Litwa dołączyła do funduszu inwestycyjnego Trójmorza

Agencja Rozwoju Inwestycji Publicznych Republiki Litewskiej zobowiązała się inwestować 20 mln euro w ramach funduszu inwestycyjnego Trójmorza. Tym samym Litwa stała się pełnoprawnym członkiem funduszu.

Mapa ilustracyjna, Trójmorze
Inicjatywa Trójmorza zrzesza m.in. Polskę i Litwę
| Graf. Ignacy Skrobia-Jaworski

Trójmorze to międzynarodowa organizacja gospodarczo-polityczna, w której skład wchodzi Litwa, Polska, Łotwa, Estonia, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. W zeszłym roku organizacja zatwierdziła cel funduszu inwestycyjnego – rozwijać infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową oraz pomóc zmniejszyć różnice rozwoju regionów Unii Europejskiej. Ważną rolą jest wzmocnienie wykorzystania kapitału oraz środków unijnych.

Transport, energetyka i cyfryzacja

Decyzję o dołączeniu do funduszu inwestycyjnego Trójmorza przedstawił w zeszłym roku prezydent Republiki Litewskiej, Gitanas Nausėda podczas wirtualnego spotkania głów państw zrzeszonych.

„Litwa ocenia inicjatywę Trójmorza jako wyjątkową regionalną platformę wzmacniania wzajemnej współpracy, przyspieszenia spójności Unii Europejskiej i pogłębienie strategicznych więzi z USA. To wspólny wkład w bezpieczeństwo regionalne nas wszystkich. Zwiększająca się liczba krajów dołączających do 3SIIF (Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza – przyp. red.) i włączenie się USA rozwija nasze możliwości realizacji ważnych projektów w dziedzinach transportu, energetyki i cyfryzacji” – w komunikacie powiedziała doradczyni Asta Skaisgirytė.

Według ministra spraw zagranicznych Gabrieliusa Landsbergisa, pandemia koronawirusa i jej skutki uwidoczniły wagę współpracy regionalnej oraz dobrze rozwiniętej infrastruktury.

„Dlatego ważnym jest pogłębianie współpracy politycznej i gospodarczej w ramach Inicjatywy Trójmorza, dążąc, aby format ten mógł pomóc stymulowania odbudowy gospodarki regionu jak i UE po pandemii” – mówił minister.

Minister finansów Gintarė Skaistė podkreśliła, że dla Litwy ważnym jest zapewnić nowe źródła finansowania na rzecz potrzebnych projektów infrastruktury, szczególnie akcentując system cyfrowy.

„Taka potrzeba w kontekście aktualiów światowych jest ważna jak nigdy dotąd. 3SIIF stworzy własny kapitał bez dodatkowych narzędzi – uprzywilejowane akcje, konwertowane obligacje, pożyczki akcjonariuszy” – powiedziała minister.

Gigantyczne inwestycje

W danej chwili w 3SIIF udział bierze 9 krajów. Polska do funduszu wniosła bądź zobowiązała się wnieść 550 mln euro Rumunia 200 mln, Słowenia 23. Estonia, Łotwa, Węgry, Bułgaria, Chorwacja i Litwa wniosą po 20 mln euro. Agencja rządu USA, Międzynarodowa Korporacja Finansów Rozwoju wpłaci 300 mln dolarów amerykańskich (ok. 250 mln euro).

Rząd Republiki Litewskiej podjął decyzję o dołączeniu do funduszu 16 września.

Potrzeba inwestycyjna w zakresie transportu, energetyki i cyfryzacji w regionie Trójmorza stanowi ok. 600 mld euro, 3SIIF planuje zgromadzić środki sięgające 3-5 mld euro.


Na podst.: 3SIIF, BNS