Więcej

  Od 2021 r. wzrosną emerytury, zasiłki i świadczenia na dzieci

  Czytaj również...

  Budżety państwa, samorządów i Sodry zostały oficjalnie zatwierdzone, znamy zatem wysokość świadczeń socjalnych w 2021 roku.

  Banknoty w wysokości stu, dwustu i pięćset euro
  | Fot. Lena Balk, Unsplash

  Czytaj więcej: Sejm przyjął budżet na 2021 rok

  Od stycznia wzrosną zasiłki na dziecko, emerytury, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy i inne renty, a także płaca minimalna. Ponadto, od września z bezpłatnego wyżywienia w szkołach będą mogli korzystać wszyscy pierwszo- i drugoklasiści.

  „Konsekwentny wzrost emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i innych świadczeń, zasiłków na dzieci oraz wyższa płaca minimalna odciążą najuboższych mieszkańców kraju” – mówi minister pracy i opieki społecznej Monika Navickienė.

  Minister zapowiada także, że „w programie wiosennej sesji Sejmu znajdzie się projekt, aby renty dla osób samotnych docierały nie tylko do wdów i wdowców, ale do wszystkich osób w stanie wolnym”.

  Wsparcie dla rodzin z dziećmi

  Od przyszłego roku zasiłek na każde dziecko wzrośnie z 60 do 70 euro.

  Dodatkowa kwota w wysokości 41 euro przysługiwać będzie na dzieci niepełnosprawne, a także na dzieci z rodzin dużych lub o niskich dochodach. Oznacza to, że zasiłek na dzieci niepełnosprawne lub pochodzące z rodzin wielodzietnych i ubogich sięgnie 111 euro miesięcznie.

  Zmiany w wysokości świadczeń socjalnych na Litwie od 2021 roku
  W przyszłym roku spodziewać się można wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wypłat na dzieci, a także rent i emerytur
  | Infografika: Ignacy Skrobia-Jaworski

  Rodzina wielodzietna to taka, w której wychowuje się 3 lub więcej dzieci. Z kolei za rodzinę o niskich dochodach uważa się taką rodzinę, w której średni miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 256 euro, wyłączając otrzymywane świadczenia socjalne.

  Łącznie wsparcie finansowe otrzymuje ok. 518 tys. dzieci na Litwie, z czego 144 tys. dzieci otrzymuje zasiłek wyższego pułapu.

  Pieniądze na dzieci są wypłacane wszystkim dzieciom od urodzenia do 18 roku życia lub do 21 roku życia, pod warunkiem pobierania nauki o charakterze ogólnokształcącym.

  Darmowe posiłki w szkołach

  Od września przyszłego roku z darmowego wyżywienia w placówkach oświatowych będą mogły skorzystać nie tylko dzieci z rodzin o niskich dochodach, przedszkolaki i pierwszoklasiści, ale także wszyscy uczniowie klas drugich.

  Zasiłek wychowawczy

  Od przyszłego roku zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem dla osób uczących się i studentów wypłacany będzie niezależnie od wieku. Dotychczas limit wiekowy wynosił 26 lat dla studentów uczelni wyższych oraz 30 lat dla doktorantów i rezydentów.

  Zasiłek tego typu przysługuje osobom, które ze względu na naukę lub studia nie są objęte standardowym ubezpieczeniem społecznym. Świadczenie w wysokości 240 euro miesięcznie jest wypłacane od urodzenia dziecka do ukończenia przez niego 2 lat.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Renty i emerytury

  W 2021 r. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia dla osób owdowiałych i sierot wzrosną o 9,58%.

  Szacuje się, że w przyszłym roku średnia wysokość emerytury wyniesie 415-440 euro. Obecnie średnia wysokość świadczeń emerytalnych i rent waha się w granicach 377-400 euro.

  Osobom pobierającym renty i emerytury najniższej wysokości, których suma otrzymanych nie osiąga poziomu minimalnych potrzeb konsumpcyjnych, przysługuje dodatek w wysokości 260 euro.

  Na Litwie emeryturę pobiera ok. 615 tys. mieszkańców, a rentę z tytułu niezdolności do pracy ok. 160 tys. osób. Pozostałe świadczenia emerytalno-rentowe pobiera ok. 193 tys. obywateli.

  Płaca minimalna

  W 2021 r. płaca minimalna, czyli wynagrodzenie za pracę niewykwalifikowaną, wzrośnie z 607 do 642 euro brutto („na papierze”). Wynagrodzenie netto („do ręki”) wzrośnie z 447 do 467 euro, jeśli pracownik nie będzie gromadzić środków w ramach drugiego filaru emerytalnego.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Minimalne lub niższe wynagrodzenie pobiera obecnie na Litwie ok. 130 tys. osób spośród ok. 1,27 mln mieszkańców objętych państwowym ubezpieczeniem społecznym.

  Więcej informacji na temat zmian w wysokości świadczeń socjalnych znaleźć można TUTAJ.

  Opr. własne


  Na podst.: Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, LRV, inf. własne

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zostań turystą we własnym mieście. Poznaj Wilno z czasów I wojny światowej [Z GALERIĄ]

  Życie wilnian w okresie I wojny światowej To druga z cyklu wycieczek „Poczuj się turystą w swoim mieście” zainicjowana przez DKP po litewskiej stolicy. Uczestnicy najbliższej, która odbędzie się 24 lutego br., dowiedzą się przede wszystkim o życiu wilnian w...

  Przegląd BM TV z Arkadiuszem Kuglerem, współpracownikiem „Monitora Polonijnego”, przewodnikiem po Bratysławie

  Rajmund Klonowski: Od czego zaczęła się miłość do Bratysławy? Arkadiusz Kugler: Historia jest dość długa. Już podczas studiów odwiedziłem Bratysławę. Zakochałem się w tym mieście. Zrobiło ono na mnie wielkie wrażenie. Zrozumiałem, że to moje miasto. Często wracałem tutaj. Zacząłem...

  W TVP Wilno — transmisja mszy św. z kościoła pw. św. Anny w Duksztach

  Mszę św. w języku polskim odprawi proboszcz parafii — ks. Waldemar Ulczukiewicz. Podwileńskie Dukszty często są nazywane są Duksztami Pijarskimi. Nieprzypadkowo — są one bowiem związane z zakonnikami — pijarami, których ks. biskup K. Brzostowski w XVIII wieku sprowadził do...

  XXXV Olimpiada Języka Polskiego i Literatury

  Program: 21 lutego 2024 roku 9:00-9:45 godz. — Rejestracja uczestników (1 piętro, hol)9:45-10:00 godz. — Otwarcie olimpiady (aula)10:30-13:00 godz. — Warsztaty dla nauczycieli „Jak skutecznie przygotować ucznia do olimpiady, korzystając z zasobów internetowych i narzędzi cyfrowych?” (A1 audytorium)10:00-14:00 godz. — I...