Więcej

  Pierwsze Karty Polaka w Argentynie

  Czytaj również...

  W Ambasadzie RP w Buenos Aires odbyła się uroczystość wręczenia pierwszych wydanych w Argentynie Kart Polaka. Wręczenia dokonała ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie, Aleksandra Piątkowska.

  Dwoje Polaków otrzymało Karty Polaka od ambasador Aleksandry Piątkowskiej
  | Fot. gov.pl

  Czytaj więcej: Karta Polaka znowu wnerwia konserwatystów

  Pierwsi posiadacze Karty Polaka w Argentynie to pani Gabriela Milanowski i pan Roman Dulisz.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Kartę Polaka jest potwierdzeniem przynależności do Narodu Polskiego w przypadku braku obywatelstwa, może otrzymać ją osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, która wykaże swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów.

  Należy złożyć pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego, wykazać polskie pochodzenie albo przedstawić zaświadczenie upoważnionej organizacji polonijnej potwierdzające jej aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

  Pani Gabriela Milanowski po otrzymaniu Karty Polaka
  | Fot. gov.pl

  Posiadacze Karty Polaka mogą skorzystać z szeregu uprawnień, które ułatwiają pobyt na terytorium Polski bez obywatelstwa. Są to m.in.: dostęp do rynku pracy, do publicznego systemu edukacji, do opieki zdrowotnej w sytuacjach nagłych oraz do niektórych świadczeń pieniężnych.

  Karta Polaka jest jednym z rozwiązań, jakie władze RP oferują osobom, które nie mogą potwierdzić posiadania obywatelstwa polskiego (ze względu na brak odpowiednich dokumentów, wcześniejszą utratę obywatelstwa, ograniczenie liczby obywatelstw w swoim kraju itd.).

  Jest to rozwiązanie dla tych, którzy chcą zachować swój związek z polskością i uniknąć nadmiernych formalności migracyjnych w momencie wyjazdu i osiedlenia się w Polsce.

  Inicjatywa Karty Polaka powstała w 2007 roku. Jest wydawana przez polskie placówki dyplomatyczne.

  Czytaj więcej: W drodze Karta Litwina zamiast podwójnego obywatelstwa


  Na podst.: PAI, własne

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...

  Estońskie Muzeum Wojny i Muzeum gen. Laidonera

  Zgodnie ze swoim statutem muzeum zajmuje się lokalizowaniem, gromadzeniem, konserwacją, badaniem i rozpowszechnianiem obiektów i materiałów związanych z estońską historią wojskowości, a także badaniem historii wojskowości i rozwijaniem stosunków międzynarodowych z innymi odpowiednimi instytucjami. Muzeum położone jest w Viimsi, przy...