Zaczyna się mała renowacja: przyjmowane są wnioski o modernizację systemów grzewczych i gorącej wody

Renowacja domu wielomieszkaniowego na Litwie
| Fot. archiwum BETA

Agencja Oszczędzania Energii Mieszkań (Būsto energijos taupymo agentūra, BETA) ogłasza nabór wniosków o drobną renowację. Od 23 kwietnia br. BETA przyjmuje wnioski o modernizację systemów grzewczych i dostarczania gorącej wody w domach wielomieszkaniowych, a także na instalację urządzeń do pozyskiwania gorącej wody z odnawialnych źródeł energii.

„Zaproszenie do składania wniosków o drobną renowację jest korzystne dla tych, którzy może jeszcze nie zdecydowali się na wdrożenie kompleksowych działań remontowych, ale nie są zadowoleni z temperatury powietrza w mieszkaniu w zimnej porze roku, czują potrzebę odnowienia swojego bloku i posiadania w nim lepszych warunków do życia” — podkreśla dyrektor BETA Valius Serbenta.

Jak mówi dyrektor BETA, rachunki za ogrzewanie często wynikają z równoważenia wewnętrznych rurociągów, dodatkowo podłączonych urządzeń grzewczych i poziomu automatyzacji punktu grzewczego. Jednak około 14 procent bloków wciąż korzysta z punktów grzewczych typu sowieckiego, co skutkuje wzrostem rachunków za ogrzewanie o 7-15 procent.

Mieszkańcy, chcący uzyskać dofinansowanie, muszą wymienić stare punkty grzewcze na nowe, zautomatyzowane albo odnowić stare zużyte punkty grzewcze, które nie mają funkcji automatycznego utrzymywania zadanej temperatury gorącej wody wewnątrz systemu dostarczania gorącej wody w budynku.

Do wsparcia mogą się kwalifikować także te domy wielomieszkaniowe, w których punkt grzewczy został wymieniony i posiadają one niezależny system dostarczania ciepła.

Wnioski mogą składać zarządcy obiektów wspólnego użytkowania domu wielomieszkaniowego, samorządowi administratorzy wdrażania programu zwiększania wydajności energetycznej, przedsiębiorstwa dostarczające ciepło, także inne osoby, upoważnione przez właścicieli mieszkań i innych pomieszczeń budynku.

Można się zwracać o wsparcie

Dla osób planujących wdrożenie środków poprawy wydajności energetycznej w tym naborze przewidziane jest wsparcie w wysokości 30 procent ze środków Programu Przeciwdziałania Zmianie Klimatu.

Będzie ono przeznaczone na takie narzędzia, jak wymiana grzejników, instalacja zaworów termostatycznych, wymiana rurociągów, montaż indywidualnych urządzeń do pomiaru ciepła lub rozdzielników ciepła, wdrażanie inteligentnego pomiaru, umożliwiającego równoczesny odczyt wskazań z rozdzielników i liczników gorącej wody w mieszkaniach, a także inne.

Dla tych, którzy planują zainstalować urządzenia do pozyskiwania gorącej wody z odnawialnych źródeł energii, przewidziane jest wsparcie na kolektory słoneczne płytowe i próżniowe, instalację bojlerów i zbiorników akumulacyjnych, montaż pomp gorącej wody o niskiej mocy, instalację elektrowni fotowoltaicznych (na pokrycie zapotrzebowania na prąd elektryczny, wynikający z potrzeby przygotowywania gorącej wody) i inne.

Wnioski przyjmowane są w Agencji Oszczędzania Energii Mieszkań (wnioski przyjmowane są we wszystkich oddziałach regionalnych BETA) do 1 lutego 2022 roku albo do czasu, kiedy nie zostanie przekroczona kwota 800 tysięcy euro, przewidziana na wdrażanie tego środka.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Zam. 2351