Więcej

  Długotrwałe bezrobocie wciąż na wysokim poziomie

  Czytaj również...

  Wskaźniki bezrobocia rejestrowanego wracają do stanu sprzed ogłoszenia stanu wyjątkowego
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Liczba bezrobotnych spada, ale liczba długotrwale bezrobotnych pozostaje wysoka, takich osób jest już zarejestrowanych 92,9 tys. Liczba ta jest prawie dwukrotnie wyższa niż w roku 2020 w tym samym czasie.

  – Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 44 proc. wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Służbie Zatrudnienia. We wrześniu liczba bezrobotnych spadła, ale niepokoi tendencja, że liczba osób długotrwale bezrobotnych spada bardzo powoli. Oczywiście, różnego rodzaju zapomogi także mocno przyczyniają się do długotrwałego bezrobocia – komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Milda Jankauskienė, rzeczniczka prasowa Służby Zatrudnienia przy Ministerstwie Ochrony Socjalnej i Pracy RL.

  W ostatnich miesiącach liczba bezrobotnych spadła we wszystkich grupach wiekowych. W sierpniu najbardziej zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych w wieku 30–49 lat (7,2 tys.), w wieku ponad 50 lat zmniejszyła się o 5,8 tys., a wśród młodzieży do 29 lat o 2,1 tys.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  – Wśród osób długotrwale bezrobotnych najczęściej są osoby bez żadnych kwalifikacji, które najczęściej pracują za niższe wynagrodzenie, dlatego też zapomogi czasami są prawie takie same jak wynagrodzenie, które otrzymaliby. Natomiast osoby wykształcone, mające kwalifikacje, jeżeli są bezrobotne, to poszukują pracy, ponieważ ich wynagrodzenie jest wyższe niż zapomoga – zaznacza Milda Jankauskienė.

  Poszukują pracy niekwalifikowanej

  Wskaźniki bezrobocia rejestrowanego wracają do stanu sprzed ogłoszenia stanu wyjątkowego. Niepokoi jednak powolny spadek bezrobocia długotrwałego – jest on znacznie wyższy niż w zeszłym roku. Prawie połowa długotrwale bezrobotnych (45,5 proc.) wskazała, że ​​poszukuje pracy niekwalifikowanej, jedna czwarta (25,3 proc.) jest zainteresowana pracami specjalistycznymi. 17,2 proc. szukało pracy dla robotników wykwalifikowanych.

  – W celu zwiększenia integracji osób długotrwale bezrobotnych zwraca się uwagę na ich przekwalifikowanie. W ciągu ośmiu miesięcy br. 1 354 osób długotrwale bezrobotnych rozpoczęło szkolenia zawodowe. Większość z nich szkoli się na asystenta pracownika socjalnego (140), księgowego (118), asystenta pielęgniarki (116), kierowców pojazdów mechanicznych (109), magazyniera (61), krawca (51), kucharzy (50), kosmetyczki (46), fryzjera (43), asystentkę przedszkola i spawacza (po 29), programistę stron internetowych (28), elektryka (26) oraz wg innych kwalifikacji i kompetencji zawodowych w zakresie popytu na rynku pracy – informuje rzeczniczka prasowa Służby Zatrudnienia przy Ministerstwie Ochrony Socjalnej i Pracy RL.

  Czytaj więcej: Stopa bezrobocia rejestrowanego spada

  Najbardziej popularne zawody

  W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, największą popularnością wśród bezrobotnych cieszył się modułowy program szkolenia zawodowego asystentów pielęgniarek (101), szkolenie zawodowe kierowców pojazdów mechanicznych (88), księgowego i kasjera (66), asystenta pracownika socjalnego (58), księgowego (55) programów.

  1 września br. w grupie wiekowej powyżej 50 lat 84,5 tys. osób nie miało pracy (15,1 proc. ludności kraju w tym wieku). Liczba bezrobotnych w wieku 50+ spadała w ostatnim półroczu, ale od początku pandemii wzrosła o jedną czwartą (26,3 proc.). Najwyższe bezrobocie osób starszych występowało w rejonie łoździejskim (26,4 proc.) oraz ignalińskim (22,7 proc.). Najmniej bezrobotnych w tym wieku jest w rejonie Neringa (6,1 proc.) i kłajpedzkim (8,3 proc.). Liczba osób bezrobotnych wśród młodzieży miesięcznie spadła o 0,4 proc. Pracy szukało 43,4 tys. osób w wieku 16–29 lat.

  Czytaj więcej: Bezrobocie osób starszych spada najwolniej

  Bezrobocie wśród młodzieży

  Najwięcej bezrobotnej młodzieży zarejestrowano w miastach Kowna (13,5 proc.) i Wilna (13,2 proc.) oraz rejonu łoździejskiego (13,2 proc.). Najmniej – w Nerindze (2,9 proc.). Pomimo dużej liczby wakatów, w niektórych grupach istnieje potrzeba rozwijania i wzmacniania kompetencji w zakresie poszukiwania pracy – nauki korzystania z platform cyfrowych ogłoszeń o pracę, przedstawiania się pracodawcy, decydowania o zmianie kierunku kariery, szukania zachęt do wzmocnienia chęć powrotu na rynek pracy.

  Ponad połowa zarejestrowanych w połowie września wolnych miejsc pracy dotyczyła pracowników wykwalifikowanych. Więcej niż zarejestrowanych poszukujących pracy było wakatów dla kierowców międzynarodowych pojazdów towarowych, budowniczych-instalatorów, rzeźników, pracowników systemów izolacji, kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, operatorów żywności i podobnych produktów, monterów maszyn mechanicznych, wiertaczy studni.

  Według Urzędu Zatrudnienia na trzynaście osób poszukujących pracy niewykwalifikowanej jest jedno miejsce pracy.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Banki podwyższają oprocentowanie lokat

  — Patrząc na okres wojny w Ukrainie rozpoczętej przez Rosję (luty), średnie oprocentowanie lokat bankowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosło z 0,1 proc. do 0,3 proc. A z dłuższej perspektywy jest to dość znaczący wzrost. Choć występują stałe...

  Z Wilna do Warszawy — pociągiem

  — Przekąski, jedzenie i napoje będą dostępne na całym terytorium Litwy. Zalecamy jednak zadbanie o nie przed przesiadką na stacji kolejowej Mockava (Litwa), ponieważ w pociągu polskiego partnera PKP Intercity żywność sprzedawana będzie tylko na następujących odcinkach trasy: Szepietowo-Warszawa,...

  W aptekach brakuje niektórych leków

  — Zakłócenia w dostawach są ciągłe, ale ostatnio stało się to szczególnie bolesnym i systemowym problemem. Problem braku niektórych leków odczuwa cała Europa. Producenci prawie codziennie zgłaszają Państwowej Agencji Kontroli Leków przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia o zakłóceniach w dostawach...

  Zmiany w Kodeksie Pracy ważne dla rodzin wychowujących dzieci

  „Celem zmiany art. 112 ust. 5 KP, przedstawionym w nocie wyjaśniającej do projektu, jest zwiększenie atrakcyjności sektora publicznego jako całości. Ta regulacja prawna realizuje pozytywne, istotne społecznie cele zachęcania rodziców do wcześniejszego powrotu z urlopu rodzicielskiego poprzez zapewnienie alternatywnych...