Wilno pomoże pozbyć się odpadów zawierających azbest

Samorząd Miasta Wilna zachęca do skorzystania z bezpłatnej usługi wywozu niebezpiecznych odpadów z prywatnych posesji i miejsc zamieszkania.

Zdjęcie ilustracyjne, azbest na dachach
Miasto zapewnia darmowy wywóz odpadów, jeśli te będą odpowiednio przygotowane do odbioru
| Fot. vilnius.lt, Saulius Žiūra, fotomontaż Ignacy Skrobia-Jaworski

Miasto zbierze takie odpady jak eternit, azbestocementowe rury i inne tworzywa azbestopochodne. Wilnianie wnioski o zabranie odpadów mogą zgłaszać do samorządu pod adresem e-mail savivaldybe@vilnius.lt do 3 lutego 2021 roku.

We wniosku musi być podana dokładna informacja o wydawanych odpadach (rodzaj), o ich ilości w tonach bądź metrach kwadratowych oraz adres odbioru. Należy też podać swoje dane kontaktowe. Zebrane dane będą przekazane spółce odpowiedzialnej za sporządkowanie odpadów.

Wnioski można też wypełniać też na stronie samorządu tutaj.

Firma odpowiedzialna za wywóz odpadów zrobi to za darmo, jeśli odpady będą złożone oddzielnie i nie będą zmieszane z innymi odpadami. Eternitowe listwy muszą być złożone na paletach i owinięte plastykową folią, potłuczony azbest włożony do podwójnych worków na śmieci, pudeł i w ten sposób postawione na paleie, a inne odpady zawierające azbest owinięte folią (nie mniej niż 2 warstwy) bądź złożone do szczelnego pojemnika i postawione na paletach.

Czytaj więcej: 2016: Od 1 lutego będą przyjmowane podania na wymianę dachów azbestowych

Zwraca się uwagę na to, że ci, którzy zakwalifikowali się do dofinansowań na rzecz pozbycia się azbestu nie mogą skorzystać z darmowej wywózki odpadów.

Liczba planowanych wywozów odpadów jest ograniczona.

Telefon informacyjny: 8 52 112 625


Na podst.: Samorząd Wilna