Więcej

  Młodzi poloniści z Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Atrakcyjny kierunek: polonistyka z pedagogiką

  Czytaj również...

  23 czerwca dyplomy ukończenia studiów otrzymali studenci Uniwersytetu Witolda Wielkiego. W Wilnie uroczyście świętowali absolwenci Akademii Edukacji, wśród nich również poloniści, którzy dyplomy licencjackie otrzymali z rąk rektora Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie prof. Juozasa Augutisa.

  Poloniści, którzy dyplomy licencjackie otrzymali z rąk rektora Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie prof. Juozasa Augutisa
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Uroczystość, podobnie jak ostatnie semestry studiów, przebiegała pod znakiem ograniczeń pandemicznych. Świadczyły o tym nie tylko maski, ale również ograniczona liczba uczestników wydarzenia. Ci, którzy nie mogli osobiście wziąć udziału w uroczystości, mogli ją obejrzeć podczas transmisji na żywo.

  Razem z polonistami dyplomy otrzymali absolwenci innych kierunków filologicznych, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, historii i etyki, zarządzania karierą, muzyki, geografii, informatyki oraz zarządzania oświatą. Wręczając dyplomy, rektor prof. Augutis podkreślił znaczenie pracy nauczyciela i zobowiązania wynikające z otrzymanego dyplomu Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

  Ambasador RP: „Liczę na dobrą współpracę”

  W uroczystości wzięła udział również Ambasador RP na Litwie, Urszula Doroszewska, która podziękowała Panu Rektorowi Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie za dobrą współpracę.

  W uroczystości wzięła udział również Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  – Wielki to zaszczyt dla mnie, jako ambasadora RP, uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Jestem ogromnie wdzięczna Panu Rektorowi Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, który pomógł w rozwiązaniu tak bardzo ważnej kwestii nauczania w języku polskim na studiach nauczycielskich. Państwo polskie wspiera studentów pochodzenia polskiego w wielu państwach na świecie, pomaga uczelniom, które biorą udział w umacnianiu roli języka polskiego oraz w przygotowywaniu nauczycieli – podkreśliła Doroszewska.

  Ambasador RP zauważyła również, że studia polonistyczne pełnią znaczącą rolę w rozwoju polsko-litewskich relacji. Podkreśliła również znaczenie pracy nauczycieli, nie tylko języka polskiego, ale również innych przedmiotów oraz patriotyczny wymiar tego zawodu.

  – Praca dla własnego kraju jest niezwykle ważna. Swoim życiem i pracą powinniście promować współpracę w naszym regionie, w Europie Centralnej, w Europie Wschodniej, żebyśmy razem mogli zrobić wiele ważnych rzeczy. Liczę na bardzo dobrą współpracę w przyszłości z Państwa uczelnią – zwróciła się do obecnych na sali.

  Po polonistyce pracy nie brakuje

  Dr Henryka Sokołowska, kierownik Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, podkreśla, że absolwenci polonistyki nie mają problemów ze znalezieniem pracy.

  – Nasze studia uzupełniają ważną lukę w systemie oświatowym na Litwie. Pozwalają na kształcenie nauczycieli, którzy mają kwalifikacje zarówno pedagogiczne, jak również polonistyczne. Wielu z naszych absolwentów rozpoczyna pracę jeszcze w czasie studiów. Znajdują zatrudnienie przede wszystkim jako nauczyciele klas początkowych i wychowawcy w przedszkolach, w których nauka odbywa się w języku polskim – mówi „Kurierowi Wileńskiemu”.

  Jak zauważa Sokołowska, od lat nikt nie kształci na Litwie nauczycieli i pedagogów dla polskich szkół, a nauczycieli, zwłaszcza edukacji wczesnoszkolnej, bardzo brakuje.

  – Proponujemy takie rozwiązanie tego problemu: studia polonistyczne i pedagogiczne, a później, w miarę potrzeb, uzupełnianie kwalifikacji koniecznych do nauczania w szkołach początkowych i przedszkolach w ramach studiów podyplomowych, które można odbywać już w czasie pracy w szkole. Nie jest to problem, bo nasza uczelnia tworzy program studiów podyplomowych w taki sposób, by były łatwo dostępne dla osób pracujących – podsumowała dr Henryka Sokołowska, kierownik Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

  Tegoroczni maturzyści przed wyborem

  Czerwiec to nie tylko czas wręczania dyplomów, ale również początek rekrutacji na studia. Jak podkreśla rozmówczyni „Kuriera Wileńskiego”, warto, by tegoroczni maturzyści wzięli pod uwagę studia polonistyczne, gdyż mają one wiele zalet.

  – Polonistyka połączona z pedagogiką to oczywiście bardzo ciekawy program, możliwość współpracy z innymi uczelniami, także odbycia części studiów za granicą, ale również bardzo dobre warunki materialne. Osoby, które dostaną się na studia bezpłatne, nie tylko nie muszą płacić, ale jako przyszli pedagodzy będą otrzymywali comiesięczne stypendium w wysokości 300 euro. Ci, którym nie uda się dostać na studia bezpłatne, również będą w dobrej sytuacji, bo koszty ich nauki pokryje rząd polski. Kandydaci na studia polonistyczne nie muszą się więc obawiać wysokich opłat i nawet gdy nie są dobrze sytuowani materialnie, mogą wybierać zarówno studia bezpłatne, jak i płatne na kierunku polonistycznym – wyjaśnia Sokołowska.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Choć rekrutacja na studia potrwa jeszcze długo, z wyborem kierunków pedagogicznych nie warto czekać. Przyszli nauczyciele muszą przejść również specjalny test motywacyjny, w którym komisja sprawdza ich predyspozycje do zawodu nauczyciela. – Na taką rozmowę trzeba się zarejestrować wcześniej, można to zrobić już teraz. Przejście przez ten etap jest konieczne i nie warto go odkładać, gdyż zdarza się, że osoby, które czekają do końca rekrutacji, nie mogą dostać się na studia pedagogiczne, gdyż nie zdążyły przejść testu motywacyjnego – mówi kierownik Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej.

  Absolwentki studiów licencjackich na kierunku polonistyka i pedagogika
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Obecnie na Litwie polonistykę można studiować na dwóch uczelniach: w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Wilnie) oraz na Uniwersytecie Wileńskim.

  Trudności po reformie

  Przypomnijmy, że działanie studiów polonistycznych na dawnym Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym było zagrożone, gdy ta uczelnia została przyłączona do Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, w ramach reorganizacji wyższych uczelni na Litwie.

  W 2018 r. nabór studentów na pierwszy rok został przerwany, a wznowiono go po apelach ze strony przedstawicieli polskich organizacji na Litwie, staraniach podjętych przez Jarosława Narkiewicza, wówczas posła na Sejm RL i członka sejmowego komitetu oświaty i nauki oraz przedstawicieli władz Rzeczpospolitej Polskiej.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Traktat wyjątkowy” – ważna publikacja poświęcona relacjom polsko-litewskim 

  W związku z przypadającą w tym roku 30. rocznicą podpisania Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Polską a Litwą w Ambasadzie RP w Wilnie została zaprezentowana anglojęzyczna publikacja pod redakcją dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik i doc. dr. Andrzeja...

  Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia w Wilnie. „Nie jest za późno upominać się o sprawiedliwość”

  W pierwszym dniu zjazdu odbyła się otwarta dla uczestników z zewnątrz konferencja na temat: „Zbrodnie totalitaryzmu — sprawiedliwość i pamięć w XXI wieku”. Konferencję otworzyli Marek Mutor, prezes PEMC oraz Arūnas Bubnys, dyrektor generalny Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu...

  35 lat krzewienia polskiego folkloru

  „Rudomianka” jest przykładem tego, że folklor nie tylko nie przestaje być aktualną propozycją kulturową, ale wręcz staje się coraz bardziej atrakcyjny. Przez 35 lat działalności zespół urósł z 17-osobowej grupy, która dała mu początek, aż do 170 osób. –...

  Ziarna nadziei. Ukrainie potrzebna jest pomoc wojskowa i wiara w zwycięstwo [Z GALERIĄ]

  Organizatorzy akcji od początku wojny poprzez sianie ziarenek słoneczników demonstrują solidarność z walczącą Ukrainą. Jak podkreślają, słoneczniki to nie tylko piękne, żółte kwiaty lata, które zawsze zwracają się w stronę światła, lecz także nieoficjalny symbol państwa ukraińskiego, przypominający o...