Więcej

  Uczelnie zaprosiły na studia ponad 22 tys. studentów

  Czytaj również...

  Rekrutacja na studia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie potrwa dłużej niż w litewskich uczelniach – do 25 września Fot. Marian Paluszkiewicz

  Znane są już wyniki pierwszej tury rekrutacji na uczelnie wyższe. 22 271 studentów już otrzymało zaproszenia do podjęcia studiów (w 2019 r. – 20 403 osoby). 12 122 młodych ludzi może podjąć studia na uniwersytetach (10 914 w 2019 r.) i 10 149 w kolegiach (9 489 w 2019 r.). 26 sierpnia minął termin podpisywania umów pomiędzy studentami a uczelnią.

  W dniach 28–31 sierpnia odbył się także drugi etap rekrutacji dla kolejnych chętnych do podjęcia studiów. O jego wynikach poinformujemy czytelników w kolejnych numerach „Kuriera Wileńskiego”.

  Najpopularniejsze – prawo, systemy programowe i ekonomia

  Najwięcej zaproszeń do studiowania na miejscach finansowanych przez państwo otrzymały osoby, które wybrały program studiów prawniczych na Uniwersytecie Wileńskim (258), program systemów programowych na Kowieńskim Uniwersytecie Technologii (246) i ekonomii na Uniwersytecie Wileńskim (207). 178 studentów zaproszono na studia w ramach programu studiów medycznych Uniwersytetu Wileńskiego, nauk politycznych – 177 studentów.

  W kolegiach najwięcej miejsc studiów finansowanych przez państwo zajmą studenci, którzy będą zgłębiać program międzynarodowego biznesu w Kolegium Wileńskim (181). W tym kolegium 90 osób jest zaproszonych do studiowania systemów programowych, 82 – do zarządzania reklamą, 79 osób jest zaproszonych do studiowania pielęgniarstwa. W Kolegium Kowieńskim najliczniej wybierano studiowanie logistyki (81).

  Polonistyka na UW i UWW działa

  W tym roku znacznie wzrosła liczba osób, które chcą studiować programy edukacyjne. Na studentów na kierunkach pedagogicznych czekają wysokie stypendia motywacyjne – rząd postanowił przyznać przyszłym pedagogom comiesięczne stypendium w wysokości 300 euro. Na miejsca finansowane ze środków państwowych zaproszono 541 osób (254 w 2019 r.), niefinansowane – 303 (134 w 2019 r.). Większość przyszłych studentów pedagogiki będzie studiowało na Uniwersytecie Witolda Wielkiego (UWW), a także w Kolegium Wileńskim i Kolegium Kowieńskim.

  Jeszcze w dniach 28–31 sierpnia (do godz. 14.00) w ramach drugiego etapu rekrutacji można składać podania na studia w litewskich uczelniach Fot. Marian Paluszkiewicz

  W Wilnie obecnie dwie uczelnie oferują możliwość studiów polonistycznych, również na kierunku pedagogicznym. Filologia polska działa na Uniwersytecie Wileńskim oraz w Akademii Edukacji – wileńskiej filii Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Na razie brak konkretnych danych, jak liczne będą grupy polonistów I roku.

  – Na razie mamy tendencję podobną do tej z ubiegłego roku. Na końcowe wyniki rekrutacji musimy poczekać do 4 września, kiedy kończy się II tura. Na razie zaprosiliśmy grupę osób, są podpisywane umowy, tak więc polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim działa. Część studentów podejmie studia na miejscach finansowanych przez państwo, część – na płatnych. Wielu kandydatom na studia zaszkodził słaby wynik uzyskany na państwowym egzaminie z matematyki, co przeszkodziło w dostaniu się na bezpłatne studia – w rozmowie z Kurierem Wileńskim komentuje doc. dr Diana Šileikaitė-Kaishauri, prodziekan ds. studiów Wydziału Filologii Uniwersytetu Wileńskiego.

  – W terminie 28–31 sierpnia można było składać zgłoszenia na studia polonistyczne o kierunku nauczycielskim w Akademii Edukacji UWW. Wyniki będą znane nieco później. Studenci kierunków pedagogicznych, którzy w roku bieżącym dostaną się na studia finansowane przez państwo, będą otrzymywać stypendium 300 euro miesięcznie. Studenci, którzy dostaną się na miejsca płatne, mogą liczyć na wsparcie finansowe Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, a za dobre wyniki mogą przenieść się również na studia bezpłatne – informuje „Kurier Wileński” doc. dr Henryka Sokołowska z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji UWW.

  Druga tura. Dodatkowe stypendia

  W dniach 28–31 sierpnia (do godz. 14.00) można było składać podania na studia w ramach drugiego etapu rekrutacji. Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu zachęcało do wybierania studiów rolniczych i leśnictwa, potrzebnych w państwie, a także studiów informatycznych, matematyki i inżynierii istotnych dla rozwoju regionalnego – na uniwersytetach i uczelniach Kłajpedy, Szawel, Poniewieża.

  Studenci pierwszego roku, którzy zdecydują się na te specjalności, otrzymają stypendium w wysokości 200 euro. Ministerstwo Rolnictwa przyzna comiesięczne stypendia od jesieni do końca roku dla 142 studentów pierwszego roku, którzy wybrali studia rolnicze i leśne. Ministerstwo Gospodarki i Innowacji przewiduje comiesięczne stypendia w wysokości 200 EUR na pełny okres studiów. Mogłoby je otrzymać 420 studentów na kierunkach informatycznych, matematycznych i inżynieryjnych na uniwersytetach i uczelniach działających w Kłajpedzie, Szawlach czy Poniewieżu.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo
  W tym roku odnotowuje się wzrost liczby chętnych do studiowania na kierunkach pedagogicznych Fot. Marian Paluszkiewicz

  Więcej studentów w filii UwB w Wilnie

  Jak wynika z danych udostępnionych przez LAMA BPO, Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie odnotowała w tym rok 10-proc. wzrost chętnych do podjęcia studiów na tej uczelni. Zaproszenia do podjęcia studiów zostały wysłane w tym roku do 56 osób (w ubiegłym roku – do 51 osób). II etap rekrutacji w jedynej polskiej uczelni działającej na terenie Litwy potrwa dłużej niż w innych litewskich uczelniach – do 25 września. Studenci mogą jeszcze aplikować na studia na kierunkach ekonomia, europeistyka, informatyka I stopnia oraz ekonomia II stopnia.

  Jak poinformowała „Kurier Wileński” Greta Podlecka z Biura Karier i Promocji Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB, rekrutacja na tę uczelnię potrwa jeszcze przez miesiąc.

  – Mamy przedłużoną rekrutację na studia I stopnia, do 25 września, dlatego nie możemy na razie ogłosić końcowych wyników. Również rekrutacja na studia II stopnia została przedłużona do 25 września – zaznacza Greta Podlecka.
  Podczas rekrutacji na Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie nie jest uwzględniany wynik państwowego egzaminu z języka litewskiego.

  – Podczas rekrutacji na naszą uczelnię brany jest pod uwagę wynik szkolnego egzaminu z języka polskiego. Jeżeli uczeń nie składał tego egzaminu, przyszły student będzie musiał napisać sprawdzian z języka polskiego. Na kierunku ekonomii uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki (lub końcowa ocena roczna z matematyki na świadectwie dojrzałości), na kierunku europeistyki pod uwagę jest brany wynik egzaminu z historii lub matematyki, na kierunki informatyki – uwzględniany jest wynik z egzaminu z matematyki lub fizyki, ewentualnie z astronomii lub technologii informacyjnych – informuje Greta Podlecka.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Jak dodaje, największą popularnością w tym roku cieszył się kierunek ekonomii oferowany przez uczelnię.
  – W dostaniu się na studia nie przeszkodził niezłożony egzamin z matematyki, ponieważ w takim przypadku podczas rekrutacji uwzględnia się końcową ocenę roczną z tego przedmiotu na świadectwie – przypomina.

  Rekrutacja w liczbach

  Na studia finansowane przez państwo na litewskie uczelnie zaproszono już 13 654 osoby (11 894 w 2019 r.) – 9 226 na uniwersytetach (7 230 w 2019 r.) i 4 428 w kolegiach (4 664 w 2019 r.). Na studia niefinansowane przez państwo zaproszono 8 617 osób (8 509 w 2019 r.) – na uniwersytetach 2 896 (3 684 w 2019 r.), w kolegiach 5 721 (4 825 w 2019 r.).

  Najwięcej studentów przyjmie Uniwersytet Wileński, który zaprosił 4 682 osoby do zawarcia umów. Uniwersytet Witolda Wielkiego wysłał zaproszenia do 1 516 osób, Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina do 1 400. Wśród uczelni wyższych najwięcej studentów zaprasza Kolegium Wileńskie (2 237), Kolegium Nauk Społecznych (2 074) i Kolegium Kowieńskie (1 664).

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Ucieczka z państwowej szkoły

  Jak podaje Narodowa Agencja Oświaty, w roku szkolnym 2019/2020 liczba publicznych szkół wynosiła 1056, w 2020/2021 – 977, 2021/2022 – 957, 2022/2023 – 911, w bieżącym roku szkolnym to już 909. Malejącą z roku na rok liczbę szkół można...

  Arūnas Šileris: „Nie ma obowiązku otwierania litewskich klas w szkołach mniejszości”

  Wskazano w nim otwieranie klas z litewskim językiem nauczania w szkołach mniejszości narodowych. Społeczność szkolna odebrała zwłaszcza to ostatnie zalecenie z obawą, że okaże się ono swoistym „koniem trojańskim” i będzie zgubne dla zachowania ciągłości i jednolitości polskiej szkoły. Na...

  Nowe zasady w polskiej ortografii. Rada Języka Polskiego ogłosiła zmiany

  Rada Języka Polskiego zdecydowała się zmienić zasady polskiej ortografii, aby ta była mniej kłopotliwa. Oceniła, że zmiany przyczynią się do „zmniejszenia liczby błędów językowych oraz — być może — umożliwią piszącym skupienie się na innych niż ortograficzne aspektach poprawności...

  „Baw się razem z nami!”. Rozśpiewany festiwal nad Solczą

  Artyści, którzy wystąpili podczas 27. odsłony festiwalu reprezentowali liczne zespoły folklorystyczne działające w rejonie solecznickim, wystąpiła też młodzież z trzech szkół muzycznych rejonu, zaprezentowały się chóry, orkiestra, grupa baletu, a nawet najmłodsi artyści z przedszkola. Zwieńczeniem koncertu był występ...