768 Białorusinów otrzymało pozwolenie na przyjazd na Litwę ze względów humanitarnych

Zezwolenia na wjazd wydawane są przede wszystkim obywatelom Białorusi dotkniętym represjami lub prześladowanym przez obecny reżim autorytarny, w tym aktywnym członkom politycznej opozycji.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Czytaj więcej: Kolejne sankcje UE wobec Białorusi: objęły 29 osób i siedem podmiotów

W okresie od 11 sierpnia do 28 grudnia wydano 768 zezwoleń na wjazd do Republiki Litewskiej obywatelom Białorusi z uwagi na kwestie humanitarne. 353 Białorusinów jest już na Litwie, natomiast 76 białoruskich obywateli złożyło dopiero wniosek o azyl.

Jak informuje ministerstwo spraw wewnętrznych, decyzja o ułatwieniu wjazdu na Litwę kierowana była chęcią pomocy obywatelom Białorusi zmuszonych do wyjazdu z ojczyzny ze względu na okoliczności polityczne lub inne zagrożenia dla życia i zdrowia.

„Minęły ponad 4 miesiące od wyborów na Białorusi, ludzie wciąż starają się o pozwolenie na przyjazd na Litwę, rośnie liczba ubiegających się o azyl polityczny. To oznacza, że ​​ci ludzie chcą pozostać na Litwie na dłużej i tu budować swoje życie” – mówi minister spraw wewnętrznych, Agnė Bilotaitė.

Obywatele Republiki Białorusi starający się o wjazd na terytorium Litwy w ten sposób muszą wystąpić do Ambasady Republiki Litewskiej na Białorusi o wydanie wizy Schengen i dostarczyć informacje potwierdzające występujące w ich przypadku szczególne względy humanitarne.

Czytaj więcej: Już 653 Białorusinów otrzymało pozwolenie na wjazd na Litwę

Obywatele Białorusi mogą także przyjechać na Litwę i ubiegać się o azyl, jeżeli czują się prześladowani lub gdy istnieje realne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i życia. Cudzoziemcy mogą składać wnioski o udzielenie azylu w punkcie kontroli granicznej, w siedzibie Straży Granicznej lub w Departamencie Migracji.

Po rozpatrzeniu wniosku o azyl zostaje przyznana jedna z form azylu – status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca oraz wydawane jest zezwolenie na pobyt w Republice Litewskiej.

Wszystkich przyjeżdżających na Litwę Białorusinów obowiązuje samoizolacja.

Opr. własne


Na podst.: VRM, BNS