Więcej

  EFHR rusza z kampanią społeczną na rzecz oryginalnej pisowni imion i nazwisk

  Czytaj również...

  Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) rozpoczyna kampanię społeczną na rzecz oryginalnej pisowni imion i nazwisk. Kampania „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” ma zwrócić uwagę na kwestię oryginalnych nazwisk, a także zachęcić do podejmowania kroków prawnych. Oryginalna pisownia imion i nazwisk jest w zasięgu naszej ręki!

  Godność człowieka zaczyna się od imienia i nazwiska

  Nadszedł czas obrony swojego dziedzictwa, tradycji, kultury i języka. Pora sobie uświadomić, że godność człowieka zaczyna się również od imienia i nazwiska. Jeżeli pozwolimy na zniekształcanie imion i nazwisk, to tym samym pozwolimy na niszczenie całego polskiego dorobku kulturowego.

  Nie prowadźmy więc do sytuacji, w której mniejszość polska na Litwie obojętnieje wobec tego faktu, co jest również zaczątkiem zjawiska, które można nazwać przymusową asymilacją.

  Przypominamy, że taka przymusowa asymilacja jest także niezgodna z prawem międzynarodowym, w szczególności z Konwencją Ramową o ochronie mniejszości narodowych. Jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami Litwy i mamy prawo do nazwiska naszych przodków i do poprawnej wersji naszych imion, które w obecnej formie nie są ani litewskie ani polskie.

  #PolskieImię/NazwiskoToJestModne

  EFHR zachęca zatem wszystkich do skorzystania z istniejącej możliwości wszczęcia, za naszym pośrednictwem, procedury zmiany imienia i/lub nazwiska (np. zawierających nielitewskie litery, kombinacje liter i podwójne litery).

  Upowszechnienie kampanii pokazującej wspólne działanie społeczeństwa na rzecz pisowni nazwisk w oryginale może przekonać rządzących o konieczności zmiany obowiązującego w tej kwestii prawa.

  120 wygranych spraw

  Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że Fundacja wygrała już ponad 120 spraw w zakresie pisowni imion i nazwisk. Niestety tylko kilka z nich dotyczy przedstawicieli mniejszości narodowych na Litwie. Jest to na tyle zadziwiające biorąc pod uwagę ich liczebność na Litwie oraz fakt, że EFHR przejmuje wszelkie koszty pomocy prawnej.

  Dodatkowym argumentem przemawiającym za przyłączenie się do naszej inicjatywy jest to, że według oficjalnych statystyk, aż kilka tysięcy obywateli ma litewskie dokumenty z imieniem bądź nazwiskiem, w którym występują „rz”, „nn”, „w”, „cz” oraz inne połączenia liter.  Takie dane statystyczne jeszcze bardziej potwierdzają postawę Fundacji, iż nazwy osobowe nie powinny być lituanizowane.

  EFHR podkreśla, że prawo do zapisu imienia i nazwiska w oryginale jest jednym z podstawowych praw każdego obywatela, wynikającym z prawa do życia prywatnego i osobistego oraz przyrodzonej godności człowieka. Prawo do życia prywatnego, to nie tylko prawo do nazwiska, czy imienia, ale również prawo do ich zmiany.  Chcielibyśmy również przy tej okazji odpowiedzieć na jedno z pytań, które jest interesujące dla wielu – jakie są konsekwencje zmiany imienia i nazwiska.

  Czytaj więcej: Europejska Fundacja Praw Człowieka o dwujęzycznych kartach wyborczych

  Zmiana nazwiska — co trzeba wiedzieć?

  Otóż należy wziąć pod uwagę, że zmiana nazwiska wywołuje obowiązek zmiany dokumentów urzędowych. Każda osoba ma mieć przynajmniej dowód osobisty lub ważny paszport, a także muszą być zmienione prawo jazdy, jeśli dana osoba je posiada (koszty wynoszą €43 za paszport, €8.6 za dowód osobisty ir €14.19 za prawo jazdy).

  Inne dokumenty, takie jak akty chrztu, dyplomy, umowy, karty bankowe, akty notarialne i itd., nie wymagają zmiany. Najważniejsza jest możliwość udowodnienia faktu zmiany imienia czy nazwiska poprzez przedstawienie wyciągu o zmianie stanu cywilnego. Jednak ważne jest się zapoznać z warunkami umów (np. zawartych z bankami lub innymi usługodawcami), które mogą jednocześnie wymagać podania aktualnych danych osobistych i zmiany odpowiednich dokumentów.

  Fundacja radzi

  Z tego powodu rekomendujemy najpierw zmienić dokumenty, które są najczęściej używane. Nieodpłatną pomoc prawną w ramach inicjatywy „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” świadczą prawnicy EFHR. Pomoc prawna obejmuje porady, sporządzanie dokumentów i reprezentowanie w sądzie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do rejestracji drogą mailową na adres info@efhr.eu lub telefonicznie pod numerem + (370) 691 50 822.  Więcej informacji na temat spraw pisowni imion i nazwisk można znaleźć na stronie EFHR: https://www.efhr.eu/sprawy-pisowni-imion-i-nazwisk/


  Europejska Fundacja Praw Człowieka

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...

  „Płyną te opowieści ociekające krwią…”: Spotkanie wokół książki Szymona Datnera

  W spotkaniu udział wezmą: Helena Datner — socjolog, historyk, Agata Patalas — dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Giczanki, dr Neringa Latvytė z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie moderuje dr Lara Lempertienė z Centrum Badań Judaistycznych Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M....