Wilno powiększyło się o kolejne 10 tys. mieszkańców

Wilno wciąż rośnie i pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się stolic rejonu bałtyckiego: w 2020 r. miejsce zamieszkania w stolicy zadeklarowało kolejnych 10 tys. osób.

Widok na wileńskie stare miasto z lotu ptaka
Widok na wileńską starówkę
| Fot. Samorząd Miasta Wilno

Czytaj więcej: Wilno wzywa wolontariuszy do walki z COVID-19

W ostatnich latach co roku w Wilnie przybywało ok. 8 tys. nowych zameldowanych mieszkańców.

„Ten trend ma wyraźne przyczyny i każdego roku staramy się jeszcze bardziej te przyczyny wzmacniać. Nie wątpię, iż trend wzrostowy utrzyma się jeszcze przez długi czas” – stwierdził mer Wilna, Remigijus Šimašius.

Zadeklarowane miejsce zamieszkania – to znacznie więcej niż tylko formalność – oraz uczciwa wymiana, która wspiera miasto: dzięki dochodom, otrzymywanym jako podatek dochodowy od mieszkańców, miasto utrzymywane jest w porządku, rozwija się, buduje się nowe trasy dla pieszych i ścieżki rowerowe, otwiera się nowe boiska sportowe i place, buduje się przedszkola i szkoły.

Każda osoba meldująca się w Wilnie przyczynia się do tego, że miasto staje się piękniejsze, coraz bardziej wygodne do życia i pracy. W efekcie mieszkańcy miasta mieszkańcy miasta mogą korzystać ze wszystkich jego dobrodziejstw.

Pandemia oraz kwarantanna dodatkowo uwydatniły znaczenie zadeklarowania miejsca zamieszkania w Wilnie. Niektórzy mieszkańcy przekonali się, że w przypadku zameldowania w innym miejscu niż rzeczywiste miejsce zamieszkania mogą wystąpić trudności w dostępnie do opieki zdrowotnej.

Po wprowadzeniu ograniczeń w przemieszczaniu się między miastami, osoby faktycznie mieszkające i pracujące w Wilnie, jednak tu niezameldowane stykają się z różnymi skomplikowanymi sytuacjami. W obecnej sytuacji bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, by niezbędne usługi dotarły do ludzi możliwie najszybciej.

Zamówienia zaświadczeń zwiększyły się dziesięciokrotnie

Po ogłoszeniu ograniczeń w przemieszczaniu się między samorządami prawie dziesięciokrotnie zwiększyła się liczba wniosków dot. zaświadczenia o zameldowaniu: podczas gdy wcześniej samorząd miasta Wilna otrzymywał około 40 wniosków dziennie, to w okresie przedświątecznym – do 400 wniosków dziennie. Szacuje się, że część wniosków możliwie dotyczy przemieszczania się do innych miast podczas świąt, poszukując sposobu, aby wyjechać, a następnie wrócić.

Co powinny wiedzieć osoby, które chcą się tymczasowo zameldować w innym mieście wyłącznie z powodu okazjonalnych wyjazdów?

Zadeklarowanie miejsca zamieszkania wiąże się z szeregiem usług świadczonych przez miasto i jeżeli nie jest prawidłowe, mogą z tego tytułu powstać poważne problemy.

Zmiana zameldowania może spowodować utratę pierwszeństwa w kolejce do przedszkola. Po ponownym zameldowaniu mieszkaniec Wilna w kolejce do przedszkola znajdzie się niżej, niż był wcześniej. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku rejestracji do szkół. Przy zmianie zameldowania można utracić kryterium pierwszeństwa, gdyż jest ono stosowane, gdy okres zameldowania na obszarze przypisanym do konkretnej szkoły wynosi dwa lata lub dłużej.

Czytaj więcej: Samorząd Wilna apeluje o przyprowadzanie dzieci do przedszkola tylko w ostateczności

Ważne jest wiedzieć, że jeżeli osoba otrzymuje świadczenia socjalne, po przeprowadzeniu się do innego samorządu, płacenie świadczenia przez poprzedni samorząd wygasa. W ten sposób można utracić w Wilnie prawo do ulgi na ogrzewanie, zasiłku socjalnego, bezpłatnego wyżywienia dla dzieci, zasiłku na dzieci, zasiłku celowego. W innym samorządzie te świadczenia są przyznawane i wypłacane nie wcześniej, niż od następnego miesiąca po tym, gdy osoba zmienia miejsce zamieszkania.

Liczba urodzeń oraz małżeństw pozostała w miarę stabilna

Mimo trudnego, naznaczonego pandemią roku, liczba urodzeń i małżeństw w Wilnie zmieniła się nieznacznie: 4787 par zawarło związek małżeński, zarejestrowano 9778 urodzeń. W porównaniu z 2019 r. zarejestrowano o 20% mniej związków małżeńskich, natomiast liczna urodzeń zmniejszyła się o 12%.

Samorząd miasta Wilna zachęca do zdalnej rejestracji swego miejsca zamieszkania bezpośrednio z domu, korzystając z usług elektronicznych, świadczonych za pośrednictwem strony internetowej: www.vilnius.lt/deklaravimas


Na podst.: Samorząd Miasta Wilno