Nauczanie zdalne w domu albo… w szkole

Uczniowie będą mogli kontynuować nauczanie zdalne w szkołach
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Już od czwartku lub najbliższego poniedziałku uczniowie będą mogli kontynuować nauczanie zdalne w szkołach. Taką decyzję ministerstwa oświaty, nauki i sportu rząd już zaakceptował.

„Nauczanie zdalne w szkołach będą mogli kontynuować uczniowie, którzy z różnych powodów nie mogą uczyć się w domu. Są to głównie dzieci, których rodzicom brakuje środków, nawyków socjalnych czy motywacji do zapewnienia odpowiednich warunków do nauki w domu. Samorządy będą musiały zadbać o to, aby w placówkach edukacyjnych były stworzone możliwości zdalnego nauczania, zapewniona opieka personelu oraz posiłki” – powiedział dla radia LRT Ramūnas Skaudžius, wiceminister resortu.

Walery Jagliński, dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie zaznaczył, że zdalny tryb nauczania jest praktykowany w gimnazjum przez cały okres kwarantanny.

– Nawet gdy całe gimnazjum przeszło na naukę zdalną, stale mieliśmy grupę dzieci, które pomimo kwarantanny przychodziły do szkoły. Przede wszystkim są to najmłodsi uczniowie, których oboje rodzice muszą codziennie dojeżdżać do pracy. Wiadomo, że nie każdy uczeń klas początkowych może samodzielnie uczyć się na lekcjach online. W szkole zajęcia dla tej grupy tak samo przebiegały w trybie zdalnym, tyle że pod kontrolą pań, które przed kwarantanną opiekowały się naszymi wychowankami w świetlicy – powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Walery Jagliński.

Z możliwości nauczania zdalnego w szkole korzystają też uczniowie, którzy nie mają w domu potrzebnego do nauki zdalnej sprzętu elektronicznego. Co prawda, w miarę możliwości, zaopatrzyliśmy naszych uczniów w komputery i tablety. Jednak gdy chodzi o rodziny wielodzietne, gdy lekcje są w tym samym czasie, a komputer jest jeden, powstają trudności. Wówczas tacy uczniowie mogą przyjść do szkoły i korzystać ze szkolnego sprzętu. Nie widzę powodów, dla których do tej grupy nie mogłoby dołączyć więcej uczniów, mających trudności z organizacją zdalnych zajęć w domu – zaznaczył dyrektor szkoły.

Czytaj więcej: Oświata na Litwie – tematem rozmów na szczeblu prezydenckim i ministerialnym

Od 16 grudnia ub. roku edukacja przedszkolna i podstawowa jest prowadzona zdalnie, z wyjątkiem dzieci, których rodzice (rodzice adopcyjni, opiekunowie) nie mają możliwości pracy zdalnej. Wyjątek też stanowią uczniowie kształceni według programów nauczania podstawowego i średniego w szkołach specjalnych i klasach specjalnych.