Czterech twórców nagrodzonych premiami mera Wilna

Samorząd Miasta Wilna podziękował twórcom stolicy za promocję kultury Wilna, miasta i inicjatywy oraz nagrodził najbardziej zasłużonych. W tym roku jest to czterech twórców w dziedzinie sztuki i literatury.

| Fot. Saulius Žiūra

Poeta Vladas Braziūnas otrzymuje nagrodę w wysokości 3 000 euro za swój tomik poetycki „Vilniaus heteroglosija” (pol. „Wileńska polifonia”).

Artysta oraz inicjator instalacji Gitenis Umbras za twórczość artystyczną dla Wilna — 2 000 euro.

Interdyscyplinarna artystka Julia Janulaitytė za inicjatywę Szklanej Dzielnicy — 2 000 euro.

Dla autora literatury dziecięcej Mariusa Marcinkevičiusa za książkę „Akmenėlis” — 2 000 euro.

Wyzwanie pandemii

„Ostatni rok dla twórców zdecydowanie był okresem doświadczeń, wstrzymanie starych i nowych projektów oraz czas rozłąki. Cieszymy się, że muza nie opuściła twórców i dziś możemy przyznać nagrodę specjalną artystom, którzy w swojej twórczości najwyraźniej odzwierciedlili Wilno” — mówił Remigijus Šimašius, mer Wilna.

Nowy zbiór wierszy Braziūnasa „Vilniaus heteroglosija” (pol. „Wileńska polifonia”) odzwierciedla wiele akcentów stolicy i mówi o Wilnie, otwierając różnorodność miasta w wielu płaszczyznach i głosach.

Umbrasas stworzył i zrealizował ponad 40 obiektów, kampanii i projektów dla wileńskiej przestrzeni publicznej. Ważną częścią jego pracy są publiczne akcje artystyczne, które skupiają ludzi mieszkających w tym mieście.

Janulaitytė stała się kreatywnym motorem społeczności Szklanej Dzielnicy (przy ul. Stiklių). Jej zasługą zaczęto zgłębiać tożsamość dzielnicy, opowiadać historie przestrzeni Starego Miasta, tworzyć nowe atrakcje, szlaki kulturowe, tradycje, ulepszać infrastrukturę, przyciągać inwestorów i miłośników kultury Starego Miasta.

W książce „Akmenėlis” Marcinkevičius opowiada historię przyjaźni dzieci — Rivki i Etana, które przepojone strachem weszły do ​​getta wileńskiego podczas drugiej wojny światowej. Zdaniem pisarza temat Holokaustu można, a nawet powinno się, poruszać z dziećmi.

Premie przyznawane są za literaturę, sztukę, architekturę, muzykę, teatr, kino, taniec, fotografię i inne dzieła, które odzwierciedlają Wilno, mieszkańców Wilna, ich światopogląd oraz wydarzenia, zjawiska lub osobowości ważne dla miasta. W ciągu piętnastu lat premii, wręczono ją dla 28 twórców. Wśród nich — Algimantas Baltakis, Aidas Marčėnas, Justinas Marcinkevičius, Marius Burokas, Ona Narbutaitė, Eglė Ridikaitė, Leonardas Gutauskas, Vytautas Tomaševičius, Darius Pocevičius i inni.

Czytaj więcej: Wilno ustanowiło nagrodę im. Mieczysława Dordzika. Uhonoruje najodważniejszych młodzieńców


Na podst.: SMW