Wielomilionowa modernizacja Syrokomlówki. Tymczasowe utrudnienia

Polskie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie przejdzie modernizację. Wraz z pracami remontowymi systemu grzewczego zdecydowano się na montaż nowego systemu wentylacji, konieczne było wzmocnienie konstrukcji budynku. Potrzeba dodatkowego wyposażenia pojawiła się w obliczu pandemii, która pokazała wagę nowoczesnej wentylacji wnętrz. Niestety, wielomilionowa inwestycja zmusi uczniów do tymczasowego pobierania nauki w innych placówkach, które będą zapewniały ciągłość kształcenia stacjonarnego.

| Fot. vilnius.lt

Prace modernizacyjne gimnazjum przebiegały w kilku etapach: w pierwszym etapie (w 2020 roku) budynek został ocieplony — nie przerywano wtedy nauki.

Pod koniec 2020 roku, po wykonaniu napraw instalacji grzewczych, podjęto decyzję o zainstalowaniu nowej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

„Szkoda, że ​​gimnazjum będzie musiało rozpocząć rok szkolny nie pod jednym dachem, ale w tym przypadku najważniejsze dla nas było uniknięcie nauki zdalnej i umożliwienie wszystkim dzieciom powrotu do kształcenia kontaktowego, a następnie powrotu do bezpiecznego środowiska. Poinformowaliśmy już rodziców i społeczność o sytuacji i tymczasowych miejscach nauki” — powiedział wicemer Wilna Tomas Gulbinas.

Czytaj więcej: Słoneczna uroczystość inauguracji Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

Miejsca nauki

Przedszkolaki gimnazjum W. Syrokomli rozpoczną się naukę w szkole podstawowej na Antokolu (ul. Šilo 15), uczniowie klas początkowych pojadą do gimnazjum Jana Pawła II (ul. V. Druskio 11) i gimnazjum Salomėji Nėris (ul. Vilniaus 32), uczniowie klas 5-8 będą uczyć się na ul. Panerių 26 (pomieszczenia biurowe), a klasy 9-12 – w ośrodku szkolenia dorosłych Gabrieli Petkevičaitės-Bitės (ul. Kauno 43).

Uczniowie będą mogli wrócić do gimnazjum na początku stycznia 2022 roku. Całkowity koszt prac modernizacyjnych wyniesie do 4,3 mln euro.

Czytaj więcej: Atrakcyjny wyjazd nagrodą za wiedzę o papieżu św. Janie Pawle II


Na podst.: Samorząd Miasta Wilna