Nausėda otworzył trzecią edycję Forum Regionów. Wśród tematów niezależność samorządów

We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyło się coroczne Forum Regionalne zainicjowane przez prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdę, na którym omawiane są najważniejsze kwestie polityki regionalnej i rozwoju samorządów. Tegoroczna impreza, organizowana wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Związkiem Samorządów Litwy, poświęcona jest tematowi umacniania samodzielności samorządów. Prezydent otworzył już trzecie Forum Regionalne. W tym roku jednym z głównych tematów Forum Regionalnego jest zwiększenie samodzielności finansowej samorządów.

| Fot. lrp.lt

Witając zgromadzonych na spotkaniu prezydent zauważył, że przyszłość Litwy będzie w dużej mierze zdeterminowana przez to, jak będą się prezentować jej regiony.

„Litwa stanie się prawdziwie odnoszącym sukcesy państwem tylko na podstawie talentów i zdolności wszystkich jej obywateli. Tylko poprzez stały wzrost pozwoli uniknąć znacznej części społecznego wykluczenia i ubóstwa ludności” — powiedział prezydent.

Prezydent powrócił do porozumienia partii politycznych podpisanego w zeszłym roku w celu zwiększenia niezależności finansowej samorządów i zachęcił samorządy i rząd centralny do osiągnięcia kompromisu, który umożliwiłby zarówno dyscyplinę fiskalną, jak i zwiększenie dochodów podatkowych oraz zdolności inwestycyjnych.

Czytaj więcej: Przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego wzięli udział w Białorusko-Litewskim Forum Współpracy Regionalnej

Inwestycje Unii Europejskiej

„Wyjątkowe inwestycje Unii Europejskiej w fundamentalną zmianę społecznego i gospodarczego wizerunku kraju są kluczem do naszego sukcesu. Jeśli możliwości niektórych samorządów do jego wykorzystania są utrudnione przez obowiązujące regulacje prawne, to taka regulacja nie jest właściwa i musi zostać zmieniona” – powiedział prezydent.

Prezydent zwrócił również uwagę na rolę samorządów w realizacji celów zarządzania zmianami klimatycznymi, zielonym i zrównoważonym rozwojem litewskiej gospodarki. Jako dobry przykład głowa państwa podała krótkie łańcuchy żywnościowe. Zdaniem prezydenta, działanie to może przyczynić się do zielonej transformacji regionów, zwiększyć żywotność obszarów wiejskich, wzmocnić społeczność i zapewnić społeczeństwu zdrową żywność.

Głowa państwa zwróciła również uwagę na problem emisji dwutlenku węgla. Głowa państwa podkreśliła, że ​​zobowiązując się do stworzenia do 2050 roku gospodarki neutralnej dla klimatu, musimy już rozwijać systemy transportu publicznego, które są ekologiczne i zaspokajają potrzeby ludności.

Czytaj więcej: Ponad 17,5 mld euro z UE na transformację ekologiczną. Neutralność klimatyczna do 2050 roku


Na podst.: lrp.lt, BNS , własne