Więcej

  Od 1 lutego będą przyjmowane podania na wymianę dachów azbestowych

  Czytaj również...

  Od 1 lutego 2016 roku rozpocznie się zbieranie podań od mieszkańców wsi, którzy chcą wymienić dachy pokryte szkodliwym dla zdrowia i środowiska materiałem – azbestem. Pracownicy Narodowej Agencji Płatniczej przy Ministerstwie Rolnictwa (NAP) będą przyjmować wnioski do 31 marca br.

  Według działania „Wymiana pokrycia dachów z azbestu” jest wspierana wymiana azbestowych pokryć dachowych wszystkich domów mieszkalnych, należących do osób prywatnych na obszarach wiejskich. Maksymalna kwota wsparcia na jeden projekt nie może przekraczać 2 tys. euro. Z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa finansuje się 50 proc. poniesionych kwalifikowalnych kosztów projektu.
  Do kosztów, które mogą być kompensowane, są zaliczane materiały pokrycia dachowego, materiały budowlane, koszty nabycia, transportowania odpadów azbestowych na składowisko oraz kupno świadczenia usług i unieszkodliwiania. Należy zauważyć, że koszty za roboty budowlane, jak również konstrukcje podtrzymujące dach, ocieplenia dachu, lub materiały warstwy termoizolacyjnej nie będą zwracane.
  Zatwierdzone projekty muszą być ukończone w ciągu 12 miesięcy od dnia o przyznaniu wsparcia, a wsparcie będzie wypłacane metodą zwrotu kosztów.
  Więcej informacji, regulamin oraz formularz można znaleźć na stronie internetowej www.paramakaimui.com.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...