Więcej

  Od 2021 r. wzrosną emerytury, zasiłki i świadczenia na dzieci

  Czytaj również...

  Budżety państwa, samorządów i Sodry zostały oficjalnie zatwierdzone, znamy zatem wysokość świadczeń socjalnych w 2021 roku.

  Banknoty w wysokości stu, dwustu i pięćset euro
  | Fot. Lena Balk, Unsplash

  Czytaj więcej: Sejm przyjął budżet na 2021 rok

  Od stycznia wzrosną zasiłki na dziecko, emerytury, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy i inne renty, a także płaca minimalna. Ponadto, od września z bezpłatnego wyżywienia w szkołach będą mogli korzystać wszyscy pierwszo- i drugoklasiści.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „Konsekwentny wzrost emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i innych świadczeń, zasiłków na dzieci oraz wyższa płaca minimalna odciążą najuboższych mieszkańców kraju” – mówi minister pracy i opieki społecznej Monika Navickienė.

  Minister zapowiada także, że „w programie wiosennej sesji Sejmu znajdzie się projekt, aby renty dla osób samotnych docierały nie tylko do wdów i wdowców, ale do wszystkich osób w stanie wolnym”.

  Wsparcie dla rodzin z dziećmi

  Od przyszłego roku zasiłek na każde dziecko wzrośnie z 60 do 70 euro.

  Dodatkowa kwota w wysokości 41 euro przysługiwać będzie na dzieci niepełnosprawne, a także na dzieci z rodzin dużych lub o niskich dochodach. Oznacza to, że zasiłek na dzieci niepełnosprawne lub pochodzące z rodzin wielodzietnych i ubogich sięgnie 111 euro miesięcznie.

  Zmiany w wysokości świadczeń socjalnych na Litwie od 2021 roku
  W przyszłym roku spodziewać się można wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wypłat na dzieci, a także rent i emerytur
  | Infografika: Ignacy Skrobia-Jaworski

  Rodzina wielodzietna to taka, w której wychowuje się 3 lub więcej dzieci. Z kolei za rodzinę o niskich dochodach uważa się taką rodzinę, w której średni miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 256 euro, wyłączając otrzymywane świadczenia socjalne.

  Łącznie wsparcie finansowe otrzymuje ok. 518 tys. dzieci na Litwie, z czego 144 tys. dzieci otrzymuje zasiłek wyższego pułapu.

  Pieniądze na dzieci są wypłacane wszystkim dzieciom od urodzenia do 18 roku życia lub do 21 roku życia, pod warunkiem pobierania nauki o charakterze ogólnokształcącym.

  Darmowe posiłki w szkołach

  Od września przyszłego roku z darmowego wyżywienia w placówkach oświatowych będą mogły skorzystać nie tylko dzieci z rodzin o niskich dochodach, przedszkolaki i pierwszoklasiści, ale także wszyscy uczniowie klas drugich.

  Zasiłek wychowawczy

  Od przyszłego roku zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem dla osób uczących się i studentów wypłacany będzie niezależnie od wieku. Dotychczas limit wiekowy wynosił 26 lat dla studentów uczelni wyższych oraz 30 lat dla doktorantów i rezydentów.

  Zasiłek tego typu przysługuje osobom, które ze względu na naukę lub studia nie są objęte standardowym ubezpieczeniem społecznym. Świadczenie w wysokości 240 euro miesięcznie jest wypłacane od urodzenia dziecka do ukończenia przez niego 2 lat.

  Renty i emerytury

  W 2021 r. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia dla osób owdowiałych i sierot wzrosną o 9,58%.

  Szacuje się, że w przyszłym roku średnia wysokość emerytury wyniesie 415-440 euro. Obecnie średnia wysokość świadczeń emerytalnych i rent waha się w granicach 377-400 euro.

  Osobom pobierającym renty i emerytury najniższej wysokości, których suma otrzymanych nie osiąga poziomu minimalnych potrzeb konsumpcyjnych, przysługuje dodatek w wysokości 260 euro.

  Na Litwie emeryturę pobiera ok. 615 tys. mieszkańców, a rentę z tytułu niezdolności do pracy ok. 160 tys. osób. Pozostałe świadczenia emerytalno-rentowe pobiera ok. 193 tys. obywateli.

  Płaca minimalna

  W 2021 r. płaca minimalna, czyli wynagrodzenie za pracę niewykwalifikowaną, wzrośnie z 607 do 642 euro brutto („na papierze”). Wynagrodzenie netto („do ręki”) wzrośnie z 447 do 467 euro, jeśli pracownik nie będzie gromadzić środków w ramach drugiego filaru emerytalnego.

  Minimalne lub niższe wynagrodzenie pobiera obecnie na Litwie ok. 130 tys. osób spośród ok. 1,27 mln mieszkańców objętych państwowym ubezpieczeniem społecznym.

  Więcej informacji na temat zmian w wysokości świadczeń socjalnych znaleźć można TUTAJ.

  Opr. własne


  Na podst.: Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, LRV, inf. własne

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Szlakiem zamków nadniemeńskich. Wycieczka Gimnazjum im. Konarskiego

  Listopad to miesiąc, który przede wszystkim kojarzy się z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Tak też powstał pomysł uczczenia już 104. rocznicy i wyruszyć na poszukiwanie śladów historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów — szlakiem zamków nadniemeńskich. Szlak przebiega wzdłuż największej...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o Andrzejkach

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka przypomina nam o...

  Z Pikieliszek w świat. Wspomnienie o nieprzeciętnej uczennicy

  Pikieliszki k. Wilna wielu Polakom kojarzą się z ojcem polskiej niepodległości, marszałkiem Józefem Piłsudskim, który co roku w latach 1930–1934 spędzał sześciotygodniowy urlop właśnie w tej miejscowości, w swoim dworku, malowniczo położonym nad jeziorem Żałosa. Bohaterem tego tekstu nie...

  „Tribute to Romuald Lipko” w DKP w Wilnie [GALERIA]

  Postać Romualda Lipki Postaci Romualda Lipki przedstawiać Wileńszczyźnie nie trzeba. Na piosenkach jego autorstwa wychowały się całe pokolenia, a niektóre utwory są wręcz hymnami spotkań towarzyskich wśród Polaków na Litwie. Utwory Romualda Lipko są pomnikami polskiej muzyki rozrywkowej. Wokaliści: Grzegorz Wilk...