Więcej

  Małe i średnie gospodarstwa otrzymały większość wsparcia

  Czytaj również...

  Dla wielu rolników wsparcie staje się punktem wyjścia do rozwijania i modernizacji ich gospodarstwa
  | Fot. Flickr.com/Sylvia Sassen

  W tym roku szczególną uwagę zwrócono na wspieranie małych i średnich gospodarstw rodzinnych oraz młodych rolników. Dla wielu stało się to okazją do zmodernizowania, a nawet zachowania swoich gospodarstw.

  WSPARCIE POZWOLIŁO
  GOSPODARCE ROSNĄĆ

  Osoby, zamierzające zmodernizować gospodarstwa rolne w tym roku, aktywnie korzystały z obszaru działania „Wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych” według instrumentu „Inwestowanie w aktywa materialne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Litwy (KPP) na lata 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa informuje, że do 1 października br. przyznano wsparcie 4865 wnioskodawcom, którym wydzielono 375,8 mln euro.
  Rolnik z rejonu szyłelskiego Aivaras Tamošaitis mówi, że dzięki wsparciu rozwinął swoje gospodarstwo hodowli bydła. Po złożeniu wniosku o wsparcie z obszaru działania „Wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych” Aivaras Tamošaitis na modernizację swojego gospodarstwa otrzymał prawie 138 tys. euro.
  „Bank z pewnością by takiej sumy nie pożyczył, wskaźniki gospodarstwa wówczas też nie były odpowiednie. Projekt się zakończył, zostały lata zobowiązań. Kupiliśmy dwa traktory, suszarnie i myjnie zbóż, różne narzędzia rolnicze. Pracuje się dużo łatwiej i szybciej, a produkcji wytwarzamy znacznie więcej — przy tych samych zasobach ludzkich” — opowiada rolnik i dodaje: wsparcie kazało też się zmobilizować, wysilić umysł i przewidzieć strategię.
  Nawiasem mówiąc, do 30 grudnia w Narodowej Agencji Płatniczej (NMA) przy Ministerstwie Rolnictwa zaczyna się drugi etap składania wniosków o wsparcie z obszaru działania „Wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych”.
  W zakresie obszaru działania środka wspierane jest wytwórstwo produktów rolnych, a także przetwórstwo (sortowanie, pakowanie, składanie itd.) wyhodowanych lub wyprodukowanych w gospodarstwie produktów rolnych na handel, przetwórstwo i dostarczanie na rynek albo skup i wprowadzanie do obrotu przez uznaną spółdzielnię rolną produktów wytworzonych lub wyhodowanych w ich gospodarstwach, bądź przetwórstwo takich produktów i realizacja wyprodukowanych z nich produktów spożywczych i niespożywczych.
  O wsparcie mogą wnioskować pełnoletnie osoby fizyczne, które zarejestrowały gospodarstwo rolne na własne imię, podmioty prawne, prowadzące działalność rolniczą i posiadające gospodarstwo zarejestrowane na własne imię. Wymóg posiadania gospodarstwa zarejestrowanego na własne imię nie ma zastosowania wobec uznanych spółdzielni rolniczych, które skupują i sprzedają produkty rolne wyhodowane lub wyprodukowane z ich gospodarstw, albo przetwarzają skupione od swoich członków wyhodowane lub wyprodukowane przez nich w swoich gospodarstwach produkty rolne, po czym realizują wyprodukowane z nich produkty spożywcze i niespożywcze.

  PSZCZELARZ: DOBRZE
  NIE DO OPISANIA

  W tym roku wzrosło finansowanie małych gospodarstw w ramach obszaru działania „Wsparcie małych gospodarstw” według instrumentu „Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Litwy (KPP) na lata 2014-2020.
  Ze złożonych w czerwcu wniosków o wsparcie obszaru działania na liście priorytetowej znalazł się 951 wniosek. Środków przeznaczonych na etap naboru wystarczyło na wsparcie 728 projektów, które zebrały 65-90 punktów priorytetowych. Aż 117 wnioskodawców zebrało jednakową liczbę 60 punktów konkursowych — środków na ich wsparcie wystarczyło tylko częściowo. Na szczęście, rolnicy będą mogli wdrożyć zaplanowane przez siebie projekty, gdyż Ministerstwo Rolnictwa postanowiło przeznaczyć brakujące fundusze wsparcia.

  Dodatkowo na projekty drobnych producentów rolnych przeznaczono 169 967 euro, łącznie projekty będzie mogło zrealizować 845 wnioskodawców.
  Pszczelarz Algirdas Šimanauskas, który skorzystał ze wsparcia dla drobnych rolników, mówi, że bez pomocy pewnie nie byłby w stanie utrzymać swojej pasieki.
  „Im więcej rojów, im jest się samemu starszym, tym trudniej jest się z tym ogarnąć. A dzięki temu sprzętowi, który nabyłem za wsparcie (sprzęt do wykręcania miodu, topienia wosku, suszenia pyłku, chleba pszczelego) — jest nie do opisania dobrze. Mogę wszystkie prace wykonać sam praktycznie bez niczyjej pomocy” — cieszy się pszczelarz.
  Algirdas Šimanauskas w rejonie radziwiliskim, w siedmiu różnych punktach, hoduje i dogląda aż 138 rodzin pszczół. Na rozwój jego gospodarstwa pszczelarskiego przyznano maksymalne wsparcie o wysokości 15 tys. euro.
  Zakres środka wspiera produkcję produktów rolnych oraz ich przetwórstwo i dostarczanie na rynek. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne w wieku co najmniej 18 lat, zajmujące się działalnością rolniczą i do dnia złożenia wniosku mające zarejestrowane na swoje imię gospodarstwo (jako zarządzającego gospodarstwem) i gospodarstwo rolne w trybie określonym prawem.
  W sierpniu-wrześniu były przyjmowane wnioski rolników zajmujących się hodowlą bydła mlecznego w ramach obszaru działania „Wsparcie małych gospodarstw”. Środków wystarczy na finansowanie wszystkich wniosków, które zbiorą obowiązkowe punkty konkursowe.

  DODATKOWE FINANSOWANIE — RÓWNIEŻ DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

  Ministerstwo Rolnictwa przeznaczyło dodatkowe środki również dla młodych rolników, którzy w czerwcu-lipcu złożyli wnioski w ramach „Wsparcia rozpoczęcia działalności młodych rolników” według instrumentu „Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Litwy (KPP) na lata 2014-2020.
  Łącznie tego lata złożono 549 wniosków. Po dokonaniu ich oceny konkursowej, okazało się, że przeznaczonych na etapie naboru wniosków 16,86 mln euro wystarczy na sfinansowanie tylko tych wniosków, które zebrały 50,5-75 punktów i części tych, które zebrały 50 punktów. Resort rolnictwa postanowił przeznaczyć brakującą kwotę 1,87 mln euro na finansowanie wszystkich wniosków, które zebrały 50 punktów, a to oznacza, że środków wystarczy na finansowanie wszystkich wniosków młodych rolników, złożonych w czerwcu-lipcu, które zebrały wymaganą liczbę punktów konkursowych.
  Zakres środka wspiera produkcję produktów rolnych przetwarzanie (sortowanie, pakowanie, składanie itd.) wyhodowanych lub wytworzonych w gospodarstwie produktów rolnych na handel, przetwórstwo i realizację. Wnioskodawcami mogą być rolnicy, którzy w dniu składania wniosku mają nie więcej niż 40 lat i mają wymagane umiejętności i kompetencje zawodowe. Tj. mają wykształcenie zawodowe lub wyższe z zakresu rolnictwa i (lub) wykształcenie z zakresu weterynarii, skończyli program rozwijania kompetencji młodych rolników albo zobowiązują się nabyć umiejętności i kompetencje przed końcem wdrażania planu biznesowego.  Zam. 2297

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski koncert w Litewskiej Filharmonii Narodowej

  Kontynuacja cyklu koncertów „Przez nylonową kurtynę” Niniejszy koncert stanowi kontynuację rozpoczętego przed laty cyklu koncertów „Przez nylonową kurtynę”. W programie zabrzmią następujące dzieła muzyczne: barwny i nowatorski „Poemat elektryczny” Vytautasa Bacevičiusa oraz „Koncert skrzypcowy nr 7” Grażyny Bacewicz, dodatkowo —...

  Przegląd BMTV: Wilno drugą Rygą — ale nie w sensie pozytywnym

  Rajmund Klonowski: Na Litwie protestują rolnicy, ale także restauratorzy. Była wprowadzona ulga VAT-u dla restauracji i lokali gastronomicznych. Ta ulga zostaje zniesiona. Już są pierwsze bankructwa. Eksperci mówią, że może wrócić szara strefa. Jerry Meijer: Nie jestem ekonomistą. Już mieszkam...

  Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi

  Od 1 marca rusza rekrutacja do wileńskich szkół na 2024-2025 rok szkolny. Gimnazjum im. Władysława Syrokomli przyjmuje dzieci i młodzież z całego terytorium Wilna i okolic. Zapraszani są dzieci w wieku 5-6 lat do grup przygotowawczych, 6-7 lat —...

  Wilnianie, z których możemy być dumni

  Debata zostanie połączona z prezentacją książki pt. „Wilnianie, świadkowie Katynia, emigranci. Stanisław Swianiewicz i Józef Mackiewicz”, która ukazała się z inicjatywy i ze środków Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. W spotkaniu wezmą udział autorzy poszczególnych rozdziałów...