Więcej

  Zachęca się obywateli do korzystania z możliwości bezpłatnej poprawy zdrowia psychicznego

  Czytaj również...

  Pomoc emocjonalna i psychologiczna na Litwie jest bezpłatna, dlatego w razie dolegliwości należy jak najszybciej i na czas rozwiązywać aktualne problemy psychologiczne                                                                                                                        | Fot. ELTA archiwum ,,Santarves”

  W celu ograniczenia długoterminowych negatywnych skutków pandemii koronawirusa Ministerstwo Zdrowia Republiki Litewskiej zwraca uwagę obywateli na poprawę stanu zdrowia psychicznego, bieżące inicjatywy oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy emocjonalnej i psychologicznej na terenie całej Litwy.

  Mobilne zespoły rozwiązywania kryzysów

  Od 12 października w niektórych gminach okręgów wileńskiego i kowieńskiego zaczynają działać mobilne zespoły do walki z kryzysami psychologicznymi.
  Wsparcie psychologiczne będzie dostępne dla osób, społeczności lub zespołów, które zetknęły się z przypadkami zagrażającymi zdrowiu lub życiu człowieka, takich jak ostra psychoza, samobójstwo, próba samobójcza lub groźba samobójstwa bliskiej osoby lub współpracownika, w przypadku szoku po wypadku lub incydencie, podczas którego zginęli ludzie, a także w innych sytuacjach kryzysowych.
  Zespoły mobilne pomogą nie tylko opanować i lepiej zrozumieć uczucia w kryzysowej sytuacji, ale także opracować plan działań w kierunku opanowania kryzysu.
  W okręgu wileńskim punkty mobilne będą pracować w Wilnie, rejonach wileńskim, elektreńskim, solecznickim, szyrwinckim, swięciańskim, trockim i wiłkomierskim, a w powiecie kowieńskim – w Kownie, Birsztanach, rejonach kowieńskim, kiejdańskim, koszedarskim, jonawskim, prieńskim i rosieńskim.
  Ze specjalistami można się kontaktować codziennie od 8:00 do 20:00, w tym w weekendy. tel. 8616 22,252, e-mail mobilikomanda@krizesiveikimas.lt
  O taką pomoc będą mogły ubiegać się instytucje, społeczności, gminy, starostwa, placówki edukacyjne i organizacje publiczne, których członkowie przeżywają kryzysową sytuację.
  Indywidualne usługi poradnictwa kryzysowego mogą być również świadczone innym wnioskodawcom, którzy doświadczają różnych kryzysów. Co prawda, taka pomoc będzie dostępna tylko wtedy, gdy zespoły mobilne nie będą w tym momencie zajęte reagowaniem w przypadkach wymienionych powyżej.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Więcej bezpłatnych konsultacji

  Od teraz mieszkańcy, którzy borykają się ze stresem, lękiem i innymi problemami psychologicznymi spowodowanymi koronawirusem, mogą otrzymać bezpłatną konsultację psychologa.
  Należy zauważyć, że usługa ta nie wymaga specjalnego skierowania od lekarza, wystarczy zadzwonić do najbliższego Biura Zdrowia Publicznego, zarejestrować się i dotrzeć na umówioną godzinę, a jeśli to konieczne, konsultacja może być anonimowa.
  Według ministra zdrowia Aurelijusa Verygi, podczas kwarantanny nastąpił szczególnie silny wzrost liczby mieszkańców odczuwających lęk, złość lub rozpacz związaną ze stanem zdrowia, sytuacją finansową , niepewnością. Chociaż sytuacja w tej chwili uległa poprawie, nadal potrzebna jest profesjonalna pomoc, ponieważ stan psychiczny społeczeństwa pozostaje zły.
  „Bardzo ważne jest, aby ludzie otrzymali niezbędną pomoc, nawet jeśli nie są chorzy na konkretną chorobę psychiczną, aby w odpowiednim czasie rozwiązywali bieżące problemy psychologiczne, a tym samym zapobiegali ewentualnemu pogorszeniu się zdrowia” – mówi minister.

  Pomoc rodzicom

  Projekt ,,Niesamowity rok”, koordynowany przez Instytut Higieny, odbędzie się aż w trzynastu samorządach w kraju i pomoże rodzicom wychowującym dzieci z trudnościami behawioralnymi i emocjonalnymi znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące niewłaściwego zachowania, komunikacji, rodzicielstwa i innych problemów.
  Zdaniem szefowej tego projektu, Neringi Pieslikaitė, program ten nie tylko zapewnia doskonalenie umiejętności rodzicielskich rodzicom wychowującym dzieci z trudnościami behawioralnymi, ale także zapobiega dalszemu rozwojowi problemów. Oczekuje się, że realizowany projekt przyczyni się do promowania lepszego rozwoju relacji dziecko-rodzic na Litwie, a jednocześnie poprawi zdrowie psychiczne i samopoczucie małych obywateli kraju.
  W Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Szawlach, Poniewieżu oraz samorządzie Mariampola w październiku planowane jest rozpoczęcie szkoleń dla rodziców wychowujących dzieci w wieku 3–6 lat z problemami behawioralnymi. W zależności od sytuacji epidemiologicznej, w razie potrzeby, w każdym samorządzie będzie odbywać się szkolenie dla rodziców. W drugiej fazie projektu w styczniu 2021 roku takie szkolenia planowane są w innych samorządach kraju.

  Pagalbasau.lt – w kierunku zdrowia emocjonalnego

  Ruszyła już strona internetowa www.pagalbasau.lt, na której można znaleźć istotne i rzetelne informacje na temat zdrowia emocjonalnego, dostępnej pomocy psychologicznej dostosowanej do potrzeb pandemii COVID-19 i nie tylko.
  Ta strona zawiera informacje na temat zaburzeń psychicznych, samoświadomości i wiedzy o swoich emocjach, a także test dobrostanu, mapę wszystkich placówek zdrowia psychicznego w kraju, zalecenia dla mieszkańców, profesjonalistów i organizacji lub ograniczenia prawne dotyczące problemów ze zdrowiem psychicznym, infolinie, na które możesz dzwonić, kiedy tylko potrzebujesz i chcesz porozmawiać. Główna linia wsparcia emocjonalnego to 1809, a pomoc w nagłych wypadkach jest udzielana pod numerem 112.
  Kiedy poczujesz pierwsze sygnały, warto pamiętać, że nie jesteś sam i od razu szukać pomocy. W całej Litwie każda osoba może otrzymać bezpłatną pomoc emocjonalną i psychologiczną, dlatego szczególnie zachęca się obywateli do korzystania z wszelkich możliwości poprawy zdrowia psychicznego.

   


  Zam. 2266

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...

  Estońskie Muzeum Wojny i Muzeum gen. Laidonera

  Zgodnie ze swoim statutem muzeum zajmuje się lokalizowaniem, gromadzeniem, konserwacją, badaniem i rozpowszechnianiem obiektów i materiałów związanych z estońską historią wojskowości, a także badaniem historii wojskowości i rozwijaniem stosunków międzynarodowych z innymi odpowiednimi instytucjami. Muzeum położone jest w Viimsi, przy...