Więcej

  Litwa zezwoliła na przyjazd 798 obywatelom Białorusi ze względów humanitarnych

  Czytaj również...

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej ogłosiło, że zezwolono na przyjazd do kraju 798 obywatelom Białorusi. Jak zaznaczono, ze względów humanitarnych. Prawie połowa tej liczby już przebywa na Litwie, o azyl poprosiło 95 osób.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej ogłosiło, że zezwolono na przyjazd do kraju 798 obywatelom Białorusi. Jak zaznaczono, ze względów humanitarnych. Prawie połowa tej liczby już przebywa na Litwie, o azyl poprosiło 95 osób.
  Zdjęcie ilustracyjne, protestujący Białorusini
  Litwa przyjmuje Białorusinów uciekających przed reżimem Łukaszenki
  | Fot. Ignacy Skrobia-Jaworski

  Według danych ministerstwa, 368 obywateli Białorusi już przebywa na Litwie, o azyl poprosiło 95 osób.

  „W danym momencie wydano prawie 800 pozwoleń obywatelom Białorusi na przybycie na Litwę z przyczyn humanitarnych. Te pozwolenia to możliwość dla prześladowanych osób, aby przybyć na Litwę. Mogą tu zostać i wrócić do swojego kraju, gdy ustanie niebezpieczeństwo” — mówiła minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Czytaj więcej: 768 Białorusinów otrzymało pozwolenie na przyjazd na Litwę ze względów humanitarnych

  Na wniosek MSZ

  Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych wydaje się po otrzymaniu uzasadnionego wniosku Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie przyjazdu cudzoziemca na Litwę. Dopuszcza się tego na podstawie przyczyn humanitarne, takich jak okoliczności polityczne lub inne zagrożenia.

  Zezwolenia te są wydawane obywatelom Białorusi, którzy są poszkodowani przez reżim represjami lub są prześladowanymi aktywnymi członkami opozycji.

  Litwa stosuje wyjątek dla humanitarnego przybycia obywateli Białorusi od 11 sierpnia.

  Osoby, które chcą z niego skorzystać, muszą wystąpić do ambasady Litwy na Białorusi o wizę Schengen i dostarczyć informacje potwierdzające szczególne okoliczności humanitarne.

  Wiza Schengen umożliwia wjazd na terytorium Schengen i pobyt przez okres wskazany w wizie, ale nie dłużej niż 90 dni w każdym 180-dniowym okresie od daty pierwszego wjazdu na terytorium państw członkowskich Schengen.

  Czytaj więcej: Darmowe wizy na Litwę dla Białorusinów prześladowanych przez reżim

  Dwa statusy dla Białorusinów

  Obywatele Białorusi mogą między innymi przyjechać na Litwę i ubiegać się o azyl, jeśli czują się prześladowani lub gdy istnieje realne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

  Cudzoziemcy mogą składać wnioski o azyl w punkcie kontroli granicznej, w Straży Granicznej lub w Departamencie Migracji. Po rozpatrzeniu wniosku o azyl zostaje przyznana jedna z form azylu — status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca. Wydawane jest zezwolenie na pobyt na Litwie.

  Czytaj więcej: Pałka kontra telefon – internetowy reżim Łukaszenki


  Na podst.: BNS

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....