Więcej

  Nausėda otworzył trzecią edycję Forum Regionów. Wśród tematów niezależność samorządów

  Czytaj również...

  We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyło się coroczne Forum Regionalne zainicjowane przez prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdę, na którym omawiane są najważniejsze kwestie polityki regionalnej i rozwoju samorządów. Tegoroczna impreza, organizowana wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Związkiem Samorządów Litwy, poświęcona jest tematowi umacniania samodzielności samorządów. Prezydent otworzył już trzecie Forum Regionalne. W tym roku jednym z głównych tematów Forum Regionalnego jest zwiększenie samodzielności finansowej samorządów.

  | Fot. lrp.lt

  Witając zgromadzonych na spotkaniu prezydent zauważył, że przyszłość Litwy będzie w dużej mierze zdeterminowana przez to, jak będą się prezentować jej regiony.

  „Litwa stanie się prawdziwie odnoszącym sukcesy państwem tylko na podstawie talentów i zdolności wszystkich jej obywateli. Tylko poprzez stały wzrost pozwoli uniknąć znacznej części społecznego wykluczenia i ubóstwa ludności” — powiedział prezydent.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Prezydent powrócił do porozumienia partii politycznych podpisanego w zeszłym roku w celu zwiększenia niezależności finansowej samorządów i zachęcił samorządy i rząd centralny do osiągnięcia kompromisu, który umożliwiłby zarówno dyscyplinę fiskalną, jak i zwiększenie dochodów podatkowych oraz zdolności inwestycyjnych.

  Czytaj więcej: Przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego wzięli udział w Białorusko-Litewskim Forum Współpracy Regionalnej

  Inwestycje Unii Europejskiej

  „Wyjątkowe inwestycje Unii Europejskiej w fundamentalną zmianę społecznego i gospodarczego wizerunku kraju są kluczem do naszego sukcesu. Jeśli możliwości niektórych samorządów do jego wykorzystania są utrudnione przez obowiązujące regulacje prawne, to taka regulacja nie jest właściwa i musi zostać zmieniona” – powiedział prezydent.

  Prezydent zwrócił również uwagę na rolę samorządów w realizacji celów zarządzania zmianami klimatycznymi, zielonym i zrównoważonym rozwojem litewskiej gospodarki. Jako dobry przykład głowa państwa podała krótkie łańcuchy żywnościowe. Zdaniem prezydenta, działanie to może przyczynić się do zielonej transformacji regionów, zwiększyć żywotność obszarów wiejskich, wzmocnić społeczność i zapewnić społeczeństwu zdrową żywność.

  Głowa państwa zwróciła również uwagę na problem emisji dwutlenku węgla. Głowa państwa podkreśliła, że ​​zobowiązując się do stworzenia do 2050 roku gospodarki neutralnej dla klimatu, musimy już rozwijać systemy transportu publicznego, które są ekologiczne i zaspokajają potrzeby ludności.

  Czytaj więcej: Ponad 17,5 mld euro z UE na transformację ekologiczną. Neutralność klimatyczna do 2050 roku


  Na podst.: lrp.lt, BNS , własne

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Lampami gorejące Wilno i miejska choinka [GALERIA]

  Zatopione w mistycznej grze cieni i promieni Wilno w kadr wlał nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Major „Wilia”

  „Wilia” doświadczyła rządów rosyjskich komunistów i niemieckich nazistów, metod działania gestapowców enkawudzistów, ubowców. Przeszła przez wileńskie Łukiszki, moskiewską Łubiankę, katorżniczą Workutę, peerelowską biedę. Śledztwo prowadzone przez sowieckie służby bezpieczeństwa odbyła w Wilnie i Moskwie. Brat jej został zamordowany wraz...

  Spotkania z językiem. Lekcja 8

  https://www.youtube.com/watch?v=oveYe_rsLhM Dzisiaj będziemy mówić o rzeczownikach, które odmieniają się nietypowo i tym samym przysparzają nam, użytkownikom polszczyzny, niemało problemów poprawnościowych. We wcześniejszych „Spotkaniach z językiem” już była mowa o tym, że w dawnej polszczyźnie obok liczby pojedynczej i mnogiej była...

  Oświadczenie zarządu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

  Redakcje zrzeszone w Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, w swoich krajachzamieszkania są beneficjentami działań Fundacji Wolność i Demokracja jako operatoraśrodków przeznaczonych na finansowanie mediów, lub jako inicjatora przedsięwzięć iprojektów, skierowanych do mieszkańców naszych krajów, zarówno tych o polskiejnarodowości lub...