Mew@ — dwa kroki do przodu, drugie spotkanie. Uczniowie złapali kontakt

W sobotę 19 grudnia 2020 r. odbyło się drugie spotkanie międzynarodowego projektu MEW@ — „Młodzieżowa. Edukacyjna. Wirtualna @lternatywa”. Projekt koordynuje Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rej. wileńskim (koordynatorki projektu — nauczycielki Krystyna Masalska i Anna Mackiel).

Projekt Mew@ ma łączyć. I łączy
| Graf. Ignacy Skrobia-Jaworski

Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się tydzień temu, byli obecni wyłącznie koordynatorzy grup młodzieżowych ze szkół, które zgłosiły swój udział w projekcie.

Czytaj więcej: Cztery kraje wezmą udział w projekcie MEW@

Tym razem nie tylko koordynatorzy

Na drugim spotkaniu online byli obecni również uczniowie wraz z nauczycielami koordynatorami: Stefan Wieczorek ze Szkoły Podstawowej im. A. Wodziczki z Rogalinka (Polska), Ilona Masiewicz z Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego z rej. wileńskiego, a gościem spotkania była Monika Bernat ze Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. św. Kazimierza w Nottingham (Wielka Brytania).

Tematem spotkania było przedstawienie historii miejscowości i placówki oświatowej uczestników projektu.

Poznać małe Ojczyzny

Uczestnicy poznali historię Niemieża, życie codzienne gimnazjum, obejrzeli film stworzony przez uczniów gimnazjum o meczecie w Niemieżu. Wszyscy obecni na spotkaniu online również mogli zapoznać się z historią miejscowości Rogalinek w Polsce, o działalności szkoły, obejrzeli również reportaż o odkryciu historycznym na strychu szkolnego budynku.

Uczennicy z Bujwidz również zaprezentowali swoją miejscowość, podzielili się życiem szkolnym i społecznym swej szkoły. Pierwsze spotkanie z uczniami minęło w bardzo przyjaznej atmosferze, a nawiązane kontakty już dają pierwsze owoce: po spotkaniu online uczestnicy projektu nawiązali kontakt i rozpoczęli towarzyskie rozmowy na temat, czym żyje obecnie młodzież.

Projekt jest realizowany za pośrednictwem grupy na Facebooku „Polska Szkoła Wirtualna na Litwie”.

Inf. organizatorzy