Listy poborowych na 2021 r. będą sporządzone w tym tygodniu

W tym tygodniu, w czwartek, zostaną sporządzone listy poborowych na 2021 r. – poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Czytaj więcej: Wojsko utajnia zarażonych żołnierzy, poborowi bez przepustek

Na listach znajdzie się około 38 tys. młodych ludzi w wieku 18-23 lat. Poborowi służyć będą w różnych jednostkach Litewskich Sił Zbrojnych.

Listy poborowych zostaną sporządzone losowo za pomocą programu komputerowego.

Tworzenie list zostanie zainicjowane przez ministra obrony narodowej, Arvydasa Anušauskasa. Procedurę będą monitorować przedstawiciele sił zbrojnych.

Aby proces sporządzania list poborowych miał charakter przejrzysty i obiektywny, będzie go monitorować także pięciu przedstawicieli społecznych z Litewskiego Harcerstwa, Litewskiego Związku Harcerskiego, Rady Litewskich Organizacji Młodzieżowych i Litewskiego Związku Strzelców.

Na listach poborowych znajdą się również młodzi ludzie, które przed sporządzeniem list poborowych dobrowolnie złożyły wniosek o przyjęcie do stałej obowiązkowej wstępnej służby wojskowej (NPTC).

Listy poborowych zostaną opublikowane na stronie sauktiniai.karys.lt za około tydzień. Przy każdym nazwisku zostanie podany dokładny termin kontaktu z wyznaczoną rejonową jednostką poborową.

Poborowi mogą podlegać odpowiedzialności administracyjnej lub karnej za nieprzestrzeganie terminów stawienia się przed komisją rekrutacyjną.

Czytaj więcej: Wojsko to ciekawe doświadczenie

Do poszczególnych poborowych nie będą wysyłane pocztą listy z wezwaniem do stawienia się przed komisją wojskową. Wszystkie informacje dotyczące poborowych zostaną udostępnione w internecie pod adresem www.karys.lt. Będą również dostępne pod bezpłatnym numerem 8 800 123 40, a także w rejonowych jednostkach służby wojskowej.

Sejm odnowił obowiązkową, trwającą dziewięć miesięcy, wstępną służbę wojskową wiosną 2015 r. Dokonano tego w świetle zmienionej sytuacji geopolitycznej i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.


Na podst.: BNS, karys.lt