Miejsce i czas: Nowa Wilejka. Projekt fotograficzny

Młodzi litewscy artyści przedstawiają niekonwencjonalne spojrzenie na Nową Wilejkę – jedną z najbardziej oddalonych dzielnic stolicy, zamieszkałą przez liczne mniejszości narodowe i etniczne.

Praca powstała w ramach projektu fotograficznego Miejsce i czas: Nowa Wilejka
| Fot. Lina Albrikienė

Czytaj więcej: Nowa Wilejka wyludnia się i starzeje?

Projekt „Miejsce i czas: Nowa Wilejka” (lit. Vieta ir laikas: Naujoji Vilnia) to sposób na zaprezentowanie w artystyczny sposób lokalnych badań kulturowych, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi opinii publicznej na autentyczną, choć w dużej mierze zapomnianą i naznaczoną problemami dzielnicę Wilna.

Praca powstała w ramach projektu fotograficznego Miejsce i czas: Nowa Wilejka
| Fot. Tadas Kazakevičius

Jak informują organizatorzy projektu, Nowa Wilejka znana jest nie od dziś jako jedna z najbardziej oddalonych części miasta, obfitująca w różnorodne, często niespodziewane krajobrazy.

Siedmiu aktywnych artystów młodego pokolenia – fotografów i badaczy zagadnień związanych z pamięcią kulturową oraz lokalnymi problemami społecznymi – zostało zaproszonych do udziału w projekcie. Ich celem jest realizacja lokalnych poszukiwań artystycznych, a także znalezienie unikalnego spojrzenia na oryginalną, ale często niedocenianą część Wilna. Ta, próbując wyzbyć się dotychczasowej opinii, w ostatnim czasie przyciąga coraz większą uwagę młodszych mieszkańców miasta.

Wszystkim artystom biorącym udział w projekcie dano pełną swobodę wyboru własnej metody i podejścia badawczego, w zgodzie z charakterem własnych działań artystycznych i dominującymi trendami w sztuce.

Praca powstała w ramach projektu fotograficznego Miejsce i czas: Nowa Wilejka
| Fot. Rūta Kiškytė

W początkowej fazie projektu, we współpracy z forum społeczności Nowej Wilejki, zorganizowano szereg spotkań, podczas których uczestnicy zapoznali się z lokalną historią, obiektami kultury, aspektami społecznymi, problemami i perspektywami tego obszaru na przyszłość.

Wystawę prac wszystkich artystów oglądać będzie można w przestrzeni Fabryki Dymu (Dūmų fabrikas) po zniesieniu ograniczeń działalności instytucji kulturalnych związanych z kwarantanną.

Organizator: Greta Zakarevičienė (Fabryka Dymu)
Kurator: Dovilė Dagienė (Wileńskie Centrum Sztuki Fotografii)
Wsparcie: Litewska Rada Kultury

Uczestnicy:
Artystka i fotografka Lina Albrikienė, artystka i fotografka Rūta Kiškytė, artystka i fotografka Dovilė Dagienė, dziennikarka i artystka dźwiękowa Marielle Vitureau, artysta i fotograf Klaus Leo Richter, fotograf Tadas Kazakevičius, fotograf i fotoreporter Artūras Morozovas

Więcej informacji: www.naujavilnia.lt


Na podst.: inf. organizatorów
Fot. organizatorów