Od 1 lutego będą przyjmowane podania na wymianę dachów azbestowych

Od 1 lutego 2016 roku rozpocznie się zbieranie podań od mieszkańców wsi, którzy chcą wymienić dachy pokryte szkodliwym dla zdrowia i środowiska materiałem – azbestem. Pracownicy Narodowej Agencji Płatniczej przy Ministerstwie Rolnictwa (NAP) będą przyjmować wnioski do 31 marca br.

Według działania „Wymiana pokrycia dachów z azbestu” jest wspierana wymiana azbestowych pokryć dachowych wszystkich domów mieszkalnych, należących do osób prywatnych na obszarach wiejskich. Maksymalna kwota wsparcia na jeden projekt nie może przekraczać 2 tys. euro. Z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa finansuje się 50 proc. poniesionych kwalifikowalnych kosztów projektu.
Do kosztów, które mogą być kompensowane, są zaliczane materiały pokrycia dachowego, materiały budowlane, koszty nabycia, transportowania odpadów azbestowych na składowisko oraz kupno świadczenia usług i unieszkodliwiania. Należy zauważyć, że koszty za roboty budowlane, jak również konstrukcje podtrzymujące dach, ocieplenia dachu, lub materiały warstwy termoizolacyjnej nie będą zwracane.
Zatwierdzone projekty muszą być ukończone w ciągu 12 miesięcy od dnia o przyznaniu wsparcia, a wsparcie będzie wypłacane metodą zwrotu kosztów.
Więcej informacji, regulamin oraz formularz można znaleźć na stronie internetowej www.paramakaimui.com.