Więcej

  VII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie z udziałem „Kuriera Wileńskiego”

  Czytaj również...

  Zjazd odbył się on w formie mieszanej: część prelegentów wzięła w nim udział zdalnie, część uczestników, osobiście
  | Fot. Marcin Szulc

  Pomimo pandemii w Warszawie odbył się VII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. W związku z utrudnieniami spowodowanymi sytuacją epidemiologiczną odbył się on w formie mieszanej: część prelegentów wzięła w nim udział zdalnie, część uczestników, w tym także reprezentanci „Kuriera Wileńskiego” spotkała się w wyjątkowym miejscu – Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jakie znajduje się w Świątyni Opatrzności w warszawskim Wilanowie.

  Podczas otwarcia zjazdu polskim mediom na Wschodzie za ich działalność podziękował sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Adam Kwiatkowski. „To media, które informują nas o tym, co dzieje się w tych miejscach, w których mieszkacie, ale też informują naszych rodaków na Wschodzie o wielu aktywnościach i o tym, co się dzieje, mimo obecnej, trudnej sytuacji. W imieniu pana prezydenta chciałbym za to podziękować” – mówił Kwiatkowski.

  Podziękowania dla przedstawicieli polskich mediów na Wschodzie przekazali też wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska oraz szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, który był współinicjatorem pierwszych spotkań federacji. Dworczyk podkreślił znaczenie spotkań federacji, dzięki którym pojawiła się możliwość stworzenia swoistej platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami polskich mediów na Wschodzie, a – jak zauważył szef KPRM – „w dzisiejszym czasie media są szczególnie istotne”.

  Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak zauważył, że wsparcie finansowe dla polskich mediów na Wschodzie, przekazywane przez polski rząd, jest coraz wyższe. Zaznaczał, jak ważna jest ich rola.

  „To informowanie o wydarzeniach, polskiej tradycji, kulturze, historii, także integracja środowisk, budowanie lokalnej inteligencji. Aktywna mniejszość polska wpływa też na relacje między naszymi krajami” – podkreślił Dziedziczak.

  W ramach zjazdu odbyło się kilka paneli dyskusyjnych, dotyczących m.in. roli Federacji Mediów Polskich na Wschodzie w promocji inicjatyw współpracy międzynarodowej, takich jak: Trójmorze czy Trójkąt Lubelski. Debatowano także o sytuacji mediów na Białorusi, gdzie od trzech miesięcy trwają protesty przeciwko sfałszowanym przez reżim Aleksandra Łukaszenki wynikom wyborów prezydenckich. Stosunek członków federacji do wydarzeń na Białorusi znalazł wyraz również w podjętej na zakończenie zjazdu uchwale.

  „Federacja Mediów Polskich na Wschodzie nie akceptuje łamania praw człowieka zarówno na Białorusi, jak i w żadnym innym kraju, w którym aktywni są jej członkowie. Opieramy swoją działalność na wartościach chrześcijańskich i demokratycznych, nie możemy być bierni wobec sytuacji, w której władze centralne stosują instrumenty represji, podobne do tych, jakich używano wobec naszych dziadków i pradziadków w latach 1937–1938” – podkreślili członkowie federacji.

  W uchwale zwrócono również uwagę na trudności finansowe, z którymi muszą się mierzyć polskie redakcje na Wschodzie.

  „Odczuwamy silne wsparcie dla naszej aktywności płynące ze strony polskiego rządu i polskich instytucji pozarządowych. Zauważamy, że nasze postulaty sprzed roku, polegające na zapewnieniu ciągłości wsparcia, zostały uwzględnione i są brane pod uwagę podczas formowania budżetu na 2021 i kolejne lata. Apelujemy przy tym o przywrócenie dwuletniej promesy zapewniającej ciągłość i skuteczność pracy naszych redakcji” – podkreślili członkowie federacji.

  Kwestie dotyczące finansowania mediów polskich na Litwie podnosili również reprezentanci „Kuriera Wileńskiego”. Rajmund Klonowski zwrócił uwagę, że dziennik od lat zabiega o to, by polskie media na Litwie, które działają w obrębie tego państwa i płacą na Litwie podatki – otrzymywały finansowanie również z litewskich instytucji, co jest normalną praktyką w krajach Unii Europejskiej. Na problem zwróciła uwagę również Ewelina Mokrzecka, dziennikarka LRT, współpracująca stale z wydaniem magazynowym „Kuriera Wileńskiego”.

  Mokrzecka zauważyła, że postulat finansowania polskich mediów na Litwie został zawarty w opracowanej przez Polski Klub Dyskusyjny wspólnie z polskimi naukowcami strategii „Wileńszczyzna 2040”, która w ubiegłym tygodniu została omówiona z prezydentem Gitanasem Nausėdą. Będzie ona również prezentowana przedstawicielom władz różnego szczebla Polski i Litwy.

  W ramach zjazdu odbyło się kilka paneli dyskusyjnych, w których brali udział również reprezentanci „Kuriera Wileńskiego”
  | Fot. Marcin Szulc

  W spotkaniu wzięli ogółem udział przedstawiciele ponad 50 redakcji, m.in. z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Kirgistanu, Kazachstanu, Słowacji, Czech, Mołdawii i Węgier.

  Jerzy Wójcicki, który na zjeździe został ponownie wybrany na prezesa Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” bardzo pozytywnie ocenił warszawskie spotkanie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  „W trakcie organizowania zjazdu pojawiło się bardzo dużo trudności, m.in. logistycznych, ale udało się je przezwyciężyć. Co więcej, dzięki mieszanej formule, w naszych obradach mogli wziąć udział również członkowie redakcji, którzy nigdy, nawet w zwykłych warunkach, nie byliby w stanie przybyć osobiście na zjazd. Paradoksalnie więc pandemia otworzyła nas na nowe formy budowania współpracy, które w przyszłości mogą się okazać bardzo owocne” — zauważa Wójcicki.

  Federacja Mediów Polskich na Wschodzie jest organizacją, która reprezentuje polskie redakcje działające w państwach postsowieckich. Federację Polskich Mediów na Wchodzie powołali 24 września 2013 r. przedstawiciele ponad 30 polskich redakcji z krajów dawnego ZSRS, uczestniczący w konferencji „Polskie media na Wschodzie” zorganizowanej w Senacie RP przez Fundację Wolność i Demokracja.

  VII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie zorganizowały Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Fundacja Wolność i Demokracja. Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.


  Na profilu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” dostępny jest zapis dyskusji panelowej pod tytułem „Zwycięstwo i Klęska. Lwów 1920-1939”:


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Liczy się tylko uczciwa, sumienna praca. Szkic do portretu Janiny Strużanowskiej

  Na pozostanie w Wilnie zdecydowała się w bardzo świadomym celu. Chciała, żeby ktoś w tym mieście za 30 czy 50 lat mówił jeszcze po polsku…  Na jej oczach dawne, wielokulturowe Wilno przestawało istnieć. Najpierw zagłada wileńskich Żydów, którzy od wieków...

  Radosław Sikorski: „Dzisiaj grozi nam ten sam kraj, który jest agresorem w Ukrainie”

  Podsumowując wydarzenie w Trokach – główny powód przyjazdu szefa polskiej dyplomacji na Litwę – Radosław Sikorski zauważył:  – To jest spotkanie, które ma swoją renomę. Bywałem na wcześniejszych edycjach i bardzo mi miło, że drugą edycję zagraniczną jako minister spraw...

  Nikogo nie ominął prezent

  W tym świątecznym okresie nie mogło zabraknąć życzeń, które złożyli Polakom z Litwy przedstawiciel Ambasady RP w Wilnie Andrzej Dudziński, I radca-kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego, oraz organizatorzy koncertu – Mikołaj Falkowski, prezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana...

  Tych nie trzeba zmuszać do nauki historii

  Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego po raz kolejny zorganizowała w Domu Kultury Polskiej w Wilnie konkurs „Historiada”.  – Dziękuję, że wam się chce, że nie musicie się zmuszać, ale z ochotą przystępujecie do tych lektur, które wam...