Znane są wyniki 26. odsłony konkursu „Najlepsza szkoła. Najlepszy nauczyciel”


26. konkurs „Najlepsza szkoła. Najlepszy nauczyciel” został podsumowany,  ale uroczystość nagrodzenia laureatów konkursu została odwołana
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” jak co roku sporządziło ranking szkół polskich Wileńszczyzny w ramach konkursu „Najlepsza szkoła.

Najlepszy nauczyciel”. Podobnie jak w latach poprzednich, szkoły były oceniane pod względem 17 kryteriów – rozpatrywano wyniki uczniów uzyskane na egzaminach państwowych ze wszystkich przedmiotów oraz wyniki dostawania się na studia. W tym roku najlepsze rezultaty osiągnęli maturzyści z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (w kategorii szkół stołecznych), Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (wśród szkół miast rejonowych), Gimnazjum w Mickunach (wśród szkół rejonu wileńskiego) oraz Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace (wśród szkół rejonu solecznickiego). Konkurs został zorganizowany po raz 26.

– Kondycję polskiej szkoły na Wileńszczyźnie oceniam jako dobrą. Poza dobrymi wynikami nauczania ważne jest to, że polska szkoła prowadzi bardzo ważną pracę skierowaną na wychowanie uczniów, organizowane są liczne, rozwijające zajęcia pozalekcyjne. Pomimo pandemii w szkołach odbywają się również zdalne konkursy, spotkania. Wartością dodaną polskiej szkoły jest z pewnością to bogactwo kulturowe, które daje kształcenie w języku ojczystym – ocenia Józef Kwiatkowski, prezes „Macierzy Szkolnej”.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, podsumowanie konkursu „Najlepsza szkoła. Najlepszy nauczyciel” będzie miało inny przebieg niż zwykle – uroczysta gala uhonorowania najlepszych szkół i najlepszych nauczycieli w tym roku się nie odbędzie.

– Na razie zastanawiamy się, jak w najlepszy sposób dotrzeć do wyróżnionych szkół i nauczycieli, dla których zostały przygotowane dyplomy wraz z załącznikami – poinformował Józef Kwiatkowski.

Z wynikami konkursu można się zapoznać za pośrednictwem naszego dziennika. Więcej informacji – w najbliższym, sobotnim wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”.


Ranking Polskich Szkół Średnich na Litwie w roku szkolnym 2019/2020