Nauczyciele z Wileńszczyzny na Internetowym Forum Polonijnym. „Warto pilnować edukacji w języku ojczystym”

Administracja grupy na Facebooku, która zrzesza polskich uczniów i nauczycieli na Litwie — Polska Szkoła Wirtualnej na Litwie — uczestniczyła w Internetowym Forum Polonijnym. Na spotkaniu jednym z prelegentów był sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą, Jan Dziedziczak.

| Graf. organizatorzy

Spotkanie dotyczyło aktualnych wyzwań stojących przed młodymi Polakami na całym świecie. W szczególności skupiono się na studiach za granicą i w Polsce oraz szukano nowych możliwości promowania polskości. Przemawiali również Anna Popek, dziennikarka, oraz Edgar Kobos — młodzieżowy delegat RP do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Internetowe Forum Polonijne to projekt łączący Polonię i Polaków z całego świata, którego celem jest pielęgnowanie i popularyzowanie polskich tradycji i obyczajów za granicą wśród młodego pokolenia.

Jego głównym zadaniem jest utworzenie wirtualnej przestrzeni dla instytucji, organizacji i indywidualnych osób mieszkających poza granicami kraju, które chcą aktywnie działać na rzecz dobrego imienia Polski i Narodu Polskiego. Forum będzie również otwartym miejscem dialogu dla osób z Polski, zainteresowanych bezpośrednią współpracą z Polonią i Polakami żyjącymi poza granicami kraju.

Wbrew pandemii

W trakcie forum głos zabrała Anna Pawiłowicz-Janczys, administratorka grupy Polska Szkoła Wirtualna na Litwie. Przedstawiła ona roczny dorobek grupy. Były to m.in. partnerstwo w ramach grupy ze szkołami polonijnymi, wyniki międzynarodowego projektu MEW@, wystawy i konkursy.

Minister Jan Dziedziczak podziękował nauczycielom, którzy wbrew wszelkim trudnościom nie stracili ducha i zaangażowania. Docenił angaż w czasie pandemii w projekty ważne dla Polaków oraz promowanie Polski poza jej granicami.

„Polska jest kluczem do wszystkiego. (…) Edukacja w języku ojczystym jest ważnym elementem w życiu każdego Polaka” — podkreślił Jan Dziedziczak. Dodał, że edukacja Polska na Litwie ma prawo bytu i „warto tego pilnować”.

Nauczycielki Anna Pawiłowicz-Janczys i Krystyna Masalska, moderatorka grupy, były jedynymi przedstawicielkami Litwy biorącymi udział w II Internetowym Forum Polonijnym.

II edycja wirtualnego zjazdu „Internetowego Forum Polonijnego” jest współfinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt realizuje Stowarzyszenie „Dumni z Polski”.

MEW@ i album

Grupa Polska Szkoła Wirtualna na Litwie wcześniej w tym roku organizowała m.in. projekt MEW@ oraz album z okazji 2 i 3 maja.

Projekt MEW@ skupił uczniów w pięciu spotkaniach, w których polscy uczniowie z różnych krajów mieli okazję poznać swoje lokalne tradycje, a także wymienić się pasjami i zainteresowaniami.

Czytaj więcej: Podsumowanie projektu MEW@. „Taki projekt to forma patriotyzmu”


Na podst.: organizatorzy, Polska Szkoła Wirtualna na Litwie