Uczelnie zaprosiły na studia ponad 22 tys. studentów

Rekrutacja na studia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie potrwa dłużej niż w litewskich uczelniach – do 25 września Fot. Marian Paluszkiewicz

Znane są już wyniki pierwszej tury rekrutacji na uczelnie wyższe. 22 271 studentów już otrzymało zaproszenia do podjęcia studiów (w 2019 r. – 20 403 osoby). 12 122 młodych ludzi może podjąć studia na uniwersytetach (10 914 w 2019 r.) i 10 149 w kolegiach (9 489 w 2019 r.). 26 sierpnia minął termin podpisywania umów pomiędzy studentami a uczelnią.

W dniach 28–31 sierpnia odbył się także drugi etap rekrutacji dla kolejnych chętnych do podjęcia studiów. O jego wynikach poinformujemy czytelników w kolejnych numerach „Kuriera Wileńskiego”.

Najpopularniejsze – prawo, systemy programowe i ekonomia

Najwięcej zaproszeń do studiowania na miejscach finansowanych przez państwo otrzymały osoby, które wybrały program studiów prawniczych na Uniwersytecie Wileńskim (258), program systemów programowych na Kowieńskim Uniwersytecie Technologii (246) i ekonomii na Uniwersytecie Wileńskim (207). 178 studentów zaproszono na studia w ramach programu studiów medycznych Uniwersytetu Wileńskiego, nauk politycznych – 177 studentów.

W kolegiach najwięcej miejsc studiów finansowanych przez państwo zajmą studenci, którzy będą zgłębiać program międzynarodowego biznesu w Kolegium Wileńskim (181). W tym kolegium 90 osób jest zaproszonych do studiowania systemów programowych, 82 – do zarządzania reklamą, 79 osób jest zaproszonych do studiowania pielęgniarstwa. W Kolegium Kowieńskim najliczniej wybierano studiowanie logistyki (81).

Polonistyka na UW i UWW działa

W tym roku znacznie wzrosła liczba osób, które chcą studiować programy edukacyjne. Na studentów na kierunkach pedagogicznych czekają wysokie stypendia motywacyjne – rząd postanowił przyznać przyszłym pedagogom comiesięczne stypendium w wysokości 300 euro. Na miejsca finansowane ze środków państwowych zaproszono 541 osób (254 w 2019 r.), niefinansowane – 303 (134 w 2019 r.). Większość przyszłych studentów pedagogiki będzie studiowało na Uniwersytecie Witolda Wielkiego (UWW), a także w Kolegium Wileńskim i Kolegium Kowieńskim.

Jeszcze w dniach 28–31 sierpnia (do godz. 14.00) w ramach drugiego etapu rekrutacji można składać podania na studia w litewskich uczelniach Fot. Marian Paluszkiewicz

W Wilnie obecnie dwie uczelnie oferują możliwość studiów polonistycznych, również na kierunku pedagogicznym. Filologia polska działa na Uniwersytecie Wileńskim oraz w Akademii Edukacji – wileńskiej filii Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Na razie brak konkretnych danych, jak liczne będą grupy polonistów I roku.

– Na razie mamy tendencję podobną do tej z ubiegłego roku. Na końcowe wyniki rekrutacji musimy poczekać do 4 września, kiedy kończy się II tura. Na razie zaprosiliśmy grupę osób, są podpisywane umowy, tak więc polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim działa. Część studentów podejmie studia na miejscach finansowanych przez państwo, część – na płatnych. Wielu kandydatom na studia zaszkodził słaby wynik uzyskany na państwowym egzaminie z matematyki, co przeszkodziło w dostaniu się na bezpłatne studia – w rozmowie z Kurierem Wileńskim komentuje doc. dr Diana Šileikaitė-Kaishauri, prodziekan ds. studiów Wydziału Filologii Uniwersytetu Wileńskiego.

– W terminie 28–31 sierpnia można było składać zgłoszenia na studia polonistyczne o kierunku nauczycielskim w Akademii Edukacji UWW. Wyniki będą znane nieco później. Studenci kierunków pedagogicznych, którzy w roku bieżącym dostaną się na studia finansowane przez państwo, będą otrzymywać stypendium 300 euro miesięcznie. Studenci, którzy dostaną się na miejsca płatne, mogą liczyć na wsparcie finansowe Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, a za dobre wyniki mogą przenieść się również na studia bezpłatne – informuje „Kurier Wileński” doc. dr Henryka Sokołowska z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji UWW.

Druga tura. Dodatkowe stypendia

W dniach 28–31 sierpnia (do godz. 14.00) można było składać podania na studia w ramach drugiego etapu rekrutacji. Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu zachęcało do wybierania studiów rolniczych i leśnictwa, potrzebnych w państwie, a także studiów informatycznych, matematyki i inżynierii istotnych dla rozwoju regionalnego – na uniwersytetach i uczelniach Kłajpedy, Szawel, Poniewieża.

Studenci pierwszego roku, którzy zdecydują się na te specjalności, otrzymają stypendium w wysokości 200 euro. Ministerstwo Rolnictwa przyzna comiesięczne stypendia od jesieni do końca roku dla 142 studentów pierwszego roku, którzy wybrali studia rolnicze i leśne. Ministerstwo Gospodarki i Innowacji przewiduje comiesięczne stypendia w wysokości 200 EUR na pełny okres studiów. Mogłoby je otrzymać 420 studentów na kierunkach informatycznych, matematycznych i inżynieryjnych na uniwersytetach i uczelniach działających w Kłajpedzie, Szawlach czy Poniewieżu.

W tym roku odnotowuje się wzrost liczby chętnych do studiowania na kierunkach pedagogicznych Fot. Marian Paluszkiewicz

Więcej studentów w filii UwB w Wilnie

Jak wynika z danych udostępnionych przez LAMA BPO, Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie odnotowała w tym rok 10-proc. wzrost chętnych do podjęcia studiów na tej uczelni. Zaproszenia do podjęcia studiów zostały wysłane w tym roku do 56 osób (w ubiegłym roku – do 51 osób). II etap rekrutacji w jedynej polskiej uczelni działającej na terenie Litwy potrwa dłużej niż w innych litewskich uczelniach – do 25 września. Studenci mogą jeszcze aplikować na studia na kierunkach ekonomia, europeistyka, informatyka I stopnia oraz ekonomia II stopnia.

Jak poinformowała „Kurier Wileński” Greta Podlecka z Biura Karier i Promocji Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB, rekrutacja na tę uczelnię potrwa jeszcze przez miesiąc.

– Mamy przedłużoną rekrutację na studia I stopnia, do 25 września, dlatego nie możemy na razie ogłosić końcowych wyników. Również rekrutacja na studia II stopnia została przedłużona do 25 września – zaznacza Greta Podlecka.
Podczas rekrutacji na Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie nie jest uwzględniany wynik państwowego egzaminu z języka litewskiego.

– Podczas rekrutacji na naszą uczelnię brany jest pod uwagę wynik szkolnego egzaminu z języka polskiego. Jeżeli uczeń nie składał tego egzaminu, przyszły student będzie musiał napisać sprawdzian z języka polskiego. Na kierunku ekonomii uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki (lub końcowa ocena roczna z matematyki na świadectwie dojrzałości), na kierunku europeistyki pod uwagę jest brany wynik egzaminu z historii lub matematyki, na kierunki informatyki – uwzględniany jest wynik z egzaminu z matematyki lub fizyki, ewentualnie z astronomii lub technologii informacyjnych – informuje Greta Podlecka.

Jak dodaje, największą popularnością w tym roku cieszył się kierunek ekonomii oferowany przez uczelnię.
– W dostaniu się na studia nie przeszkodził niezłożony egzamin z matematyki, ponieważ w takim przypadku podczas rekrutacji uwzględnia się końcową ocenę roczną z tego przedmiotu na świadectwie – przypomina.

Rekrutacja w liczbach

Na studia finansowane przez państwo na litewskie uczelnie zaproszono już 13 654 osoby (11 894 w 2019 r.) – 9 226 na uniwersytetach (7 230 w 2019 r.) i 4 428 w kolegiach (4 664 w 2019 r.). Na studia niefinansowane przez państwo zaproszono 8 617 osób (8 509 w 2019 r.) – na uniwersytetach 2 896 (3 684 w 2019 r.), w kolegiach 5 721 (4 825 w 2019 r.).

Najwięcej studentów przyjmie Uniwersytet Wileński, który zaprosił 4 682 osoby do zawarcia umów. Uniwersytet Witolda Wielkiego wysłał zaproszenia do 1 516 osób, Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina do 1 400. Wśród uczelni wyższych najwięcej studentów zaprasza Kolegium Wileńskie (2 237), Kolegium Nauk Społecznych (2 074) i Kolegium Kowieńskie (1 664).