Więcej

  Na dobrowolny powrót migranta bilet i 300 euro wsparcia. Ma wyjść taniej

  Czytaj również...

  Migranci, którzy zgodzą się na dobrowolny powrót do kraju pochodzenia, będą mogli otrzymać wsparcie w wysokości 300 euro, poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jest to przewidziane w zarządzeniu podpisanym przez minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė w sprawie dobrowolnego powrotu migrantów do kraju pochodzenia. Cudzoziemiec zostanie poinformowany o możliwości złożenia wniosku o dobrowolny powrót. Zakupione zostaną bilety podróżne i wnioskodawcy zostanie dokonana jednorazowa płatność w wysokości 300 euro. Opłaci to Departament Migracji lub Państwowa Straż Graniczna.

  | Fot. ELTA

  „Nielegalna migracja, przed którą stoi Litwa, jest dla nas wszystkich sprawdzianem i musimy znaleźć najlepsze rozwiązania, jednocześnie chroniąc interesy narodowe naszego państwa. Zapewnienie praw migrantów warunkuje nie tylko zaufanie do instytucji litewskich i organizacji międzynarodowych, ale także ekonomicznie użyteczne i racjonalne wykorzystanie środków państwowych”— stwierdziła minister.

  Ministerstwo podkreśliło, że ​​tak zaoszczędzi się pieniądze, które byłyby wydane na organizację przymusowych powrotów oraz na utrzymanie, posiłki, prowadzenie spraw, identyfikację, ochronę i obsługę administracyjną zatrzymanych migrantów.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Migrant uprawniony do dobrowolnego powrotu może wrócić do domu wkrótce po podjęciu decyzji. Natomiast przymusowy powrót może trwać dłużej niż miesiąc.

  Czytaj więcej: Bilotaitė: „Niektórzy migranci zgadzają się na powrót, procesy muszą być przyspieszone”

  Pomoc reintegracyjna do 1,5 tys. euro

  Wileńskie Biuro Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji realizuje również projekt dobrowolnych powrotów z pomocą i reintegracją z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Wypłacane jest jednorazowe świadczenie pieniężne — 200 euro — cudzoziemcowi, który chce dobrowolnie wrócić do kraju pochodzenia, a także może udzielić pomocy reintegracyjnej — do 1,5 tys. euro wsparcia w tworzeniu lub rozwoju małego biznesu, w zatrudnieniu lub w nauce. Taka pomoc reintegracyjna udzielana jest maksymalnie 12 miesięcy po powrocie cudzoziemca do kraju pochodzenia.

  Od niedzieli do północy poniedziałku, litewscy pogranicznicy odesłali na Białoruś 150 osób, które próbowały przekroczyć granicę państwową w nieprzeznaczonych do tego miejscach. Trzeci dzień z rzędu na Litwę nie wpuszczono nielegalnych migrantów.

  W tym roku granicę litewsko-białoruską przekroczyło nielegalnie 4 112 migrantów, czyli kilkadziesiąt razy więcej niż w roku ubiegłym. W rezultacie w kraju ogłoszono stan sytuacji ekstremalnej.

  Czytaj więcej: Pogranicznicy mogą stosować siłę i presję psychologiczną wobec migrantów. „Zasada proporcjonalności”


  Na podst.: BNS, własne

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Lampami gorejące Wilno i miejska choinka [GALERIA]

  Zatopione w mistycznej grze cieni i promieni Wilno w kadr wlał nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Major „Wilia”

  „Wilia” doświadczyła rządów rosyjskich komunistów i niemieckich nazistów, metod działania gestapowców enkawudzistów, ubowców. Przeszła przez wileńskie Łukiszki, moskiewską Łubiankę, katorżniczą Workutę, peerelowską biedę. Śledztwo prowadzone przez sowieckie służby bezpieczeństwa odbyła w Wilnie i Moskwie. Brat jej został zamordowany wraz...

  Spotkania z językiem. Lekcja 8

  https://www.youtube.com/watch?v=oveYe_rsLhM Dzisiaj będziemy mówić o rzeczownikach, które odmieniają się nietypowo i tym samym przysparzają nam, użytkownikom polszczyzny, niemało problemów poprawnościowych. We wcześniejszych „Spotkaniach z językiem” już była mowa o tym, że w dawnej polszczyźnie obok liczby pojedynczej i mnogiej była...

  Oświadczenie zarządu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

  Redakcje zrzeszone w Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, w swoich krajachzamieszkania są beneficjentami działań Fundacji Wolność i Demokracja jako operatoraśrodków przeznaczonych na finansowanie mediów, lub jako inicjatora przedsięwzięć iprojektów, skierowanych do mieszkańców naszych krajów, zarówno tych o polskiejnarodowości lub...