Pierwsze Karty Polaka w Argentynie

W Ambasadzie RP w Buenos Aires odbyła się uroczystość wręczenia pierwszych wydanych w Argentynie Kart Polaka. Wręczenia dokonała ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie, Aleksandra Piątkowska.

Dwoje Polaków otrzymało Karty Polaka od ambasador Aleksandry Piątkowskiej
| Fot. gov.pl

Czytaj więcej: Karta Polaka znowu wnerwia konserwatystów

Pierwsi posiadacze Karty Polaka w Argentynie to pani Gabriela Milanowski i pan Roman Dulisz.

Kartę Polaka jest potwierdzeniem przynależności do Narodu Polskiego w przypadku braku obywatelstwa, może otrzymać ją osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, która wykaże swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów.

Należy złożyć pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego, wykazać polskie pochodzenie albo przedstawić zaświadczenie upoważnionej organizacji polonijnej potwierdzające jej aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

Pani Gabriela Milanowski po otrzymaniu Karty Polaka
| Fot. gov.pl

Posiadacze Karty Polaka mogą skorzystać z szeregu uprawnień, które ułatwiają pobyt na terytorium Polski bez obywatelstwa. Są to m.in.: dostęp do rynku pracy, do publicznego systemu edukacji, do opieki zdrowotnej w sytuacjach nagłych oraz do niektórych świadczeń pieniężnych.

Karta Polaka jest jednym z rozwiązań, jakie władze RP oferują osobom, które nie mogą potwierdzić posiadania obywatelstwa polskiego (ze względu na brak odpowiednich dokumentów, wcześniejszą utratę obywatelstwa, ograniczenie liczby obywatelstw w swoim kraju itd.).

Jest to rozwiązanie dla tych, którzy chcą zachować swój związek z polskością i uniknąć nadmiernych formalności migracyjnych w momencie wyjazdu i osiedlenia się w Polsce.

Inicjatywa Karty Polaka powstała w 2007 roku. Jest wydawana przez polskie placówki dyplomatyczne.

Czytaj więcej: W drodze Karta Litwina zamiast podwójnego obywatelstwa


Na podst.: PAI, własne