Strategia „Wileńszczyzna 2040”: Nausėda spotkał się z Polakami, daje zielone światło

Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda omówił z Polskim Klubem Dyskusyjnym i naukowcami polskiego pochodzenia przygotowaną wspólnie strategię „Wileńszczyzna 2040”.

Spotkanie z przedstawicielami polskiej społeczności miało wymiar zdalny
| Fot. lrp.lt, Robertas Dačkus

Jak przekazano w komunikacie, dokument ten omawia wizję polskiej społeczności i obejmuje takie sprawy jak oświata, kultura, gospodarka i społeczeństwo obywatelskie.

„Najważniejsze, że dokument ten jest otwarty i zachęca do dialogu. Zalecam kontynuację debaty również wewnątrz społeczności polskiej, a także z instytucjami Litwy w kwestiach udoskonalania tej strategii i wdrażania” — sprecyzował cytowany w komunikacie prezydent Nausėda.

Podkreślił, że większość najważniejszych propozycji — w sprawie innowacyjnej oświaty, kultury, cyfrowej gospodarki, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju ekonomicznego Wileńszczyzny — jest zbieżna z wcześniej przez prezydenta zaproponowaną wizją „Litwy dobrobytu”.

„Mniejszości narodowe nie są naszym problemem. One są naszym skarbem, który powinniśmy cenić i chronić” — powiedział Nausėda.

Strategia „Wileńszczyzna 2040” poparta przez analizy naukowe i polskich ekspertów jest pierwszym tego typu dokumentem na Litwie, który całościowo opiewa wszystkie dziedziny życia litewskich Polaków.

Strategia była przygotowywana w latach 2018-2020. Projekt zainicjował i koordynował Polski Klub Dyskusyjny, do współtworzenia zaproszono wiele polskich organizacji społecznych na Litwie oraz przedstawicieli litewskich szkół wyższych.

Wśród najważniejszych celów wspomnianych w strategii:

  • podniesienie prestiżu mowy polskiej na Litwie do roku 2040,
  • zapewnienie nauczania języka polskiego na wysokim poziomie w polskich szkołach,
  • utworzenie polskojęzycznej prasy na wysokim poziomie,
  • stworzenie pluralistycznego i opartego na demokratycznych zasadach społeczeństwa obywatelskiego litewskich Polaków,
  • rozwój gospodarki Wileńszczyzny za pośrednictwem technologii czwartej rewolucji przemysłowej.

Potoczne określenie „czwartej rewolucji przemysłowej” odnosi się do rozwoju takich technologii, jak internet, komunikacja bezprzewodowa, technologia informacyjna, komunikacja na poziomie człowiek-maszyna. Litwa kwestie rozwoju cyfryzacji w kraju traktuje priorytetowo — rozwój ten przyspieszył wybuch pandemii koronawirusa, co zmusiło wiele instytucji do przejścia na tryb pracy zdalnej.

W strategii podkreśla się też konieczność wyrwania społeczności polskiej na Litwie spod wpływu rosyjskiego, który jest zagrożeniem dla języka, tożsamości, a także obronności kraju.

„Bardzo się cieszymy, że prezydent Gitanas Nausėda spotkał się z naszym Klubem. Od lat słyszymy o wielu postulatach polskiej mniejszości na Litwie, jednak dotąd nie było realnej i opracowanej koncepcji omawianych problemów. Uważamy, że newralgiczne kwestie potrzebują kompleksowego podejścia i systemowych rozwiązań. Mam nadzieję, że to spotkanie zaowocuje kolejnymi” — powiedział prezes Polskiego Klubu Dyskusyjnego Antoni Radczenko.

Dodał też, że praca nad dokumentem trwała dwa lata.

„Prace nad strategią odbywały się w ramach warsztatów strategicznych grup tematycznych, które zostały zrealizowane w czerwcu 2018 roku w Glinciszkach i we wrześniu 2019 roku w Wilnie oraz w czasie indywidualnych wywiadów z działaczami i ekspertami polskiego pochodzenia z Litwy.” — rozwinął Radczenko.

Strategia została stworzona do roku 2020 tak, jak zamierzono, co zostało ogłoszone rok temu w trakcie II Festiwalu Inicjatyw Społecznych o tej samej nazwie, co strategia.

Czytaj więcej: Wileńszczyzna 2040: Chcemy decydować o własnej przyszłości

W zdalnym spotkaniu z prezydentem udział wzięła dziennikarka Ewelina Mokrzecka, politolog Mariusz Antonowicz i Andrzej Pukszto, prawnik Grzegorz Miłoszewicz oraz profesorowie Jarosław Wołkanowski i Bogusław Grużewski.

Omówiona strategia ma dotyczyć nie tylko kwestii języka i tożsamości, ale też spraw gospodarczych, szczególnie w kontekście rozwoju technologicznego
| Fot. lrp.lt, Robertas Dačkus

„Są wszelkie przesłanki, że pod patronatem prezydenta Nausėdy wiele spraw dotyczących mniejszości polskiej nabierze nowej, pozytywnej dynamiki. Dotychczas brakowało takiej uwagi z Pałacu Prezydenckiego.” – zauważył po spotkaniu politolog Andrzej Pukszto.

Projekt był finansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej.

Inf. własne (na podst. BNS; lrp.lt; Polski Klub Dyskusyjny)