„10 lat minęło, a nikt się nie zestarzał” – jubileusz solecznickiego PUTW

Od początku na czele uniwersytetu stoi Antoni Jankowski
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Solecznikach obchodził 10. rocznicę swojego istnienia. „10 lat temu nasi odważni seniorzy podjęli decyzję, że chcą nadal żyć aktywnie, kształcić się i rozwijać. To była dobra decyzja, która nadal przynosi owoce” – powiedział w czasie uroczystości Antoni Jankowski, prezes solecznickiego PUTW.

Na obchody swojej rocznicy członkowie PUTW musieli trochę poczekać. Uniwersytet został założony 15 stycznia 2011 r., ale świętowanie dokładnie w dniu rocznicy było niemożliwe ze względu na pandemię. Dopiero po przeszło pół roku, 27 lipca, mogli się spotkać w Centrum Kultury w Solecznikach, aby podsumować dekadę swojej działalności, wyrazić wdzięczność i cieszyć się obecnością przyjaciół.

Od początku na czele uniwersytetu stoi Antoni Jankowski, wieloletni kierownik wydziału oświaty w rejonie solecznickim, były dyrektor Solecznickiego Domu Dziecka. To właśnie on, wraz z 10-osobową grupka zapaleńców, w większości byłych nauczycieli, rozpoczął tworzenie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach. W pierwszym walnym zebraniu, na którym uchwalono powołanie uniwersytetu i jego statut, wzięło udział 60 osób. Dziś uniwersytet skupia przeszło 100 osób, co najlepiej pokazuje, jak bardzo był potrzebny.

W czasie uroczystości wręczono pamiątkowe dyplomy zasłużonym działaczom PUTW
| Fot. Marian Paluszkiewicz

„Uniwersytet, na wzór podobnych uczelni w Polsce i innych krajach, założyli naprawdę bardzo odważni ludzie. Nie było to łatwe, bo nie mieliśmy sprzyjających okoliczności. W naszym mieście nie ma bazowej wyższej uczelni, profesorów a słuchacze są rozproszeni po całym rejonie, mieszkają w miejscowościach znacznie od siebie oddalonych, a niemałą część rejonu zajmują lasy” – mówił w czasie uroczystości prezes.

Jak zaznaczył, okres, w którym podjęto decyzję o utworzeniu PUTW, był trudny również ze względów ekonomicznych, a emeryci dotkliwie odczuwali skutki kryzysu, wielu z nich zmuszało nawet szukać dodatkowej pracy. „Wypracowaliśmy jednak własny sposób działania, dostosowany do naszych możliwości. Wykłady i zajęcia edukacyjne łączymy z różnego rodzaju wycieczkami, a dzięki wsparciu władz samorządowych i naszych sponsorów z Polski udało nam się zrealizować przeszło 123 wyjazdy, z których ponad połowa to wyjazdy wielodniowe” – mówił prezes PUTW.

Wśród ważnych projektów realizowanych przez PUTW prezes wyróżnił wieloetapowy projekt „Śladami Jana Pawła II”, który zakładał przez pobyt w sanktuariach w Polsce, na Litwie i na Łotwie oraz wgłębianie się w myśl i nauczanie papieża. Ale nie tylko zagraniczne czy dalekie wyjazdy były realizowane. Dzięki PUTW członkowie uniwersytetu lepiej poznali także własny rejon. Odwiedzili Białą Wakę, groby powstańców 1863 r. i AK-owców w Puszczy Rudnickiej, Taboryszki czy Republikę Pawłowską.

Razem z PUTW świętowali liczni goście, wśród nich konsul Irmina Szmalec
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Każdy z uczestników uroczystości jubileuszowej mógł się przekonać o tym, że PUTW ma bardzo dobry wpływ na swoich członków. Jak zauważyła jedna z prezesek Filii PUTW, „10 lat minęło, a nikt się nie zestarzał”. Zgromadzeni goście podkreślali, że uniwersytet nie tylko daje im możliwość aktywności intelektualnej i zwiedzania nowych miejsc, ale ma wprost korzystny wpływ na ich zdrowie, bo dzięki niemu mają bardziej urozmaicony tryb żywią, więcej okazji do ruchu i znacznie mniej czasu spędzają przed telewizorem.

Wiele słów podziękowania skierowano ze sceny pod adresem obecnego na uroczystości Zdzisława Palewicza, mera rejonu solecznickiego, który od początku istnienia wspiera działalność PUTW. Palewicz podkreślił, że seniorzy to według niego osoby o ogromnym potencjale, które mają wiele do zaoferowania społeczeństwu, a powstanie PUTW zaliczył do najważniejszych wydarzeń minionej dekady w dziejach rejonu.

Czytaj więcej: Soleczniki świętują rocznicę Konstytucji 3 maja. Barwy flag zalały miasto, a mieszkańców kusi wystawa

„Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach jest niezwykle dynamiczna, dlatego ogromnie cenna i służąca przykładem dla innych. Stanowicie swoisty uniwersytet życiowy, dlatego nawołuję was do niezamykania się we własnym gronie, tylko szerszego obcowania, w tym z młodzieżą, gdyż stanowicie wielki autorytet, czyje doświadczenie może być bardzo pomocne ludziom młodym” – powiedział mer rejonu solecznickiego.

W czasie uroczystości wręczono pamiątkowe dyplomy zasłużonym działaczom PUTW, odczytano również listy gratulacyjne, które napływały od wielu zaprzyjaźnionych organizacji. Razem z członkami PUTW świętowali również wicemer rejonu Anna Jeswiliene, starostowie gminy solecznickiej i jaszuńskiej – Mirosław Niewierkieiwcz i Zdzisław Mażejko, kierownik wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Irmina Szmalec, prezes Stowarzyszenia „Macierz Polska” Józef Kwiatkowski, kierownik wydziału oświaty i sportu administracji samorządu Regina Markiewicz, goście z Polski.

Uroczystość uświetnił koncert
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Z HISTORII UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Początki Uniwersytetów Trzeciego Wieku sięgają lat 70. XX wieku. Twórcą pierwszej tego typu placówki dydaktycznej był francuski socjolog i prawnik, prof. Pierre Vellas. Główne założenia, które przyświecały temu projektowi, wynikały ze starań na rzecz włączenia osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego. Ważnym priorytetem stało się również prowadzenie badań nad starością i samym procesem starzenia się. Badania te miały nie tylko pomóc w poprawie życia samych słuchaczy UTW, lecz wpłynąć na rozwój całej społeczności osób starszych.

Powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Francji dało początek kształcenia osób starszych i powstawaniu tego typu placówek na całym świecie. Uczenie się przestaje być przywilejem wyłącznie osób młodych, lecz staje się całożyciową możliwością.

Ruch UTW rozwinął się szeroko w całym świecie, za przykładem Francji podążyła Belgia, następnie za sprawą profesor Haliny Szwarc – Polska. Równocześnie z Polską UTW zaczynają funkcjonować w Szwajcarii, Włoszech, Kanadzie.