Więcej

  Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Symbolem pomarańczowa wstążka

  Czytaj również...

  W dniu 25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Do upamiętnienia dnia włączyła się również Litwa. W związku z tym przewodnicząca Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen zaprasza do udziału w trzydziestej międzynarodowej kampanii społecznej „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet i dziewcząt”. Zakończy się ona 10 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

  Z tej okazji Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy wzywa organizacje do oświetlania swoich budynków na pomarańczowo. Z kolei mieszkańcy mogą pokazać postawę przeciw przemocy wobec kobiet zakładając pomarańczowy element garderoby.

  | Fot. SOCMIN

  „Będziemy mogli nazwać inteligentne społeczeństwo tylko poprzez powstrzymanie łamania praw kobiet i dyskryminacji” — mówiła przewodnicząca Sejmu Litwy Viktorija Čmilytė-Nielsen.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „Prawie codziennie na Litwie słyszymy o przypadkach przemocy wobec kobiet. Niestety wciąż publikowane są tragiczne historie, które kończą się śmiercią. W ubiegłym roku było ponad 58 tys. doniesień o przemocy domowej. Zdecydowaną większość ofiar stanowiły kobiety. A ile jeszcze nie wiemy o przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej? Musimy zapewnić, aby taka przemoc została rozpoznana. Aby ofiary nie bały się mówić i nie były oskarżane” — zaznaczyła przewodnicząca.

  „Cechą świadomego społeczeństwa jest poszanowanie godności człowieka i jest nierozerwalnie związana z równością płci. Prawa kobiet to jeden z głównych priorytetów mojej polityki. Pomóc stworzyć bezpieczny dom, możliwość troszczyć się karierą i samorealizacją w połączeniu z rodzicielstwem. Dlatego też ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej postrzegam zarówno jako sygnał uznania, że ​​staliśmy się dojrzałym państwem” — powiedziała Čmilytė-Nielsen.

  Czytaj więcej: Litwa w czołówce pod względem przestrzegania praw kobiet

  Najczęstsza — przemoc psychiczna

  Według Banku Światowego przemoc wobec kobiet w wieku od 15 do 44 lat powoduje więcej zgonów i poważniejszą niepełnosprawność niż rak, wypadki drogowe, malaria i wojna razem wzięte.

  Problem przemocy wobec kobiet jest złożony i wymaga zaangażowania wielu instytucji.

  Pomoc na Litwie

  Na Litwie pomoc ofiarom przemocy domowej, niezależnie od płci, świadczą wyspecjalizowane centra kompleksowej pomocy. Jedno z nich, Centrum Informacji Kobiet, pomaga kobietom, które padły ofiarą przemocy ze względu na płeć.

  Te wyspecjalizowane centra kompleksowej pomocy rejestrują rocznie ponad 12 tys. ofiar przemocy domowej. Większość z nich to kobiety, które ucierpiały z ręki partnera. Ośrodki te stają się coraz bardziej rozpoznawane i coraz więcej ofiar zwraca się o pomoc. W ciągu trzech kwartałów tego roku liczba kobiet, które złożyły wniosek osobiście, wzrosła aż o 43 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

  Więcej informacji o pomocy można znaleźć na stronie programu prewencji przemocy: www.negaliutyleti.lt

  Czytaj więcej: O prawach kobiet w Kowalczukach

  Uchwała 1999 roku

  Formy oraz sposoby dopuszczania się czynów karalnych, w których ofiarą jest kobieta, mogą być różne. Dokonywane są one głównie przez mężczyzn, chociaż przestępczość kobiet wobec kobiet także jest odnotowywana w policyjnych statystykach.

  Komunikat ONZ, sporządzony na podstawie danych z 13 krajów, wskazał, że aż 2 na 3 kobiety zetknęły się osobiście lub też znają kobietę, która doznała jakiejś formy przemocy. Równocześnie tylko 1 z 10 kobiet zadeklarowała, że zgłosi fakt przemocy organom ścigania.

  Data Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet upamiętnia opozycjonistki z Dominikany, siostry Mirabal, zamordowane na polecenie dyktatora Rafaela Trujillo 25 listopada 1960 roku. Dzień ten został ustanowiony w 1999 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, inicjatywę poparła także Unia Europejska.


  Na podst.: LRS, SOCMIN, PAP, własne

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Gala Plebiscytu „Polak Roku 2022” w DKP w Wilnie [GALERIA]

  Czytaj więcej: Znamy finałową dziesiątkę „Polaka Roku 2022”! Kapituła wyłoniła kandydatów Gala przebiegła w znanej i lubianej formule — prócz finalistów, nagrodzono także najbardziej gorliwie głosujących Czytelników. Po części „poważnej” przyszedł czas i na występy. Historyczną 25. edycję (w roku 70-lecia...

  Były takie kursy… Język polski w sowieckim Kownie

  Nie chcę tym razem rozmawiać o kowieńskiej „Kotwicy”, którą mieszkańcy Wilna trochę znają. Chcę pomówić o kursach języka polskiego wywalczonych przez Wandę Żotkiewicz i Pani mamę, Walerię Walukiewicz. Jakie były te najważniejsze polskie adresy w powojennym Kownie? Jeśli mówimy o...

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....