Jutro konferencja EFHR o mniejszościach, oglądać prelekcje może każdy

Już w najbliższą środę, 26 maja, odbędzie się konferencja Europejskiej Fundacji Praw Człowieka. Omówi się sytuację mniejszości narodowych na Litwie, wskazując na możliwości prawne, jakie oferują instytucje zarówno litewskie, jak też międzynarodowe. Język konferencji to litewski i angielski. Wypowiedzą się przedstawiciele polskiej mniejszości narodowej na Litwie, jej eksperci oraz eksperci zagraniczni.

| Graf. organizatorzy

Z powodu pandemii koronawirusa konferencja odbędzie się w formie zdalnej. Jednak, jak zaznacza fundacja, umożliwia to też większy zasięg — oglądać prelekcje znanych ekspertów będzie mógł każdy chętny. Wystarczy wejść na stronę wydarzenia www.efhr.eu/live i wybrać odpowiednią ścieżkę dźwiękową — litewską lub angielską.

Konferencja będzie prowadzona w dwóch językach przy użyciu tłumaczenia symultanicznego.

O litewskiej polityce względem mniejszości narodowych opowie przedstawicielka Departamentu Mniejszości Narodowych przy rządzie Republiki Litewskiej Vaiva Vėželytė-Pokladova, natomiast sytuację socjologiczną i wyzwania, przed jakimi stoją wspólnoty etniczne na Litwie rozpatrzy dr Monika Frėjutė-Rakauskienė z Litewskiego Centrum Badań Społecznych.

Ważnym aspektem omawianym podczas konferencji będzie kwestia językowa. Perspektywę unijnego prawa językowego przedstawi prof. dr hab. Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z kolei ekspert prawa europejskiego i międzynarodowego dr Łukasz Wardyn odniesie się do konkretnej problematycznej sytuacji na gruncie państwowym i przedstawi ewolucję orzecznictwa ws. pisowni nielitewskich imion i nazwisk na Litwie.

Wśród omawianych tematów, ważnych dla społeczności polskiej na Litwie, pojawi się też oświata. Danuta Szejnicka z Narodowej Agencji Oświaty przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu RL zaprezentuje odnowione podstawy programowe w nauczaniu języków ojczystych dla uczniów szkół mniejszości narodowych.

Podczas konferencji będzie też mowa o dyskryminacji ze względu na narodowość — kto może jej doświadczyć, jak ją rozpoznać i dokąd zgłosić takie przypadki opowie kontroler ds. równych szans Birutė Sabatauskaitė.

| Graf. organizatorzy

Nie zabraknie spojrzenia na kwestie mniejszości narodowych z perspektywy międzynarodowej. Obowiązujące regulacje europejskie i światowe przedstawią dr hab. Elżbieta Kuzborska-Pacha (przedstawicielka urzędu wysokiego komisarza ds. mniejszości narodowych OBWE), dr Agnieszka Szklanna (Komitet ds. Praw Człowieka przy Radzie Europy), dr Fernand de Varennes (specjalny sprawozdawca ds. mniejszości ONZ), dr Ljubica Djordjević (Europejskie Centrum ds. Mniejszości) i inni.

Początek wydarzenia jest planowany o godzinie 10:30 czasu litewskiego.

Organizator konferencji: Europejska Fundacja Praw Człowieka.


Na podst.: organizatorzy