Więcej

  Litwa bierze się za cyfryzację — zainicjowano Centrum Otwartych Danych i Transformacji Cyfrowej

  Czytaj również...

  Rząd Litwy ogłosił przystąpienie do realizacji zapisów XVIII Programu Rządu Republiki Litewskiej w kwestii otwarcia danych oraz cyfryzacji kraju. Na poniedziałkowym posiedzeniu zatwierdzono inicjatywę Centrum Kompetencji Otwartych Danych i Transformacji Cyfrowej. Instytucja ta ma wspomóc dalsze postępowanie cyfryzacji kraju i administracji.

  Cyfryzacja ma nie tylko ułatwić życie mieszkańcom, ale także przynieść daleko sięgające oszczędności
  | Fot.; opr. Ignacy Skrobia-Jaworski

  „Dążymy do ustanowienia obowiązku udostępniania danych dla sektora publicznego i zapewnienia, że ​​państwowe systemy informacyjne są rozwijane w sposób skoordynowany, bez tworzenia różnych systemów informatycznych automatyzujących te same funkcje instytucji, zapewniając możliwość wymiany danych i ponownego wykorzystania zgromadzonych danych, a także wspólne systemy” — powiedziała kanclerz rządu Giedrė Balčytytė.

  Centrum Kompetencji Otwartych Danych i Transformacji Cyfrowej będzie odpowiadać za pomoc instytucjom w planowaniu działań związanych z otwieraniem danych i transformacją cyfrową, realizację projektów, koordynację działań międzyinstytucjonalnych, inicjowanie wspólnych rozwiązań i zapewnianie jakości wdrażania, upowszechnianie wiedzy potrzebnej do otwierania danych.

  Dwa etapy działań

  Inicjatywa centrum byłaby realizowana w dwóch etapach przez Kancelarię Rządu. W pierwszym etapie grupa ekspertów Centrum Kompetencji zostałaby utworzona przy Kancelarii Rządu z pomocą Ministerstwa Gospodarki i Innowacji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Departamentu Statystyki, Komitetu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i innych zainteresowanych stron.

  Utworzona grupa ekspercka przygotuje i przedłoży rządowi propozycje dotyczące scentralizowanego zarządzania tworzeniem, użytkowaniem i rozwojem państwowych zasobów informatycznych, ustalanie priorytetów tworzenia państwowych zasobów informacyjnych, użytkowania i finansowania rozwoju, danych państwowych, rejestrów, a także wspólnych standardów.

  W drugim etapie funkcje Centrum Kompetencji Otwartych Danych i Transformacji Cyfrowej zostałyby przekazane instytucji upoważnionej przez Rząd Litwy.

  Czytaj więcej: Litwa dołączyła do funduszu inwestycyjnego Trójmorza

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  XVIII Program Rządu Republiki Litewskiej

  Program przedstawiony w marcu zakłada intensywną modernizację państwa także w zakresie danych. Obecnie większość instytucji ma własne systemy, które stosują scentralizowany standard uwierzytelnienia tożsamości — wrota władzy (lit. valdžios vartai) lub bankowość elektroniczna.

  Oficjalna grafika promująca plan rządu
  | Graf. LRV, tłum. Ignacy Skrobia-Jaworski

  „W cyfrowym harmonogramie stawiamy sobie cel otworzyć jak najwięcej danych i jak najwięcej decyzji podejmować bazując na nich, przestać doskonalić elektroniczne systemy poszczególnych instytucji, a skoordynować je tak, aby przynosiły korzyści dla biznesu i państwa” — w marcu o otwartych danych mówiła premier Ingrida Šimonytė.

  Czytaj więcej: Plan zadań dla resortów na lata 2021-2024 — co w nim dla Polaków i Polski?


  Na podst.: LRV, SD, własne

  Afisze

  Więcej od autora

  Prace twórców, związanych z Wilnem na wystawie w pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu

  Muzeum Okręgowe w Suwałkach, we współpracy z Dyrekcją Trockiego Historycznego Parku Narodowego na Litwie, przygotowało wystawę prezentującą twórczość malarzy miasta i regionu związanych z Wilnem. Pokazywani są przede wszystkim twórcy z okresu międzywojennego (1918-1939), kiedy to Wilno przeżywało swój...

  Recenzja „Robczika”. Przerażające wołanie o pomoc. A kto pomoże?

  Powrót do lat 90. Widowisko przedstawia problemy Wileńszczyzny ponad 20 lat wstecz. Utratę pracy i problemy z tego się wyłaniające, pracę w szkołach z Polakami, którzy utracili piękno języka poprzez uleganie wschodnim wpływom. Agresja. Zagonionych rodziców, którzy skupiają się wyłącznie...

  Uczniowie Gimnazjum w Awiżeniach w międzynarodowym projekcie wymiany młodzieży [Z GALERIĄ]

  Celem projektu jest budowanie więzi i relacji młodzieży szkolnej z Litwy i Polski. Uczniowie zgłębili wiadomości o kulturze i tradycjach obu krajów. Jednak podstawowym zadaniem tego projektu było kształtowanie otwartości, pewności siebie oraz zdolności adaptacyjnych. Pierwszy dzień wymiany upłynął na...

  Impreza świętojańska w Rudominie

  Już od początku imprezy na małych i dużych gości święta będą czekały konkursy i zabawy. Dobry nastrój podczas imprezy gwarantuje dźwięk żywej muzyki i występy artystyczne. Dobre emocje zabezpieczą goście koncertu. Dla was na scenie się okażą: zespół z Ukrainy...