Najbardziej niezadowoleni z sytuacji w kraju są wyborcy Partii Pracy i AWPL-ZChR

Fot. Marian Paluszkiewicz

Zwiększyła się liczba osób, których zdaniem sytuacja na Litwie pogarsza się. Najbardziej niezadowolony z sytuacji jest elektorat Partii Pracy i AWPL-ZChR, a najbardziej zadowoleni są wyborcy „chłopów” i Ruchu Liberałów.

Z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez „Baltijos tyrimai” na zlecenie agencji informacyjnej ELTA wynika, że 60 proc. badanych twierdzi, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Pozytywnie ocenia sytuację 38 proc. ankietowanych.

Najbardziej zadowoleni z sytuacji w kraju są wyborcy Związku Chłopów i Zielonych (60 proc.), Socjaldemokratycznej Partii Pracy (51 proc.) oraz Ruchu Liberałów.

Najwięcej niezadowolonych sytuacją jest wśród osób wspierających Partię Pracy (82 proc.), AWPL-ZChR (79 proc.) oraz socjaldemokratów (66 proc.).

Na podstawie ELTA