Więcej

  Ogłoszono skład Komisji ds. Edukacji Mniejszości Narodowych

  Czytaj również...

  Alina Ewelina Kieżun głosiła swoją kandydaturę jako podharcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie
  | Fot. Roman Niedźwiecki/ zw.lt.

  – Na członków Komisji ds. Edukacji Mniejszości Narodowych powołane zostały 23 osoby, które wyłoniono spośród 36 chętnych. Bardzo się cieszę, że nasz apel o zgłaszanie kandydatur został usłyszany i mieliśmy z kogo wybierać – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Barbara Stankiewicz, doradca ministra oświaty, nauki i sportu.

  Jak poinformowała rozmówczyni, pierwsze wstępne spotkanie komisji odbędzie się w najbliższą środę.

  – Członkowie zapoznają się z zakresem prac, prawdopodobnie wyłonią również przewodniczącego i zastępcę – informuje doradca ministra.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W skład komisji weszli przedstawiciele szkół mniejszości narodowych oraz organizacji prowadzących nieformalne nauczanie. Wielu jest wśród nich Polaków. Na liście nie zabrakło dobrze znanych nazwisk, jak Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, ale pojawili się też przedstawiciele młodego pokolenia. Najmłodszym członkiem komisji będzie Artur Markiewicz – nauczyciel, laureat tegorocznej Nagrody im. Meilė Lukšienė i stały współpracownik Magazynu „Kuriera Wileńskiego”, gdzie prowadzi od dwóch lat dział pod nazwą Religia.

  Najmłodszym członkiem komisji będzie Artur Markiewicz – nauczyciel i stały współpracownik Magazynu „Kuriera Wileńskiego”
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  – Jestem absolwentem polskiej szkoły i wiem, że szkoły mniejszości narodowych mają bardzo duży potencjał. Zależy mi na tym, by był on w pełni wykorzystany, by nauka w szkole mniejszości narodowych była kojarzona z szansą, a nie z ograniczeniami – przekonuje Markiewicz.

  Przedstawicielką młodego pokolenia jest również Alina Ewelina Kieżun, która zgłosiła swoją kandydaturę jako podharcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie.

  – Jestem nauczycielką, pracuję w Gimnazjum im. Joachima Lelewela, ale dzięki harcerstwu sprawy związane z wychowaniem są mi szczególnie bliskie. W harcerstwie zaczynamy być wychowawcami w bardzo młodym wieku, cała nasza działalność jest nastawiona na służbę w tym kierunki. Myślę, że to doświadczenie, które znacznie ubogaca mnie w pracy pedagogicznej, będzie cenne również dla komisji – komentuje dla „Kuriera Wileńskiego”.

  Problemami dotyczącymi oświaty mniejszości narodowych Kieżun zajmuje się również w ramach pracy magisterskiej, którą pisze właśnie dla Uniwersytetu Michała Römera.

  – Marzy mi się system oświatowy, w którym język polski ma swoje należne miejsce, gdzie jest dowartościowany, także w czasie matury czy przy egzaminach na studia. Mam nadzieję, że poprzez pracę w komisji uda mi się do tego przyczynić – przekazuje „Kurierowi Wileńskiemu”.

  Krystyna Dzierżyńska podkreśla natomiast, że Macierz Szkolna wykorzystuje wszystkie możliwości, by upominać się o sprawy polskich szkół i nowo powstała komisja może okazać się w tej sprawie wartościowym narzędziem.

  – Rzeczywiście, w tej komisji znajduje się bardzo wielu Polaków z różnych środowisk, co chyba warto podkreślić. Dziś jeszcze trudno powiedzieć, czy przyniesie ona rezultaty, ale na pewno warto wykorzystać tę możliwość – zapewnia wiceprezes Macierzy Szkolnej.

  Jako najważniejsze sprawy dla polskiej społeczności Dzierżyńska wymienia kwestię języka litewskiego. – Konieczność dostosowania programów nauczania litewskiego do potrzeb uczniów szkół mniejszości to problem, który sygnalizujemy od dawna, ostatni list w tej sprawie skierowaliśmy do ministra oświaty pod koniec października. Jest też wiele innych problemów, którymi należy się zająć, niektóre zostały uwzględnione w polsko-litewskiej deklaracji dotyczącej oświaty mniejszości narodowych, ważne będzie więc czuwanie nad wywiązywaniem się z tych zobowiązań – dodaje przedstawicielka stowarzyszenia.

  Utworzenie komisji było jedną z ostatnich decyzji w kończącej się kadencji ministra Algirdasa Monkevičiusa. Jak dowiedział się „Kurier Wileński”, decyzja podjęta została tak późno, ponieważ oczekiwano, że w czasie minionej kadencji sejmu zostanie przyjęta ustawa o mniejszościach narodowych. Ministerstwo zaproponowało włączenie do niej działu dotyczącego oświaty mniejszości narodowych, w którym został zapisany punkt dotyczący powołania przy ministerstwie zarządu do spraw oświaty mniejszości narodowych.

  Jak poinformowała Stankiewicz, pierwsze wstępne
  spotkanie komisji odbędzie się w środę
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  – Zdecydowaliśmy, że nie będziemy czekać, aby samodzielnie powołać komisję przy ministerstwie. Na taką decyzję zezwala punkt prawny 11.3 prowadzonych przez ministerstwo działań, które są jej delegowane przez rząd oraz niedawno podpisany trzeci punkt z wdrażania deklaracji dotyczącej oświaty mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce – przypomina Stankiewicz.

  Komisja została powołana do dwóch konkretnych działań: formułowania propozycji dotyczących polityki oświaty mniejszości i jej wdrażania oraz do monitoringu podpisanej deklaracji.

  W skład Komisji ds. Edukacji Mniejszości Narodowych wchodzą:

  Agnieszka Awin, koordynator-ekspert w zakresie działalności Wielokulturowego Centrum Edukacji Nieformalnej „Pomóż dostosować się” („Padėk pritapti“)
  Greta Balul, dyrektor przedszkola w Bujwidziszkach w rejonie wileńskim
  Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”
  Tadeusz Grygorowicz, dyrektor Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie w rejonie wileńskim
  Anna Jasińska, członkini Stowarzyszenia Polonistów na Litwie, nauczyciel języka polskiego
  Ela Kanaitė, przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Rosyjskich na Litwie
  Ewelina Alina Kieżun, podharcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie
  Artur Adam Markiewicz, konsultant Centrum Doradztwa Szkoły Šilo w Wilnie, nauczyciel etyki
  Regina Markiewicz, kierowniczka wydziału oświaty i sportu Samorządu Rejonu Solecznickiego
  Doc. dr Irena Masojć, wykładowczyni Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, przewodnicząca Rady Olimpiady Literatury i Języka Polskiego wśród uczniów na Litwie
  Zofia Matarewicz, dyrektorka Szkoły-Przedszkola „Wilia” w Wilnie
  Evelina Paulavičienė, przewodnicząca Litewskiego Stowarzyszenia Greków „Patrida”
  Dr Ruth Reches, dyrektorka Gimnazjum Szolom Alejchema ORT w Wilnie
  Dr Krystyna Rutkowska, prof. Instytutu Kultury i Języków Bałtyckich Uniwersytetu Wileńskiego
  Irena Samulevičienė, nauczycielka języka litewskiego w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach
  Doc. dr Henryka Sokołowska, wykładowczyni Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego
  Aleksandra Subkienė, nauczycielka języka litewskiego w Gimnazjum im. Franciszka Skoryny w Wilnie
  Jarosław Subocz, starszy specjalista wydziału oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego
  Božena Šikšnienė, dyrektorka żłobka-przedszkola „Sveikuolis“ w Wilnie
  Renata Vanagėlienė, przedstawicielka Służby Kontroli Równych Możliwości
  Walenty Wojniłło, przedstawiciel Rady Wspólnot Mniejszości Narodowych przy Departamencie Mniejszości Narodowych, dziennikarz
  Aleksandra Žuk-Butkuvienė, dyrektorka Szkoły Sztuk Pięknych w Pogirach
  Jelena Žurovska, dyrektorka Gimnazjum im. Aleksandra Puszkina w Wilnie


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  „Losy polskich zesłańców i wygnańców” — uroczysty finał konkursu

  Ocalić rodzinne historie Uczestnicy konkursu mieli za zadanie opisanie rodzinnej historii, związanej z zesłaniem lub też przesiedleniami Polaków z Wileńszczyzny. Nadesłane prace były nie tylko ocenione przez jury, ale także — co może jeszcze ważniejsze — wydane w formie niewielkiej...

  Koniuchy to wyjątkowe miejsce dla Polaków

  Mord w Koniuchach to przykład jednej z wielu zbrodni w czasie II wojny światowej, której ofiarą padli cywile. Choć doszło do niego w czasie niemieckiej okupacji (w nocy z 28 na 29 stycznia 1944) sprawcami nie byli wówczas Niemcy....

  Polska i Litwa razem obchodzą 160. rocznicę Powstania Styczniowego

  Uroczystości na Rossie W minioną niedzielę pamięć powstańców uczczono na wileńskiej Rossie. W miejscu, gdzie w 2019 r. tłumy pożegnały w obecności głów państw przywódców zrywu niepodległościowego, cześć im oddali przedstawiciele władz, duchowni oraz mieszkańcy Wilna. W kaplicy cmentarnej, gdzie spoczywają...

  Wizyta delegacji IPN w Wilnie

  W skład delegacji weszli m.in. dyrektor Biura Edukacji Narodowej Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Agnieszka Jędrzak i dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku Marek Jedynak. Spotkanie z litewskimi partnerami w Tuskulanach Wizyta rozpoczęła się od spotkania z przedstawicielami Centrum Badania Ludobójstwa...