Laureaci plebiscytu „Polak Roku 2019” składają najserdeczniejsze życzenia

Tadeusz Romanowski i Siostra Anna Mroczek, laureaci plebiscytu „Polak Roku 2019”
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Siostra Anna Mroczek, ekonom Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, i Tadeusz Romanowski, założyciel Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach, którzy zostali laureatami plebiscytu „Polak Roku 2019”, składają najserdeczniejsze życzenia czytelnikom „Kuriera Wileńskiego“ oraz ludziom na całym świecie z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Ten trudny rok właśnie się kończy. Czas ten był pełen jakiejś niewiadomej, jakiegoś wzbudzanego strachu, a nawet paniki. Myślę, że w tym czasie takiej niepewności przesłanie ze żłóbka betlejemskiego jest szczególnie istotne i szczególnie na czasie, bo Pan Jezus też nie przyszedł do przygotowanych warunków. Wszyscy go czekali, ale nikt nie przyjął. Myślę, że samo Boże Narodzenie jest źródłem wielkiej nadziei, które wzbudza samo narodzenie, sam Bóg, a nie okoliczności zewnętrzne, sytuacja, nie majętności. Ale właśnie Boże Narodzenie pomaga nam na nowo szukać nadziei tam, gdzie można ją odnaleźć, tam, gdzie nie ma złudy. Życzę tego czytelnikom „Kuriera Wileńskiego“ oraz wszystkim ludziom na całym świecie, aby potrafili zakotwiczyć swoje niepokoje i całe swoje istnienie w tym rodzącym się życiu, że Bóg przyjął ograniczenia, konkretne kształty i żeby w tym Bożym Narodzeniu przyjmować każdego człowieka, w którym Pan Bóg mieszka.

Życzy Siostra Anna Mroczek

Życzę wszystkim czytelnikom „Kuriera Wileńskiego“, aby przyszły rok przyniósł każdemu człowiekowi wiarę, szczególnie nam, mniejszości narodowej, która jest opoką dla całej Litwy. Aby wiara w naszego Pana Jezusa Chrystusa była zawsze na pierwszym miejscu i nasze ziemie wileńskie, solecznickie i nowogrodzkie zawsze łączyły. Oby w przyszłym roku na pierwszym miejscu była miłość do Boga, na drugim miłość i miłosierdzie do bliźniego, a na trzecim miejscu miłość do naszej małej ojczyzny. Życzę wszystkim, aby pilnowali polskości, języka ojczystego i naszej więzi z Macierzą. Pozdrawiam każdego czytelnika, a także przyszłego Polaka Roku 2020, który zostanie wybrany. Niech nas Pan Bóg wszystkich błogosławi szczerze i pilnuje. Musimy być odważni, musimy wiedzieć, kto jest kim i dobrze znać historię.

Życzy Tadeusz Romanowski