Macierz Szkolna spotkała się premier Šimonytė

Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” spotkał się z premier Litwy Ingridą Šimonytė. Spotkanie miało charakter roboczy, przybliżono Rządowi Litwy stan oświaty polskiej na Litwie oraz zaakcentowano podstawowe problemy. Na ręce pani premier złożono także pisemny opis wskazanych kwestii.

Kolaż ilustracyjny, premier Litwy Ingrida Šimonytė, prezes „Macierzy Szkolnej” Józef Kwiatkowski
| Fot. ELTA, fot. Marian Paluszkiewicz, fotomontaż Ignacy Skrobia-Jaworski

Spotkanie odbyło się 5 marca w gmachu Rządu Republiki Litewskiej. Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” reprezentowali prezes Józef Kwiatkowski.

W roli reprezentantów wystąpili także członkowie. Wiceprezes zarządu i członek Komisji ds. Oświaty Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu Krystyna Dzierżyńska, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie Adam Błaszkiewicz, autorka podręczników do języka ojczystego oraz polonistka ekspert Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie Danuta Korkus.

Palące problemy

Pani premier przybliżono stan oświaty polskiej na Litwie oraz zaakcentowano palące problemy wymagające pilnego rozwiązania, w szczególności przywrócenie obowiązkowego egzaminu z języka polskiego ojczystego na maturze, kwestię ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka litewskiego oraz wskazano na obniżające się wyniki po 2013 roku.

Czytaj więcej: Ujednolicony egzamin z języka litewskiego – król jest nagi

Mają one bezpośredni wpływ na podejmowanie studiów na miejscach finansowanych przez państwo. Zaakcentowano konieczność przygotowania oddzielnych programów, pomocy naukowych, korzystania z oddzielnej metodyki nauczania oraz potrzeby przygotowania nauczycieli nauczających języka litewskiego jako ojczystego i nieojczystego.

Omówiono też wydawanie podręczników do nauki języka ojczystego oraz podręczników przedmiotowych i pomocy metodycznych w języku ojczystym oraz przyznanie na ten cel dodatkowego finansowania w wysokości 30 proc. na ucznia rocznie.

Nie pominięto również kwestii przygotowania kadry nauczycielskiej w języku ojczystym, w szczególności nauczycieli klas początkowych, logopedów, pedagogów socjalnych. Omówiono wymogi dotyczące kompetencji kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli.

Zaznaczono potrzebę wykonania harmonogramu Deklaracji Oświaty Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Litewskiej i Litewskiej Mniejszości Narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej podpisanej między Ministerstwem Oświaty, Nauki i Sportu Litwy i Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej: Polskie i litewskie dyplomy muszą być uznawane „z automatu”

Premier wyraziła zrozumienie dla przedstawionych problemów i potrzeby ich rozwiązania. Zaznaczyła, też że wszystkie poruszone kwestie zostaną skonsultowane z Ministerstwem Oświaty, Nauki i Sportu Litwy.


Na podst.: Macierz Szkolna