Więcej

  768 Białorusinów otrzymało pozwolenie na przyjazd na Litwę ze względów humanitarnych

  Czytaj również...

  Zezwolenia na wjazd wydawane są przede wszystkim obywatelom Białorusi dotkniętym represjami lub prześladowanym przez obecny reżim autorytarny, w tym aktywnym członkom politycznej opozycji.

  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Czytaj więcej: Kolejne sankcje UE wobec Białorusi: objęły 29 osób i siedem podmiotów

  W okresie od 11 sierpnia do 28 grudnia wydano 768 zezwoleń na wjazd do Republiki Litewskiej obywatelom Białorusi z uwagi na kwestie humanitarne. 353 Białorusinów jest już na Litwie, natomiast 76 białoruskich obywateli złożyło dopiero wniosek o azyl.

  Jak informuje ministerstwo spraw wewnętrznych, decyzja o ułatwieniu wjazdu na Litwę kierowana była chęcią pomocy obywatelom Białorusi zmuszonych do wyjazdu z ojczyzny ze względu na okoliczności polityczne lub inne zagrożenia dla życia i zdrowia.

  „Minęły ponad 4 miesiące od wyborów na Białorusi, ludzie wciąż starają się o pozwolenie na przyjazd na Litwę, rośnie liczba ubiegających się o azyl polityczny. To oznacza, że ​​ci ludzie chcą pozostać na Litwie na dłużej i tu budować swoje życie” – mówi minister spraw wewnętrznych, Agnė Bilotaitė.

  Obywatele Republiki Białorusi starający się o wjazd na terytorium Litwy w ten sposób muszą wystąpić do Ambasady Republiki Litewskiej na Białorusi o wydanie wizy Schengen i dostarczyć informacje potwierdzające występujące w ich przypadku szczególne względy humanitarne.

  Czytaj więcej: Już 653 Białorusinów otrzymało pozwolenie na wjazd na Litwę

  Obywatele Białorusi mogą także przyjechać na Litwę i ubiegać się o azyl, jeżeli czują się prześladowani lub gdy istnieje realne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i życia. Cudzoziemcy mogą składać wnioski o udzielenie azylu w punkcie kontroli granicznej, w siedzibie Straży Granicznej lub w Departamencie Migracji.

  Po rozpatrzeniu wniosku o azyl zostaje przyznana jedna z form azylu – status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca oraz wydawane jest zezwolenie na pobyt w Republice Litewskiej.

  Wszystkich przyjeżdżających na Litwę Białorusinów obowiązuje samoizolacja.

  Opr. własne


  Na podst.: VRM, BNS

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Diamenty polskiej chóralistyki” w Wilnie

  Koncerty odbędą się: we czwartek, 2 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Józefa w dzielnicy Zameczek (ul. Tolminkiemio 4); w piątek, 3 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Ducha przy ul. Dominikonų; w sobotę, 4 maja o...

  „Powstali 1863–64”. Wystawa Muzeum Historii Polski w Wilnie

  Plenerowa wystawa zorganizowana z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego będzie prezentowana na dziedzińcu Muzeum Narodowego — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Pierwsza część — historia powstania 1863–1864 przedstawiona w szesnastu pawilonach Ekspozycja w litewskiej, polskiej i angielskiej wersji językowej składa się...

  Przegląd BM TV z Jerzym Wójcickim, redaktorem naczelnym „Słowa Polskiego” w Winnicy, na Ukrainie

  Rajmund Klonowski: Jak się ma „Słowo Polskie” obecnie? Jak wpływa na to sytuacja rosyjskiej agresji na Ukrainę? Zacznijmy od tego, kto jest czytelnikiem „Słowa Polskiego”? Jerzy Wójcicki: Jesteśmy jednym z trzech polskojęzycznych czasopism na Ukrainie, po „Dzienniku Kijowskim”, „Kurierze Galicyjskim”....

  „Nadzieja wtedy się rozpala, kiedy miłość pochyla się nad bólem”. Opowieść Elvyry

  — Los wystawił mnie na wiele trudnych prób — zaczyna swą opowieść pochodząca z Olity Elvyra. — Czasami nawet mam wrażenie, że całe moje życie to jedna wielka próba. Tę ostatnią przetrwała, jak twierdzi, tylko dzięki ludziom szlachetnego serca, którzy...