Mniej przemocy domowej, ale o jedną trzecią więcej zabójstw

W ubiegłym roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba odnotowanych przypadków przemocy domowej spadła o kilka procent, natomiast liczba zabójstw wzrosła o jedną trzecią – wynika z danych opublikowanych w piątek przez Departament Statystyki.

Kobieta w szarym swetrze próbuje bronić się przed przemocą domową
Co trzecia kobieta w kraju doznała przemocy co najmniej raz w życiu
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Czytaj więcej: Pomoc dla ofiar przemocy domowej w aptekach „Eurovaistinė”

W ubiegłym roku w ramach oficjalnych statystyk zarejestrowano łącznie 7 132 przypadków przemocy w rodzinie, czyli o 7,3% mniej niż w roku poprzednim.

Według danych Departamentu Statystyki w 2019 r. popełniono w kraju 21 zabójstw, natomiast w ubiegłym roku w wyniku przemocy z efektem śmiertelnym zmarło 28 osób.

94,4% przestępstw o charakterze przemocy domowej odnotowanych w zeszłym roku doprowadziło do łagodnych uszczerbków na zdrowiu.

Przestępstw tego typu na tle seksualnym odnotowano o 38% mniej, ale liczba przypadków przemocy prowadzącej do poważnych problemów zdrowotnych wzrosła o 13%.

Przestępstwa noszące znamiona przemocy domowej stanowiły w ubiegłym roku 16,8% wszystkich zarejestrowanych przestępstw – rok wcześniej stanowiły one 16,2% ogółu.

Spośród ponad 7 tysięcy osób, które padły ofiarą przemocy domowej, 62% stanowili mieszkańcy miast. 80% procent dorosłych ofiar stanowiły kobiety, z których 79,5% doświadczyło przemocy ze strony intymnego partnera.

10,5% ofiar przemocy domowej stanowiły dzieci poniżej 18 roku życia, których oprawcami w 84,8% byli rodzice lub rodzice adopcyjni.

Czytaj więcej: Szkolna przemoc – często w trudnej do zauważenia formie

58% wszystkich podejrzanych lub oskarżonych o przemoc domową miało wykształcenie średnie lub zawodowe, ponad jedna piąta miała wykształcenie podstawowe, 11,7% miało wykształcenie wyższe, a 8,2% miało wykształcenie początkowe lub nie miało żadnego.

Prawie połowa (44,5%) osób odpowiedzialnych za przemoc domową nie pracowała ani nie uczyła się w momencie popełnienia przestępstwa, a 55,2% było pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Interpretując statystyki dotyczące przemocy w rodzinie lub napaści na tle seksualnym należy pamiętać, że do tej pory wiele incydentów mieszczących się w powyższych kategoriach nie jest zgłaszanych na policję. W związku z tym nie znajdują one odzwierciedlenia w oficjalnych statystykach państwowych.


Na podst.: Lietuvos statistika, BNS