Studenci i uczniowie kształcenia zawodowego mogą wrócić na zajęcia

Studenci i uczniowie szkół zawodowych mogą wrócić na na zajęcia — informuje Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej. Powrót studentów i uczniów szkół zawodowych do kształcenia kontaktowego 24 maja był zapowiedziany już wcześniej. Wymogi obowiązujące wobec takich zajęć obejmują wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję powierzchni oraz okresowe badania na obecność koronawirusa.

Studenci mogą wrócić do zajęć kontaktowych, ale pod pewnymi warunkami
| Fot. ELTA

Wstępne szkolenie zawodowe i szkolnictwo wyższe mogą odbywać się w sposób mieszany, przeprowadzając okresowe badania studentów i pracowników kontaktowych lub stosując samokontrolę pod koronawirusa.

Czytaj więcej: Szkoły będą mogły same testować. Ułatwienie ma usprawnić nauczanie stacjonarne

Zajęcia w maskach

W miejscach zajęć wszystkie osoby muszą nosić maski, z wyjątkiem osób z niepełnosprawnościami, które nie mogą nosić masek ze względu na stan zdrowia. W takim przypadku zaleca się noszenie przyłbicy.

Zgodnie z zatwierdzonymi procedurami należy zadbać o to, aby osoby uczestniczące w szkoleniach nie miały bezpośredniego kontaktu z pracownikami, którzy nie prowadzą szkoleń lub z innymi osobami nieuprawnionymi.

Kształcenie zawodowe lub studia wyższe odbywać się będzie z maksymalnie 10 uczestnikami jednocześnie, z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów między wszystkimi osobami przebywającymi w sali lub w grupach 11-30 uczestników, przy minimalnej odległości 2 metrów oraz zapewniając powierzchnię 10 metrów kwadratowych na osobę.

W miarę możliwości zaleca się, aby nie wykonywać zadań, które należy wykonywać bez maski (np. związanych ze sportem, śpiewem, tańcem itp.).

Testy i mierzenie temperatury

Stan zdrowia pracowników i osób uczestniczących w szkoleniach musi być monitorowany, musi być umożliwione mierzenie temperatury ciała.

Osoba, u której wystąpią objawy ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, powinna niezwłocznie opuścić pomieszczenie i skonsultować się z lekarzem rodzinnym.

Na teren szkolenia nie mogą wchodzić osoby z obowiązkową izolacją.

Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, muszą być wentylowane przed przyjściem uczestników oraz podczas każdej przerwy. Często dotykane powierzchnie należy czyścić środkiem do czyszczenia przynajmniej dwa razy dziennie.

Uczestnicy zajęć muszą wykonywać szybkie testy antygenowe w ramach samokontroli co 3-4 dni podczas pracy kontaktowej. Wykonywanie testów i kontrola ich wyników musi być nadzorowana przez pracownika wyznaczonego przez kierownika placówki oświatowej.


Na podst.: BNS, SMM