb pracy – dodaje.

  Zalecenia: noszenie maseczek, ograniczenie kontaktów

  Przed rozpoczęciem roku szkolnego resort oświaty przygotował szereg rekomendacji. Dorośli odprowadzający uczniów do szkoły, pracownicy szkoły, nauczyciele w pomieszczeniach zamkniętych (np. korytarzach, stołówkach, pokojach nauczycielskich itp.), dorośli uczestniczący w imprezach klasowych w zamkniętych przestrzeniach, np. rodzice uczestniczący w imprezie szkolnej, podczas której nie jest zachowywana odległość dwóch metrów – będą musieli nosić środki ochronne zasłaniające nos i usta: maski ochronne na twarz, respiratory i in.

  Jeżeli chodzi o noszenie masek w szkole, zależeć to będzie od wskaźnika epidemiologicznego w rejonie -podkreśla Regina Markiewicz Fot. Marian Paluszkiewicz

   

  Wyjątki dotyczą tylko osób niepełnosprawnych, które z powodu stanu zdrowia nie mogą nosić masek. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie jest w stanie nosić środków ochronnych zakrywających nos i usta ze względu na stan zdrowia lub specyfikę prowadzonych czynności, może on wybrać inne środki ochrony osobistej.

  – Jeżeli chodzi o noszenie masek w szkole, zależeć to będzie od wskaźnika epidemiologicznego w rejonie. Będą nas obowiązywały odgórne zalecenia – podkreśla Regina Markiewicz.

  W tym roku szkolnym uczniom każdej konkretnej klasy zostanie przydzielone osobne pomieszczenie, gdzie będą się odbywały wszystkie lekcje, z wyjątkiem zajęć z przedmiotów nauk przyrodniczych i technologii. W sali obok np. klasy piątej zajęcia będą mieli uczniowie z klasy szóstej, aby uniknąć kontaktu między uczniami w różnym wieku. Sale lekcyjne ogólnego użytku muszą być wietrzone i sprzątane po każdej lekcji. Jeśli ze środków edukacyjnych będzie korzysta
  więcej niż jeden uczeń, należy je czyścić i dezynfekować po każdym użyciu. Dzielenie się środkami edukacyjnymi będzie ograniczone.

  Pomiędzy teorią a praktyką

  Tyle teoria. Czy możliwe jest ograniczenie kontaktu pomiędzy uczniami w praktyce?

  – Moim zdaniem, nie da się ograniczyć kontaktów między dziećmi przebywającymi w szkole. Będą one siedziały przez 45 minut w jednej sali, w jednej ławce. Wątpię, że np. maluchom da się wytłumaczyć, w jakich kierunkach w szkole mają się poruszać. Jak wytłumaczyć siostrze, że nie może odwiedzić młodszego brata w innej klasie? Uważam, że ograniczanie kontaktów uczniów jest zbędne, ponieważ dzieci i tak za mało się ze sobą kontaktują. Kwarantanna pogłębiła ten problem. Nauka podczas kwarantanny pokazała, że dzieci stały się bardziej wyobcowane. Tymczasem edukacja w szkole, poza wiedzą z różnych przedmiotów, daje uczniom również nawyki socjalne – uważa mama Joanny.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Resort oświaty zaleca również rozpoczynanie zajęć lekcyjnych w różnym czasie dla uczniów różnych klas, przykładowo klasy piąte – od godziny 9.00, klasy szóste – od godz. 8.00. Jeśli jest możliwość, rekomendowane jest zapewnienie kilku różnych wejść do szkoły, kilku różnych wyjść.

  Poszczególne szkoły mają różne możliwości. Jedna szkoła ma 3-4 wejścia, inna szkoła ma tylko jedne drzwi wejściowe, dlatego z każdą szkołą omawiamy te możliwości osobno – informuje Regina Markiewicz.

  Zaleca się prowadzenie dwóch lekcji tego samego przedmiotu z rzędu, poświęcenie dłuższego czasu na przerwę obiadową. Wskazane jest, aby przeprowadzić niektóre lekcje na zewnątrz, jeśli sprzyja temu środowisko szkolne czy temperatura powietrza.

  Uczniowie będą mogli spożywać posiłki w klasach. W szkolnej stołówce również będą mogli jeść posiłki pod warunkiem, że dla uczniów różnych klas będą dostępne odrębne przestrzenie. Zjeść obiad razem w stołówce będą mogli tylko uczniowie tej samej klasy i uczniowie pobliskich klas, którzy korzystają ze wspólnej przestrzeni korytarza. Stołówka szkolna musi zapewnić odpowiednie warunki do higieny rąk: ciepłą i zimną wodę, mydło w płynie, jednorazowe ręczniki do wycierania rąk.

  Uczniowie, którzy przyjeżdżają do placówek szkolnym autobusem, powinni siedzieć w bezpiecznej odległości od siebie i kierowcy. Każdy powinien nosić maskę, z wyjątkiem tych, którzy cierpią na choroby przewlekłe i nie mogą nosić maski. Najczęściej dotykane uchwyty autobusów czy oparcia foteli muszą być dezynfekowane.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Jeśli dyrektor szkoły otrzyma informację od nauczyciela, innego pracownika, ucznia i jego rodziców o zdiagnozowanej u niego chorobie COVID-19, będzie musiał niezwłocznie poinformować o tym Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia. Przełożony będzie musiał współpracować z ośrodkiem w celu identyfikacji osób, z którymi się kontaktował chory – będą oni podlegali 14-dniowej izolacji. Jeśli COVID-19 wykryty zostanie u ucznia lub pracownika szkoły, uczniowie będą kontynuować naukę zdalnie.

  Anna Pieszko (inf. wł., BNS)

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Pracownie społeczne dla osób z autyzmem

  Celem jest jednak stworzenie takim osobom możliwości znalezienia odpowiedniego dla siebie zajęcia. W tym celu stowarzyszenie Vilniaus lietaus vaikai (pol. Wileńskie dzieci deszczu) organizuje pracownie społeczne, na które zapraszane są dorosłe osoby z autyzmem. Przyczynić się do dobra publicznego — Odwiedziłam...

  Pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać zwolnienia lekarskie

  — Obecnie od 1 lutego pielęgniarki mogą wydawać skierowanie na badania, o ile jest stosowne zlecenie lekarza. Mogą też skomentować wynik badań dla pacjenta — informuje „Kurier Wileński” Katarzyna Pilžienė, pielęgniarka opieki ogólnej Kliniki Rodziny w Jaszunach. Jak mówi,...

  Dziś wyprzedzamy jedynie RPA. Czy wzrosną emerytury na Litwie?

  Litwa na końcu tabeli Stosunek przeciętnej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia nazywany jest również stopą zastąpienia dochodu. Ten współczynnik pozwala zrozumieć, jaką część wynagrodzenia dana osoba otrzyma na emeryturze w porównaniu z kwotą, którą otrzymywała pracując. Tak więc przeciętna emerytura na...

  Ucieczka z państwowej szkoły

  Jak podaje Narodowa Agencja Oświaty, w roku szkolnym 2019/2020 liczba publicznych szkół wynosiła 1056, w 2020/2021 – 977, 2021/2022 – 957, 2022/2023 – 911, w bieżącym roku szkolnym to już 909. Malejącą z roku na rok liczbę szkół można...