Sąd: akcja Tapinasa przeciwko AWPL-ZChR nie była negatywną kampanią polityczną

Okręgowy Sąd Administracyjny w Wilnie częściowo uwzględnił skargę dziennikarza i publicysty Andriusa Tapinasa oraz instytucji publicznej Laisvės TV. Uchylił część decyzji Najwyższej Komisji Wyborczej (VRK), że publikacja „Do widzenia, Waldemarze?” jest negatywną reklamą polityczną skierowaną przeciwko Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związkowi Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

Najwyższa Komisja Wyborcza podjęła taką decyzję w zeszłym roku 31 października po wyborach do Sejmu.

„Sąd zapoznawszy się ze sprawą konstatuje, że faktyczne okoliczności oraz regulacje prawne w sprawie pozwalają wyciągać wniosek, że wnioskodawcy nie są państwowymi politykami, partią polityczną czy uczestnikami politycznej kampanii i nie działali w interesie uczestnika kampanii ani za zapłatą, ani nie nieodpłatnie rozprzestrzeniając informację” — czytamy w komunikacie sądu.

„Nie są podmiotem politycznym”

Zgodnie z orzeczeniem sądu, Tapinas i jego Laisvės TV nie mogą być uznane za podmioty reklamy politycznej, a rozpowszechniane przez nie informacje nie mogą być uznane za reklamę polityczną. Ponadto stwierdza się, że wnioskodawcy stosowali się do przepisów aktów prawnych. W trakcie przygotowywania publikacji zaproponowali wypowiedzenie się na temat działalności oraz wartości partii AWPL-ZChR.

„Prace wydawnicze programu «Do widzenia, Waldemarze?» odbywały się bez wpływu partii politycznych i polityków. Dowody w sprawie potwierdzają, że żadna partia polityczna ani polityk nie wpłynęła na treść publikacji, jej treść nie promuje polityka ani partii politycznej, idei ani programów politycznych” — głosi opinia sądu.

Czytaj więcej: I tura wyborów do sejmu: zwycięstwo konserwatystów, AWPL-ZChR pod progiem wyborczym

Najwyższa Komisja Wyborcza zrobiła swoje

Sąd także poinformował, że odrzucił część skargi wnioskodawców, w której proszono o anulowanie części decyzji Najwyższej Komisji Wyborczej i przekazanie materiałów dowodowych do Komisji Etyki Informowania Społeczeństwa, aby ocenić wydawane przez Andriusa Tapinasa i jego Laisvės TV programy „Do widzenia, Waldemarze” oraz „Do widzenia, Woldemorcie” według zapisów Kodeksu Etyki Informowania Społeczeństwa.

Zdaniem sądu, w tej sprawie Najwyższa Komisja Wyborcza spełniła wymogi ww. przepisów. Rozstrzygnęła kwestie poruszone w skardze w ramach swoich kompetencji oraz odpowiednio skierowała sprawy niezwiązane ze swoimi kompetencjami do właściwego podmiotu, to jest do Komisji Etyki Informowania Społeczeństwa.

Decyzję można odwołać do Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy w ciągu 30 dni.

Czytaj więcej: Tapinas a sprawa polska

Wcześniejsze decyzje

W ubiegłym roku Najwyższa Komisja Wyborcza stwierdziła, że ​​kampania „Do widzenia, Woldemorcie?” i publikacja „Do widzenia, Waldemarze?” były negatywnymi reklamami skierowanymi przeciwko AWPL-ZChR, ale nie naruszały prawa wyborczego, gdyż ani Tapinas, ani Laisvės TV w kampanii politycznej nie uczestniczyli.

AWPL-ZChR wcześniej oskarżał Tapinasa o rażące naruszenie prawa wyborczego, ponieważ ten prowadził kampanię, której celem było zapobieżenie trafieniu posłów z ramienia tej partii do Sejmu Litwy.

Andrius Tapinas twierdzi, że nie złamał żadnego przepisu.

Czytaj więcej: Sąd Konstytucyjny zawyrokuje, czy akcja Tapinasa zaszkodziła AWPL-ZChR