Więcej

  Szkoły czekają na 1 września

  Czytaj również...

  – Wszyscy czekamy na ten rok szkolny z nadzieją, że będzie lepszy, że będziemy się uczyli nie zdalnie, lecz bezpośrednio – spodziewa się Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

  Szkoły, jak zwykle, są już przygotowane. W tym roku przygotowaniom do 1 września towarzyszy większy stres i spora doza niepewności. Społeczność szkolna musi być gotowa do różnych możliwych scenariuszy nauki, bądź to realizowanej w pomieszczeniach szkolnych, bądź do nauki zdalnej lub ewentualnie z zastosowaniem obu wariantów.

  – Szkoły są przygotowane do zapewnienia środków bezpieczeństwa podczas nauki przy bezpośrednim kontakcie – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zapewnia Józef Kwiatkowski.

  W polskich szkołach – około tysiąca pierwszaków
  Mimo niepewnej sytuacji związanej z możliwym rozwojem epidemii szkolne życie nie zatrzymało się i toczy się swoim trybem. Podobnie jak w latach poprzednich, do klas pierwszych z polskim językiem nauczania przyjdzie około tysiąca uczniów.

  – Ostateczne dane dotyczące dokładnej liczby pierwszaków będą znane w okolicy 5-7 września, kiedy do banku danych wpłyną informacje o uczniach klas pierwszych ze wszystkich szkół na Litwie. W ostatnich 10–15 latach liczba pierwszaków z polskich klas co roku waha się w granicach tysiąca, jednego roku jest ich 980, drugiego – 1 020. Uczniowie z klas pierwszych z polskim językiem nauczania stanowią 3,5 proc. ogółu pierwszaków na Litwie – wskazuje prezes Macierzy Szkolnej.

  Nowe podręczniki z Polski

  Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie klas 1–3 otrzymają nowe podręczniki do nauczania języka polskiego. Nowe podręczniki otrzymają również uczniowie klas 10. W ubiegłym roku szkoły otrzymały podręczniki dla klas 4–9.

  – Pięknie wydane, estetyczne podręczniki, z atrakcyjną szatą graficzną nadejdą z Polski. Uzupełnieniem podręczników będą cztery kolorowe ćwiczeniówki. Co ważne, są one lekkie, więc uczeń nie będzie musiał nosić ciężaru w plecaku – komentuje Józef Kwiatkowski.

  Wyprawki szkolne w ramach projektu „Bon pierwszaka”

  W ramach corocznie organizowanego projektu „Bon pierwszaka” do polskich szkół na Litwie dotarły już wyprawki dla pierwszoklasistów. 1 września uczniowie otrzymają plecak z pełnym wyposażeniem, a ich rodzice – wsparcie materialne. Prawie 1 000 zestawów dla pierwszoklasistów zafundowała kancelaria premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Łączna wartość bonu pierwszaka wynosi około 1 tys. zł na każde dziecko. 400 zł z tej sumy rodzice otrzymają na zakup podręczników – te pieniądze trafią na Litwę za parę miesięcy.
  – W wyprawkach szkolnych znalazły się wszystkie niezbędne przybory szkolne. W plecakach pierwszoklasiści znajdą kredki, flamastry, farbki, papier kolorowy, klej, ogółem ponad 20 pozycji – wszystko, co jest potrzebne uczniowi klasy pierwszej. Dla dzieci jest to wielka radość, dla rodziców – finansowe odciążenie rodzinnego budżetu – zaznacza rozmówca.

  Do szkół trafią materiały „Dumni z Polski”

  – Polskie szkoły i przedszkola na Litwie od wielu lat wspiera również Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, która co roku przeznacza środki na doposażenie placówek, na ulepszenie pracy wychowawczej, jak też poziomu kształcenia dzieci w klasach 1–12. Szkoły już otrzymały wsparcie finansowe i mogą je wykorzystywać według własnego uznania –informuje prezes stowarzyszenia.

  – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ostatnio dostarczyła również materiały edukacyjne o tematyce patriotycznej. Zestaw „Dumni z Polski” zawiera gry planszowe, gry pamięciowe, informacje o słynnych Polakach, koszulki z nadrukami o tematyce patriotycznej i in. 31 sierpnia, kiedy dojadą podręczniki z Polski, również zestawy „Dumni z Polski” zostaną udostępnione polskim gimnazjom – dodaje Kwiatkowski.

  Środki na zakup patriotycznych zestawów edukacyjnych przekazały Fundacja PZU, Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej i Fundacja PKO Banku Polskiego. Zestawy zostały przekazane również na Łotwę oraz do Czech.

  Jest nowa polska szkoła na Antokolu

  W nowym roku szkolnym na wileńskim Antokolu otwiera podwoje nowa szkoła z polskim i rosyjskim językiem nauczania. Od 2015 r. w tej dzielnicy nie było szkoły z polskim językiem nauczania, dlatego nowa placówka miała być swego rodzaju „rekompensatą” władz Wilna po przeniesieniu Gimnazjum im. J. Lelewela z Antokola do dzielnicy Żyrmuny.

  – Cieszymy się, że doszło do skutku otwarcie nowej szkoły na Antokolu, ponieważ szkoła im. Lelewela przed pięciu laty „wyjechała” z ul. Antokolskiej na inną stronę Wilii. Nauczanie w nowej szkole będzie prowadzone w klasach z polskim i rosyjskim językiem nauczania, podobnie jak to miało miejsce w szkole im. Lelewela. Znajdą się tu klasy 1–4, a także klasy przygotowawcze – mówi prezes Macierzy Szkolnej.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  W nowym roku szkolnym – wyższe wynagrodzenia

  Resort oświaty zapowiada, że pedagodzy od nowego roku szkolnego otrzymają podwyżki w wysokości średnio 10 proc. Znacznie wzrosną wynagrodzenia nauczycieli wychowania przedszkolnego (średnio o 46 proc.) oraz wczesnoszkolnego (średnio o 30 proc.). Wynagrodzenia tych nauczycieli od 1 września zostaną zrównane z wynagrodzeniami nauczycieli kształcenia ogólnego.

  – Mam nadzieję, że tak wysokie podwyżki odegrają pozytywną rolę i zmotywują wychowawców do dalszej pracy. O 10 proc. mają wzrosnąć również wynagrodzenia nauczycieli szkół ogólnokształcących. Cieszy również to, że resort oświaty przeznacza w tym roku znaczne stypendia dla studentów na kierunkach pedagogicznych. Wiadomo już, że na tych kierunkach będzie studiowało więcej studentów. Miejmy więc nadzieję, że kryzys braku nauczycieli jest przejściowy – spodziewa się Józef Kwiatkowski.

  Podobnie, jak w całej Litwie, w polskich szkołach brakuje nauczycieli fizyki, biologii, klas początkowych, wychowawców przedszkoli. Prezes Macierzy Szkolnej wskazuje również na problem podniesienia jakości oraz treści nauczania, przygotowania nowych programów.

  – Miejmy nadzieję, że prowadzona obecnie praca nad zmianą programową przyczyni się do zmiany treści nauczania i jego polepszenia. Mamy wspaniałych uczniów, którzy odnoszą sukcesy nie tylko na Litwie, ale i poza jej granicami, w skali światowej. Niepokoi zwłaszcza to, że spada ogólna motywacja uczniów. Politycy stoją przed wyzwaniem, by wskazywać młodzieży drogę do rozwoju, ukazywać perspektywy, możliwości zatrudnienia w kraju. Kiedy młodzież będzie widziała piękne perspektywy, wzrośnie też motywacja – podsumowuje rozmówca.


  Fot. Marian Paluszkiewicz

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Pracownie społeczne dla osób z autyzmem

  Celem jest jednak stworzenie takim osobom możliwości znalezienia odpowiedniego dla siebie zajęcia. W tym celu stowarzyszenie Vilniaus lietaus vaikai (pol. Wileńskie dzieci deszczu) organizuje pracownie społeczne, na które zapraszane są dorosłe osoby z autyzmem. Przyczynić się do dobra publicznego — Odwiedziłam...

  Pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać zwolnienia lekarskie

  — Obecnie od 1 lutego pielęgniarki mogą wydawać skierowanie na badania, o ile jest stosowne zlecenie lekarza. Mogą też skomentować wynik badań dla pacjenta — informuje „Kurier Wileński” Katarzyna Pilžienė, pielęgniarka opieki ogólnej Kliniki Rodziny w Jaszunach. Jak mówi,...

  Dziś wyprzedzamy jedynie RPA. Czy wzrosną emerytury na Litwie?

  Litwa na końcu tabeli Stosunek przeciętnej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia nazywany jest również stopą zastąpienia dochodu. Ten współczynnik pozwala zrozumieć, jaką część wynagrodzenia dana osoba otrzyma na emeryturze w porównaniu z kwotą, którą otrzymywała pracując. Tak więc przeciętna emerytura na...

  Ucieczka z państwowej szkoły

  Jak podaje Narodowa Agencja Oświaty, w roku szkolnym 2019/2020 liczba publicznych szkół wynosiła 1056, w 2020/2021 – 977, 2021/2022 – 957, 2022/2023 – 911, w bieżącym roku szkolnym to już 909. Malejącą z roku na rok liczbę szkół można...