Więcej

  Długotrwałe bezrobocie wciąż na wysokim poziomie

  Czytaj również...

  Wskaźniki bezrobocia rejestrowanego wracają do stanu sprzed ogłoszenia stanu wyjątkowego
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Liczba bezrobotnych spada, ale liczba długotrwale bezrobotnych pozostaje wysoka, takich osób jest już zarejestrowanych 92,9 tys. Liczba ta jest prawie dwukrotnie wyższa niż w roku 2020 w tym samym czasie.

  – Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 44 proc. wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Służbie Zatrudnienia. We wrześniu liczba bezrobotnych spadła, ale niepokoi tendencja, że liczba osób długotrwale bezrobotnych spada bardzo powoli. Oczywiście, różnego rodzaju zapomogi także mocno przyczyniają się do długotrwałego bezrobocia – komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Milda Jankauskienė, rzeczniczka prasowa Służby Zatrudnienia przy Ministerstwie Ochrony Socjalnej i Pracy RL.

  W ostatnich miesiącach liczba bezrobotnych spadła we wszystkich grupach wiekowych. W sierpniu najbardziej zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych w wieku 30–49 lat (7,2 tys.), w wieku ponad 50 lat zmniejszyła się o 5,8 tys., a wśród młodzieży do 29 lat o 2,1 tys.

  – Wśród osób długotrwale bezrobotnych najczęściej są osoby bez żadnych kwalifikacji, które najczęściej pracują za niższe wynagrodzenie, dlatego też zapomogi czasami są prawie takie same jak wynagrodzenie, które otrzymaliby. Natomiast osoby wykształcone, mające kwalifikacje, jeżeli są bezrobotne, to poszukują pracy, ponieważ ich wynagrodzenie jest wyższe niż zapomoga – zaznacza Milda Jankauskienė.

  Poszukują pracy niekwalifikowanej

  Wskaźniki bezrobocia rejestrowanego wracają do stanu sprzed ogłoszenia stanu wyjątkowego. Niepokoi jednak powolny spadek bezrobocia długotrwałego – jest on znacznie wyższy niż w zeszłym roku. Prawie połowa długotrwale bezrobotnych (45,5 proc.) wskazała, że ​​poszukuje pracy niekwalifikowanej, jedna czwarta (25,3 proc.) jest zainteresowana pracami specjalistycznymi. 17,2 proc. szukało pracy dla robotników wykwalifikowanych.

  – W celu zwiększenia integracji osób długotrwale bezrobotnych zwraca się uwagę na ich przekwalifikowanie. W ciągu ośmiu miesięcy br. 1 354 osób długotrwale bezrobotnych rozpoczęło szkolenia zawodowe. Większość z nich szkoli się na asystenta pracownika socjalnego (140), księgowego (118), asystenta pielęgniarki (116), kierowców pojazdów mechanicznych (109), magazyniera (61), krawca (51), kucharzy (50), kosmetyczki (46), fryzjera (43), asystentkę przedszkola i spawacza (po 29), programistę stron internetowych (28), elektryka (26) oraz wg innych kwalifikacji i kompetencji zawodowych w zakresie popytu na rynku pracy – informuje rzeczniczka prasowa Służby Zatrudnienia przy Ministerstwie Ochrony Socjalnej i Pracy RL.

  Czytaj więcej: Stopa bezrobocia rejestrowanego spada

  Najbardziej popularne zawody

  W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, największą popularnością wśród bezrobotnych cieszył się modułowy program szkolenia zawodowego asystentów pielęgniarek (101), szkolenie zawodowe kierowców pojazdów mechanicznych (88), księgowego i kasjera (66), asystenta pracownika socjalnego (58), księgowego (55) programów.

  1 września br. w grupie wiekowej powyżej 50 lat 84,5 tys. osób nie miało pracy (15,1 proc. ludności kraju w tym wieku). Liczba bezrobotnych w wieku 50+ spadała w ostatnim półroczu, ale od początku pandemii wzrosła o jedną czwartą (26,3 proc.). Najwyższe bezrobocie osób starszych występowało w rejonie łoździejskim (26,4 proc.) oraz ignalińskim (22,7 proc.). Najmniej bezrobotnych w tym wieku jest w rejonie Neringa (6,1 proc.) i kłajpedzkim (8,3 proc.). Liczba osób bezrobotnych wśród młodzieży miesięcznie spadła o 0,4 proc. Pracy szukało 43,4 tys. osób w wieku 16–29 lat.

  Czytaj więcej: Bezrobocie osób starszych spada najwolniej

  Bezrobocie wśród młodzieży

  Najwięcej bezrobotnej młodzieży zarejestrowano w miastach Kowna (13,5 proc.) i Wilna (13,2 proc.) oraz rejonu łoździejskiego (13,2 proc.). Najmniej – w Nerindze (2,9 proc.). Pomimo dużej liczby wakatów, w niektórych grupach istnieje potrzeba rozwijania i wzmacniania kompetencji w zakresie poszukiwania pracy – nauki korzystania z platform cyfrowych ogłoszeń o pracę, przedstawiania się pracodawcy, decydowania o zmianie kierunku kariery, szukania zachęt do wzmocnienia chęć powrotu na rynek pracy.

  Ponad połowa zarejestrowanych w połowie września wolnych miejsc pracy dotyczyła pracowników wykwalifikowanych. Więcej niż zarejestrowanych poszukujących pracy było wakatów dla kierowców międzynarodowych pojazdów towarowych, budowniczych-instalatorów, rzeźników, pracowników systemów izolacji, kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, operatorów żywności i podobnych produktów, monterów maszyn mechanicznych, wiertaczy studni.

  Według Urzędu Zatrudnienia na trzynaście osób poszukujących pracy niewykwalifikowanej jest jedno miejsce pracy.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wakacje w domu: czym w tym roku wabi wczasowiczów Połąga?

  Badanie pokazuje, że prawie połowa (49 proc.) mieszkańców Litwy planuje w tym roku spędzić wakacje w kraju. Wielu planuje udać się do najczęściej wybieranej przez lokalnych wczasowiczów Połągi. Co nowego tu można znaleźć i ile mogą kosztować wakacje w...

  Litwa bez czołowych przywódców: kto rządzi, gdy „głowy” są nieobecne?

  Jeśli prezydent przebywa czasowo za granicą lub jest chory i w związku z tym jest czasowo niezdolny do wykonywania obowiązków swojego urzędu, zgodnie z Konstytucją RL przez ten okres w jego zastępstwie działa przewodniczący parlamentu. A jeżeli przewodniczący w...

  Ciało zmęczone, ale dusza szczęśliwa

  — Czuję się dobrze przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Trenuję każdego dnia i cieszę się, że mam warunki i możliwości, by robić to, co kocham. Nie czuję żadnego napięcia. Myślę, że wszystko jest w naszych głowach: gdybym codziennie patrzyła...

  Dlaczego salmonella lubi lato?

  Specjaliści z Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC) w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” przypominają o najważniejszych zasadach bezpiecznego przechowywania i przygotowywania żywności, żeby uniknąć chorób wywołanych przez nieodpowiednią żywność i wybuchów epidemii. Najważniejsze zasady Kupując gotowe posiłki, należy wziąć pod uwagę informacje...