Więcej

  Plany na 2021 rok: Unia Europejska na czele starań o odbudowę

  Czytaj również...

  UE wciąż zmaga się ze skutkami pandemii, podejmując jednocześnie działania na rzecz realizacji priorytetowych celów, takich jak walka ze zmianą klimatu. Oto, czego można się spodziewać w 2021 roku.

  Flaga Unii Europejskiej powiewająca na tle starej kamienicy
  | Fot. Markus Spiske, Unsplash

  Czytaj więcej: Priorytet UE na nadchodzące lata: wspólny program odbudowy gospodarczej

  Plan odbudowy i wieloletni budżet UE

  Pod koniec 2020 r. Parlament Europejski wyraził zgodę na budżet UE na lata 2021-2027 i zatwierdził powiązane kwestie, takie jak ustanowienie mechanizmu praworządności.

  Posłowie będą musieli sfinalizować zasady funkcjonowania wszystkich programów wchodzących w skład budżetu na lata 2021-2027 oraz planu naprawy, który będzie wspierać ludzi i firmy w całej UE.

  Zrównoważona odbudowa ekologiczna

  W ramach znajdującego się w centrum unijnych planów odbudowy po COVID-19 Zielonego Ładu, ten rok będzie obfitował w inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem. Rolnictwo, gospodarka o obiegu zamkniętym, różnorodność biologiczna, lasy, energia, emisje i system handlu uprawnieniami do emisji CO2 to tylko niektóre z zagadnień, którymi mają zająć się posłowie.

  Klimat

  Sprawienie, aby  osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 stało się prawnie wiążącym celem UE to nadal priorytet dla Parlamentu, ponieważ UE kończy negocjacje w sprawie prawa klimatycznego. Parlament opowiada się za ustanowieniem celu ograniczenia emisji o 60% do 2030 r.

  Usługi cyfrowe

  Rok 2021 będzie rokiem regulacji platform internetowych. Pod koniec 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała ustawę o usługach cyfrowych w celu określenia wytycznych dla zmieniającego się środowiska online, aby było lepsze i bezpieczniejsze dla użytkowników i firm. Parlament ogłosił swoje priorytety dla ustawy w październiku 2020 r., zanim KE przedstawiła swój projekt.

  Czytaj więcej: Zasady bezpieczeństwa cybernetycznego w internecie — podobnie jak zasady ruchu drogowego

  Sztuczna inteligencja

  Na początku 2021 r. Komisja Europejska ma zaproponować nowe przepisy o sztucznej inteligencji regulujące jej technologiczne, etyczne, prawne i społeczno-gospodarcze aspekty oraz dla zapewnienia Europie czołowej pozycji w tym obszarze. Parlament chce mieć pewność, że nowe prawo będzie „ukierunkowane na człowieka” i oparte na europejskich wartościach, a jednocześnie pomoże ożywić gospodarkę.

  Migracja

  Parlament Europejski przeanalizuje przepisy mające stworzyć wspólną politykę azylową i migracyjną UE. Nowe środki zaproponowane przez Komisję Europejską mają zmienić i usprawnić obecne procedury azylowe poprzez wspólną odpowiedzialność i solidarność państw członkowskich, przy jednoczesnej ochronie granic zewnętrznych UE.

  Konferencja w sprawie przyszłości Europy

  Konferencja w sprawie przyszłości Europy to nowa inicjatywa bezpośrednio angażująca obywateli, która ma zbadać, jakie zmiany mogłyby lepiej przygotować UE na przyszłość. Kryzys koronawirusowy opóźnił rozpoczęcie konferencji, jednak trwający dwa lata proces konsultacji powinien rozpocząć się na dobre w 2021 roku.

  Rolnictwo

  Parlament, Komisja i Rada powinny zakończyć negocjacje w sprawie reform Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2022-2027, w tym dostosowania jej do Europejskiego Zielonego Ładu i celów związanych z ochroną środowiska. Nowa polityka „od pola do stołu”, która ma szerzej spojrzeć na produkcję żywności, zostanie również przeanalizowana przez posłów.

  Ochrona zdrowia: EU4Health

  W nowym roku ruszy program EU4Health, który ma usprawnić współpracę i koordynację pomiędzy krajami UE w czasach kryzysu. Główne priorytety to ochrona ludzi przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia, lepsza dostępność leków i silniejsze systemy opieki zdrowotnej. Posłowie zagłosują na początku 2021 r. nad wstępnym porozumieniem z Radą w sprawie programu.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: Prezydent Nausėda: Rozpoczynając szczepienia równolegle Unia pokazała jedność

  Mechanizm Ochrony Ludności

  Parlament chce uaktualnić unijny mechanizm ochrony ludności, aby usprawnić zarządzanie kryzysowe w UE i zwiększyć gotowość na wypadek sytuacji nadzwyczajnych na dużą skalę, takich jak COVID-19 i klęski żywiołowe. Europosłowie chcą umożliwić UE samodzielne nabywanie zdolności w sytuacjach kryzysowych i opowiadają się za zwiększeniem prewencji. Parlament będzie negocjował z Radą modernizację systemu, który powinien zacząć działać w 2021 r.

  Program kosmiczny

  W tym roku UE powinna przyjąć unijny program kosmiczny na lata 2021-2027, w tym rozszerzenie zakresu działania obecnej Agencji Europejskiego GNSS, zmieniając jej nazwę na Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego.

  Brexit

  1 stycznia oficjalnie zakończył się okres przejściowy między Wielką Brytanią a UE i zaczęły się złożone stosunki między nimi. Parlament Europejski będzie zaangażowany w tworzenie nowych więzi z Wielką Brytanią, np. zawieranie porozumień ad hoc w kluczowych dziedzinach, takich jak lotnictwo.

  Czytaj więcej: Premier Szkocji do UE: Mamy nadzieję, że wkrótce do was dołączymy

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Na podst.: Parlament Europejski

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wręczenie dyplomów Akademii Edukacji VDU 2024 [GALERIA]

  Wydarzenie udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...