Litwa bierze się za cyfryzację — zainicjowano Centrum Otwartych Danych i Transformacji Cyfrowej

Rząd Litwy ogłosił przystąpienie do realizacji zapisów XVIII Programu Rządu Republiki Litewskiej w kwestii otwarcia danych oraz cyfryzacji kraju. Na poniedziałkowym posiedzeniu zatwierdzono inicjatywę Centrum Kompetencji Otwartych Danych i Transformacji Cyfrowej. Instytucja ta ma wspomóc dalsze postępowanie cyfryzacji kraju i administracji.

Cyfryzacja ma nie tylko ułatwić życie mieszkańcom, ale także przynieść daleko sięgające oszczędności
| Fot.; opr. Ignacy Skrobia-Jaworski

„Dążymy do ustanowienia obowiązku udostępniania danych dla sektora publicznego i zapewnienia, że ​​państwowe systemy informacyjne są rozwijane w sposób skoordynowany, bez tworzenia różnych systemów informatycznych automatyzujących te same funkcje instytucji, zapewniając możliwość wymiany danych i ponownego wykorzystania zgromadzonych danych, a także wspólne systemy” — powiedziała kanclerz rządu Giedrė Balčytytė.

Centrum Kompetencji Otwartych Danych i Transformacji Cyfrowej będzie odpowiadać za pomoc instytucjom w planowaniu działań związanych z otwieraniem danych i transformacją cyfrową, realizację projektów, koordynację działań międzyinstytucjonalnych, inicjowanie wspólnych rozwiązań i zapewnianie jakości wdrażania, upowszechnianie wiedzy potrzebnej do otwierania danych.

Dwa etapy działań

Inicjatywa centrum byłaby realizowana w dwóch etapach przez Kancelarię Rządu. W pierwszym etapie grupa ekspertów Centrum Kompetencji zostałaby utworzona przy Kancelarii Rządu z pomocą Ministerstwa Gospodarki i Innowacji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Departamentu Statystyki, Komitetu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i innych zainteresowanych stron.

Utworzona grupa ekspercka przygotuje i przedłoży rządowi propozycje dotyczące scentralizowanego zarządzania tworzeniem, użytkowaniem i rozwojem państwowych zasobów informatycznych, ustalanie priorytetów tworzenia państwowych zasobów informacyjnych, użytkowania i finansowania rozwoju, danych państwowych, rejestrów, a także wspólnych standardów.

W drugim etapie funkcje Centrum Kompetencji Otwartych Danych i Transformacji Cyfrowej zostałyby przekazane instytucji upoważnionej przez Rząd Litwy.

Czytaj więcej: Litwa dołączyła do funduszu inwestycyjnego Trójmorza

XVIII Program Rządu Republiki Litewskiej

Program przedstawiony w marcu zakłada intensywną modernizację państwa także w zakresie danych. Obecnie większość instytucji ma własne systemy, które stosują scentralizowany standard uwierzytelnienia tożsamości — wrota władzy (lit. valdžios vartai) lub bankowość elektroniczna.

Oficjalna grafika promująca plan rządu
| Graf. LRV, tłum. Ignacy Skrobia-Jaworski

„W cyfrowym harmonogramie stawiamy sobie cel otworzyć jak najwięcej danych i jak najwięcej decyzji podejmować bazując na nich, przestać doskonalić elektroniczne systemy poszczególnych instytucji, a skoordynować je tak, aby przynosiły korzyści dla biznesu i państwa” — w marcu o otwartych danych mówiła premier Ingrida Šimonytė.

Czytaj więcej: Plan zadań dla resortów na lata 2021-2024 — co w nim dla Polaków i Polski?


Na podst.: LRV, SD, własne