Już 653 Białorusinów otrzymało pozwolenie na wjazd na Litwę

W drodze wyjątku na Litwę pozwolono wjechać łącznie 653 obywatelom Białorusi, jak ogłosiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

| Fot. EPA-ELTA

246 osób już przebywa na Litwie, a 53 osoby poprosiły o azyl.

Czytaj więcej: Pałka kontra telefon – internetowy reżim Łukaszenki

Pozwolenie na wjazd wydawany jest przez ministra spraw wewnętrznych po zasadnej propozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby przyznać pozwolenie. Przepustki są wydawane pokrzywdzonym przez reżim bądź prześladowanym przedstawicielom opozycji.

„Protesty na Białorusi nie ustają już czwarty miesiąc, a więc coraz więcej osób chce przybyć na Litwę i zwiększa się liczba osób, które proszą o azyl. Na bieżąco dbamy o płynny proces wydawania zezwoleń, aby ludzie nie mieli przeszkód z przybyciem tam, gdzie czują się bezpieczniej” — powiedziała tymczasowa minister spraw wewnętrznych Rita Tamašunieniė.

Czytaj więcej: Jedziński tłumaczy się ze słów o Białorusi

Litwa od 11 sierpnia stosuje wyjątek i wydaje pozwolenia na przybycie obywatelom Białorusi na podstawie zasad humanitarnych.

Wiza strefy Schengen pozwala na wjazd na terytorium strefy i pobyt na określony w wizie czas. Jeśli obywatel Białorusi jest prześladowany bądź istnieje realne zagrożenie dla jego zdrowia bądź życia, może przybyć na Litwę i poprosić o azyl. Wnioski mogą być przekazane w punkcie kontroli granicznej, dla Służby Ochrony Granic bądź do Departamentu Migracji. Po rozpatrzeniu wniosku udziela się jednego z dwóch statusów: uchodźcy bądź pozwolenie na pobyt na Litwie.

Inf. własne


Na podst. BNS, Migracijos Departamentas