Więcej

  Szkoły będą mogły same testować. Ułatwienie ma usprawnić nauczanie stacjonarne

  Czytaj również...

  Szkoły, które zdecydowały o powrocie do nauczania stacjonarnego dla uczniów klas 5-11, będą mogły same zbiorowo testować szybkimi testami antygenowymi. Po dostosowaniu przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia przepisów dotyczących egzaminowania uczniów, będą mogli oni wrócić do szkół, jeśli zgodzą się na okresowe przeprowadzanie testów kontrolnych.

  W przypadku wykrycia wirusa testem na antygeny, uczniowie będą musieli poddać się testowi PCR, który jest pewniejszy. Do tego czasu jednak mogą uczyć się stacjonarnie
  | Fot. ELTA, Dainius Labutis

  Będą mogli wykonać test na antygeny samodzielnie lub z pomocą wyznaczonej przez szkołę osoby odpowiedzialnej. Bez okresowych testów edukacja będzie mogła odbywać się wyłącznie na zewnątrz lub, jak obecnie, zdalnie. Decyzja ta wejdzie w życie 10 maja.

  Na prośbę Wilna

  „Ministerstwo wysłuchało Samorząd Miasta Wilna i uprościło procedurę powrotu do szkolenia kontaktowego. W Wilnie nie mamy wystarczającej liczby specjalistów do spraw zdrowia, którzy mogliby obsłużyć 157 placówek oświatowych w pobieraniu próbek do badań. Ale uczniowie na pewno będą mogli to zrobić samodzielnie, pod okiem pracownika szkoły. Test należy powtarzać co trzy lub cztery dni” — powiedział wicemer Wilna, Tomas Gulbinas.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Administracje szkół będą musiały wyznaczyć pracownika do nadzorowania samotestowania się, zapewniając, że wyniki testów antygenowych dla każdej klasy są zapisywane na formularzu zatwierdzonym przez dyrektora szkoły. Wyznaczony członek personelu będzie pomagał uczniom w teście, jeśli to konieczne, zadba o organizację przepływu uczniów, higienę i środki bezpieczeństwa.

  Czytaj więcej: Jeśli powrót maturzystów będzie pomyślny, do szkół wrócą i inni uczniowie

  Jeśli się trafi…

  W przypadku pozytywnego wyniku testu antygenowego pracownik będzie odpowiedzialny za poinformowanie opiekunów uczniów do 16 roku życia zgodnie z prawem bądź samych uczniów i zalecenie rejestracji na test PCR, który jest wolniejszy, ale bardziej dokładny.

  Samorząd Wilna, chcąc mieć wgląd w sytuację, poprosił o przeprowadzenie ankiety wśród rodziców. Ma ona zbadać, w jaki sposób chcieliby, żeby ich dzieci zakończyły ten rok szkolny. Badanie i opinia rodziców pomogą ocenić sytuację w ogólnym kontekście i będą dla szkoły jednym z kryteriów przy podejmowaniu decyzji.

  Czytaj więcej: Szkoły muszą odpowiedzieć ministerstwu odnośnie wznowienia nauki

  Uczniowie chcą powrotu

  „Po roku nauki na odległość uczniowie w końcu mają możliwość powrotu na zajęcia. Widzimy, że brakuje im komunikacji na żywo, kontaktu nie tylko z kolegami z klasy, ale także z nauczycielami. W zeszłym tygodniu zachęcaliśmy wileńskie szkoły do ​​skorzystania z miejskich przestrzeni na lekcje. Wilno przygotowało pełną listę pomysłów na to. Od badań bioróżnorodności w parku na Zakrecie, aż po warsztaty reżyserskie lub spacer po historycznych Żyrmunach” — mówi Marija Vyšniauskaitė, zastępca dyrektora administracji Samorządu Miasta Wilna, o rozszerzonych możliwościach szkolenia kontaktowego.

  Szkoły są zachęcane do korzystania z uproszczonych procedur testowania uczniów. Jeśli nadal okaże się to dla szkół zbyt trudne i niepraktyczne, będą mogły one kontynuować naukę na odległość.

  Obecnie kształcenie stacjonarne prowadzi 106 wileńskich szkół. Uczniowie wrócili do nich w ramach programu edukacji podstawowej testując się metodą zbiorową.

  Ponad połowa maturzystów rozpoczęła w tym tygodniu naukę na żywo w 41 placówkach wileńskich.


  Na podst.: BNS, VMS

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o byciu pięknym na wiosnę

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka pisze o pięknych...

  Architekt „zaszczycony monarszym zadowoleniem”

  Dr Jerzy Remer pisał: „Gorliwi zwolennicy Targowicy, w tym biskup Ignacy Massalski, opuszczają stolicę litewską, lecz już 14 czerwca 1793 r. wkroczą do Wilna wojska carskie. Od tej chwili rozpoczyna się tragiczny, 125 lat trwający, okres Wilna w okowach...

  Pemiera filmu o Lili Kiejzik w kinie Pasaka w Wilnie

  Lila Kiejzik to znana reżyserka teatralna i kierowniczka artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, animatorka kultury, organizatorka międzynarodowych festiwali teatralnych, pedagog, wychowawczyni kilku pokoleń aktorów. „Z Lilą wyruszamy w podróż do jej rodzinnego domu w Dojlidach, w którym wychowała się...

  In Memoriam Czesław Sokołowski

  Nasz wspaniały CZESŁAW SOKOŁOWSKI już nie pomoże nam w bajkach zagrać Wilka czy Twardowskiego, nie zaśpiewa swojej pięknej wersji Miłoszowkiej „Piosenki o porcelanie” i nigdy nam już nie zaśpiewa ze sceny Teatru na Pohulance „Wilno, czy Ty...