Soleczniki liderem w okręgu wileńskim pod względem wykrywalności

policja
Fot. Departament Policji

Policja rejonu solecznickiego, spośród wszystkich komisariatów okręgu wileńskiego, jest liderem pod względem wykrywalności przestępstw.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 r. wykrywalność w rejonie solecznickim jest na poziomie 83, 2 proc. Jest najlepszy wskaźnik w okręgu wileńskim. Poza tym sama liczba przestępstw spadła o 9 proc.

Zdaniem policji wpływ na to miała wzorowo współpraca z instytucjami samorządowymi oraz zaangażowanie samych mieszkańców.

Najgorsza wykrywalność w okręgu wileńskim jest w Szóstym Komisariacie miasta Wilna. W stolicy jest na poziomie 38 proc. W rejonie wileńskim wskaźnik wynosi 44 proc., a trockim – 56 proc.