Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Symbolem pomarańczowa wstążka

W dniu 25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Do upamiętnienia dnia włączyła się również Litwa. W związku z tym przewodnicząca Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen zaprasza do udziału w trzydziestej międzynarodowej kampanii społecznej „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet i dziewcząt”. Zakończy się ona 10 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Z tej okazji Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy wzywa organizacje do oświetlania swoich budynków na pomarańczowo. Z kolei mieszkańcy mogą pokazać postawę przeciw przemocy wobec kobiet zakładając pomarańczowy element garderoby.

| Fot. SOCMIN

„Będziemy mogli nazwać inteligentne społeczeństwo tylko poprzez powstrzymanie łamania praw kobiet i dyskryminacji” — mówiła przewodnicząca Sejmu Litwy Viktorija Čmilytė-Nielsen.

„Prawie codziennie na Litwie słyszymy o przypadkach przemocy wobec kobiet. Niestety wciąż publikowane są tragiczne historie, które kończą się śmiercią. W ubiegłym roku było ponad 58 tys. doniesień o przemocy domowej. Zdecydowaną większość ofiar stanowiły kobiety. A ile jeszcze nie wiemy o przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej? Musimy zapewnić, aby taka przemoc została rozpoznana. Aby ofiary nie bały się mówić i nie były oskarżane” — zaznaczyła przewodnicząca.

„Cechą świadomego społeczeństwa jest poszanowanie godności człowieka i jest nierozerwalnie związana z równością płci. Prawa kobiet to jeden z głównych priorytetów mojej polityki. Pomóc stworzyć bezpieczny dom, możliwość troszczyć się karierą i samorealizacją w połączeniu z rodzicielstwem. Dlatego też ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej postrzegam zarówno jako sygnał uznania, że ​​staliśmy się dojrzałym państwem” — powiedziała Čmilytė-Nielsen.

Czytaj więcej: Litwa w czołówce pod względem przestrzegania praw kobiet

Najczęstsza — przemoc psychiczna

Według Banku Światowego przemoc wobec kobiet w wieku od 15 do 44 lat powoduje więcej zgonów i poważniejszą niepełnosprawność niż rak, wypadki drogowe, malaria i wojna razem wzięte.

Problem przemocy wobec kobiet jest złożony i wymaga zaangażowania wielu instytucji.

Pomoc na Litwie

Na Litwie pomoc ofiarom przemocy domowej, niezależnie od płci, świadczą wyspecjalizowane centra kompleksowej pomocy. Jedno z nich, Centrum Informacji Kobiet, pomaga kobietom, które padły ofiarą przemocy ze względu na płeć.

Te wyspecjalizowane centra kompleksowej pomocy rejestrują rocznie ponad 12 tys. ofiar przemocy domowej. Większość z nich to kobiety, które ucierpiały z ręki partnera. Ośrodki te stają się coraz bardziej rozpoznawane i coraz więcej ofiar zwraca się o pomoc. W ciągu trzech kwartałów tego roku liczba kobiet, które złożyły wniosek osobiście, wzrosła aż o 43 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Więcej informacji o pomocy można znaleźć na stronie programu prewencji przemocy: www.negaliutyleti.lt

Czytaj więcej: O prawach kobiet w Kowalczukach

Uchwała 1999 roku

Formy oraz sposoby dopuszczania się czynów karalnych, w których ofiarą jest kobieta, mogą być różne. Dokonywane są one głównie przez mężczyzn, chociaż przestępczość kobiet wobec kobiet także jest odnotowywana w policyjnych statystykach.

Komunikat ONZ, sporządzony na podstawie danych z 13 krajów, wskazał, że aż 2 na 3 kobiety zetknęły się osobiście lub też znają kobietę, która doznała jakiejś formy przemocy. Równocześnie tylko 1 z 10 kobiet zadeklarowała, że zgłosi fakt przemocy organom ścigania.

Data Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet upamiętnia opozycjonistki z Dominikany, siostry Mirabal, zamordowane na polecenie dyktatora Rafaela Trujillo 25 listopada 1960 roku. Dzień ten został ustanowiony w 1999 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, inicjatywę poparła także Unia Europejska.


Na podst.: LRS, SOCMIN, PAP, własne