Dojrzewanie w pożodze wojny. 120 prac do obejrzenia w Wilnie

120 prac z 25 kolekcji, galerii i muzeów z 5 różnych krajów — tak pokaźną wystawę zaprezentuje Instytut Adama Mickiewicza i MO Museum w Wilnie. Od 20 marca zapraszają na wystawę „Trudny wiek. Szapocznikow – Wajda – Wróblewski”. Nazwa nie nawiązuje do trudnego stulecia, ale do okresu dojrzewania. W obliczu wojny okazało się przeżyciem rzutującym na całą twórczość.

Prace Andrzeja Wajdy, Andrzeja Wróblewskiego i Aliny Szapocznikow
| Fotomontaż Ignacy Skrobia-Jaworski

Wspomniani Alina Szapocznikow, Andrzej Wajda i Andrzej Wróblewski należą do najwybitniejszych twórców swojego pokolenia. Łączą ich wspólne doświadczenia biograficzne, przede wszystkim młodość przeżyta w okresie II wojny światowej.

Na wystawie prezentowanych jest 120 prac z 25 muzeów, galerii i kolekcji prywatnych z 5 różnych krajów. Jest to nowa odsłona projektu „Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow – Wróblewski – Wajda”, czyli wystawy prezentowanej w 2018 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach, a zarazem pierwsza jego zagraniczna prezentacja.

Czytaj więcej: Spotkania z polską książką na Wileńskich Targach Książki 2020

Po sukcesie — Litwa

„To kolejny projekt IAM, który ukazuje prace najwybitniejszych polskich twórców powojennych. Po sukcesie ubiegłorocznej wystawy Andrzeja Wróblewskiego „Waiting room” w Moderna Galerija w Słowenii, tym razem publiczność litewska będzie mogła zapoznać się z fenomenem twórczości pokolenia «zarażonego wojną» oraz odkryć, w jaki sposób malarstwo, film i rzeźba interpretowały zbliżone doświadczenia” mówi Barbara Krzeska, zastępca dyrektora Instytut Adama Mickiewicza.

„Celem wystawy jest nie tylko reinterpretacja znanych dzieł sztuki i filmów, ale także ujawnienie tego, co łączy prace trzech artystów ogarniętych obsesją wojny i śmierci. Samo dorastanie jest często postrzegane jako wiek traumatyczny” — tłumaczy Anda Rottenberg, kuratorka wystawy.

„Ze względu na takie okoliczności jak życie rodzinne, relacje z rówieśnikami, system edukacji czy inicjacja seksualna, okres ten może zdeterminować całe życie człowieka. A jeśli ktoś musi doświadczyć śmierci rodzica, przetrwać trudną do zniesienia codzienność wojenną, w której niewiele jest cnoty i przyzwoitości, staje w obliczu «syndromu wojennego dojrzewania», naznaczonego wyjątkowym piętnem” — wyjaśnia.

Czytaj więcej: Świat oczywisty i wydęty. Baczyński jubileuszowo

Dojrzewanie w pożodze wojny

Inspiracją dla nazwy wystawy jest tytuł rzeźby Aliny Szapocznikow z 1956 r. (zwiedzający MO Museum będą mieli okazję zobaczyć również tę pracę), przedstawiającej nastoletnią postać.

„Trudny wiek” bowiem odnosi się nie tylko do tragicznego czasu historycznego, ale i do jednego z najważniejszych okresów w życiu człowieka — dojrzewania.

Andrzej Wróblewski, Wilniuk

Andrzej Wróblewski urodził się i wychował w Wilnie, w rodzinie słynnej artystki Krystyny Wróblewskiej i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego – Bronisława Wróblewskiego. W Wilnie mieszkał do osiemnastego roku życia i tam też, tworząc drzeworyty, rozpoczął swoją drogę artystyczną.

Jako nastolatek w czasie wojny uczęszczał na zajęcia w wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych.

„Chcemy przybliżyć naszej publiczności twórczość Andrzeja Wróblewskiego, artysty związanego z Wilnem, którego twórczość na Litwie jest jednak mało znana poza wąskim kręgiem specjalistów. Wystawa nawiązuje również do trudnego tematu historii Wilna w czasie II wojny światowej.” — mówi Milda Ivanauskienė, dyrektor MO Museum.

Wystawę można oglądać w MO Museum do 18 lipca.

Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Instytut Adama Mickiewicza

IAM to narodowa instytucja kultury, której celem jest budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie. Instytut współpracuje z partnerami zagranicznymi i inicjuje międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej.

Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 6 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei. W ramach dotychczas zrealizowanych działań Instytut zaprezentował 38 strategicznych programów, które obejrzało 60 milionów widzów. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Czytaj więcej: Rękopis „Pana Tadeusza” w Wilnie


Na podst.: organizatorzy